❣ તારો પ્રેમી ❣ ( Official ) ( @star_.lover143 ) Instagram Profile

star_.lover143

❣ તારો પ્રેમી ❣ ( Official )

  • 34 posts
  • 333 followers
  • 58 following

❣ તારો પ્રેમી ❣ ( Official ) Profile Information

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖#togetherforever #Hindu #weddingmoments #entry #weddingdress #photoinspiration #photoideas #favourite #smilingface #candidmovements #southindianwedding #friends #love #togetherness #wellwishes #bangalore #samsungnote8 #not8photography #familybonding #familyovereverything #familynight #prilaga #bro #familyvacation #familyday #uncle #familyisforever #grangpa #familyforever #familyfirst

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #togetherforever #Hindu #weddingmoments #entry #weddingdress #photoinspiration #photoideas #favourite #smilingface #candidmovements #southindianwedding #friends #love #togetherness #wellwishes #bangalore #samsungnote8 #not8photography #familybonding #familyovereverything #familynight #prilaga #bro #familyvacation #familyday #uncle #familyisforever #grangpa #familyforever #familyfirst

5 0 5 minutes ago
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #photographyofourlove #photographyautor #photographyiphone #photographyinterior #photographychristinejk #photographyfail #Photographyinrajasthan #photographybyattaboy #photographybymere #PhotographyFacebook #photographymaternity #photographyblooger #photographyshirts #photographyTrials #photographybypasco #photographymalaysia #photographynerds #photographydays #photographycitylife #photographydoneby #photographynashville

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #photographyofourlove #photographyautor #photographyiphone #photographyinterior #photographychristinejk #photographyfail #Photographyinrajasthan #photographybyattaboy #photographybymere #PhotographyFacebook #photographymaternity #photographyblooger #photographyshirts #photographyTrials #photographybypasco #photographymalaysia #photographynerds #photographydays #photographycitylife #photographydoneby #photographynashville

72 12 16 hours ago
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lovetravel #loveme #Loved #lovekittens #lovemydog #lovemusic #lovewhatido #loveanimals #Lovecars #lovemakeup #LoveFashion #loveart #lovelyday #lovelovelove #lovetotravel #loveyourlife #loveisintheair #lovedog #lovephotography #lovequote #loveinstagoodlike1 #lovegreatbritain #loveFL #lovemywork #lovemyself #loveyourskin #lovecat #loveforever #lovefitness #lovelive

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lovetravel #loveme #Loved #lovekittens #lovemydog #lovemusic #lovewhatido #loveanimals #Lovecars #lovemakeup #LoveFashion #loveart #lovelyday #lovelovelove #lovetotravel #loveyourlife #loveisintheair #lovedog #lovephotography #lovequote #loveinstagoodlike1 #lovegreatbritain #loveFL #lovemywork #lovemyself #loveyourskin #lovecat #loveforever #lovefitness #lovelive

80 11 18 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #commentwhendone #commentforcommen #commentbellow #commentforspam #commentforcomments #comment4commemt #commentlike #commento #commente #commentate #commentsreturned #comment4comments #commentemojis #comment4commet #CommentCreepin #commentor #commentforcoment #comment4likes #commentandlike #commentonmyrecent #commentforshoutout #CommentDownBelow #commentaire #commentswelcome #commentnow #commentsplease

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #commentwhendone #commentforcommen #commentbellow #commentforspam #commentforcomments #comment4commemt #commentlike #commento #commente #commentate #commentsreturned #comment4comments #commentemojis #comment4commet #CommentCreepin #commentor #commentforcoment #comment4likes #commentandlike #commentonmyrecent #commentforshoutout #CommentDownBelow #commentaire #commentswelcome #commentnow #commentsplease

69 7 17 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #mens #mentor #menshair #MenWithClass #Medellin #melody #merica #mexican #meal #medical #memory #metalhead #merrychristmas #menshealth #message #Mediterranean #MensFashionPost #meeting #Memphis #MexicoCity #mentalhealthawareness #mersin #melaninpoppin #Mercy #mercedesamg #megusta #Mensclothing #medicina #metro #medstudent

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #mens #mentor #menshair #MenWithClass #Medellin #melody #merica #mexican #meal #medical #memory #metalhead #merrychristmas #menshealth #message #Mediterranean #MensFashionPost #meeting #Memphis #MexicoCity #mentalhealthawareness #mersin #melaninpoppin #Mercy #mercedesamg #megusta #Mensclothing #medicina #metro #medstudent

83 8 17 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lovetravel #loveme #Loved #lovekittens #lovemydog #lovemusic #lovewhatido #loveanimals #Lovecars #lovemakeup #LoveFashion #loveart #lovelyday #lovelovelove #lovetotravel #loveyourlife #loveisintheair #lovedog #lovephotography #lovequote #loveinstagoodlike1 #lovegreatbritain #loveFL #lovemywork #lovemyself #loveyourskin #lovecat #loveforever #lovefitness #lovelive

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lovetravel #loveme #Loved #lovekittens #lovemydog #lovemusic #lovewhatido #loveanimals #Lovecars #lovemakeup #LoveFashion #loveart #lovelyday #lovelovelove #lovetotravel #loveyourlife #loveisintheair #lovedog #lovephotography #lovequote #loveinstagoodlike1 #lovegreatbritain #loveFL #lovemywork #lovemyself #loveyourskin #lovecat #loveforever #lovefitness #lovelive

78 8 17 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #fslc #fslcback #fslcalways #fslcalwaysp #fslcalway #fslcalwaysc #fslcplease #fslcs #fslcteam #fslcareers #fslcalwayspo #fslcalwaysp1 #fslcalwaysn #fslcalwaysfollowshoutoutlikecomment #fslcali #fslculture

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #fslc #fslcback #fslcalways #fslcalwaysp #fslcalway #fslcalwaysc #fslcplease #fslcs #fslcteam #fslcareers #fslcalwayspo #fslcalwaysp1 #fslcalwaysn #fslcalwaysfollowshoutoutlikecomment #fslcali #fslculture

67 13 17 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lolfam3 #LOLSurprise #lollypop #lolitastyle #Loll #lolashoetique #lolcaps #lolpokemon #lolvine #lolakarimova #lolakarimovatillyaeva #loltr #lolfunny #lololol #lolturkey #lolicon #lolitagirl #lolgamer #lolabunny #lolpics #lolcats #lolgaming #lolcat #lolt #lolaliner #Loligirl #lollapaloozaargentina #lolvideo #loljk #lolph

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lolfam3 #LOLSurprise #lollypop #lolitastyle #Loll #lolashoetique #lolcaps #lolpokemon #lolvine #lolakarimova #lolakarimovatillyaeva #loltr #lolfunny #lololol #lolturkey #lolicon #lolitagirl #lolgamer #lolabunny #lolpics #lolcats #lolgaming #lolcat #lolt #lolaliner #Loligirl #lollapaloozaargentina #lolvideo #loljk #lolph

69 9 17 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #mom #momwitcamera #MomMakers #mommyskin #momentiista #momentosfotografia #momwis #momenticherestano #MommaBesson #mommystle #momonamission #MomShopping #momijicollection #mombofilms #mommyshine #momsof4 #mominheaven #momsoutfit #momscloset #momlifebalance #momyoga #momentslimmer #momKillinIt #momliferocks #momsanddadshouse #momandtinas #momsinlovewithfashion #momentushk #momsincharlotte #mommymoonshop

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #mom #momwitcamera #MomMakers #mommyskin #momentiista #momentosfotografia #momwis #momenticherestano #MommaBesson #mommystle #momonamission #MomShopping #momijicollection #mombofilms #mommyshine #momsof4 #mominheaven #momsoutfit #momscloset #momlifebalance #momyoga #momentslimmer #momKillinIt #momliferocks #momsanddadshouse #momandtinas #momsinlovewithfashion #momentushk #momsincharlotte #mommymoonshop

85 8 16 August, 2019
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #FollowYou #followyourheart #followfollowfollow #followforspam #followmeback #followtofollow #followgram #FollowTrick #followmefollowyou #followfollow #follow4follows #followersmurah #followmyjourney #FollowFriday #followbacknow #followparty #followlike #follow4likes #followbackinstantly #followforfollowers #followmefollowback #follow4followers #follow4folow #followteam #followmee #followmefaraway #followforafollow #followyournola #followxfollow #followeme

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @star_.lover143
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #FollowYou #followyourheart #followfollowfollow #followforspam #followmeback #followtofollow #followgram #FollowTrick #followmefollowyou #followfollow #follow4follows #followersmurah #followmyjourney #FollowFriday #followbacknow #followparty #followlike #follow4likes #followbackinstantly #followforfollowers #followmefollowback #follow4followers #follow4folow #followteam #followmee #followmefaraway #followforafollow #followyournola #followxfollow #followeme

79 20 16 August, 2019

86 9 16 August, 2019

71 2 15 August, 2019