તોફાની_ઢીંગલી 😉🙈 ( @morden_gujju_girl ) Instagram Profile

morden_gujju_girl

તોફાની_ઢીંગલી 😉🙈

  • 36 posts
  • 475 followers
  • 13 following

તોફાની_ઢીંગલી 😉🙈 Profile Information

હું ને મારુ બાવ🤭 બેય મળીને એના પાપા ને હેરાન કરશું 🤭😂😂😂😂 પણ આ તો હજી સપનું છે હો 🙈
Follow ➡️ @morden_gujju_girl

#gujju_girl #gujrati #gujju_rocks #gujju_girls_only #gujju_ni_mohbbat #gujju_shayari #gujjulife #gujju_kathiyawadi #gujjumemes #gujju_comedy #gujratiprem #gujjuquote #gujjuthings #gujju_nu_mood #gujjuness #gujjugotada #gujju_chu #gujju_vaydino #gujju_rajkotian #rajkotiyn #rajkot #amdavad #surat #junagdh #palnpur #kalol #Vadodara #amreli #gujrati #gujju #gujjugram #gujrati #gujju_rocks
103 0 11 September, 2019
અત્યારે તો ઈ પૈસા ભેગા કરતાં હશે મારા માટે 🤭ખબર છે એમને કે આવશે ઉડાડવા વાડી 😁😂....ના હો હું સાવ પૈસા ઉડાવ નથી 😍
Follow ➡️ @morden_gujju_girl  @morden_gujju_girl  @morden_gujju_girl  @morden_gujju_girl  @morden_gujju_girl  @morden_gujju_girl  @morden_gujju_girl . . .

#gujju_girl #gujrati #gujju_rocks #gujju_girls_only #gujju_ni_mohbbat #gujju_shayari #gujjulife #gujju_kathiyawadi #gujjumemes #gujju_comedy #gujjuthings #gujjugram #gujju_kathiyawadi #gujju_ni_mohbbat #gujju_shayari #gujjulife #gujju_nu_mood #gujjuness #gujjuwedding #gujju_chu #gujju_vaydino #gujju_rajkotian #rajkotiyn #rajkot #amdavad #surat #junagdh #palnpur #kalol #Vadodara #amreli #gujrati #gujju #gujjugram #gujrat
111 0 8 September, 2019