Mahdie Nezhadhoseini ( @mahand_ui ) Instagram Profile

mahand_ui

Mahdie Nezhadhoseini

  • 21 posts
  • 118 followers
  • 69 following

Mahdie Nezhadhoseini Profile Information

@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Gorgan, Iran

.
. نام : تخم مرغ خوشمزه
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Tasty egg
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : تخم مرغ خوشمزه
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Tasty egg
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
46 0 25 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan, Golestān, Iran

.
روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه صرف کند ، فوق العاده مهربان است.
.
.
. 🖋لرد آویبوری 🌠🌙☄ شب بخیر

.
روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه صرف کند ، فوق العاده مهربان است.
.
.
. 🖋لرد آویبوری 🌠🌙☄ شب بخیر
41 0 24 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan, Golestān, Iran

.
. نام : طراحی زنبور عسل
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : bee design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طراحی زنبور عسل
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : bee design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
49 0 23 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan, Golestān, Iran

. نام : لوگوی f برای فروشگاه لوازم برقی
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : F logo for electronic shop
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

. نام : لوگوی f برای فروشگاه لوازم برقی
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : F logo for electronic shop
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
50 0 22 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

.
نیروی دوباره برخاستن و آغاز کردن را در خود تقویت کنید. به یاد داشته باشید که آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده قفل در باشد / 🖋راکفلر /
شبتون بخیر 🌙🌠

.
نیروی دوباره برخاستن و آغاز کردن را در خود تقویت کنید. به یاد داشته باشید که آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده قفل در باشد / 🖋راکفلر /
شبتون بخیر 🌙🌠
35 0 17 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Iran

.
. نام : طرح w
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : w design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح w
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : w design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
58 0 9 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan, Golestān, Iran

.
. نام : لوگوی BE
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : BE Logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی BE
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : BE Logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
57 0 4 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan, Golestān, Iran

یک درخت هرچه قدر هم بزرگ باشد،
با یک دانه آغاز می شود.
طولانی ترین سفرها،
با اولین قدم پایان می یابد. 🖋لائوتسه 🌙🌠 وقت بخیر

یک درخت هرچه قدر هم بزرگ باشد،
با یک دانه آغاز می شود.
طولانی ترین سفرها،
با اولین قدم پایان می یابد. 🖋لائوتسه 🌙🌠 وقت بخیر
52 0 2 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Iran

.
. نام : لوگوی سه بعدی
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : 3D logo
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی سه بعدی
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : 3D logo
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
49 0 1 July, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

.
. نام : طرح گل
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Flower
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح گل
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Flower
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
55 0 25 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

هر آنچه را بخواهی می توانی داشته باشی
البته اگر بدانی آن را چگونه در ذهنت قالب سازی کنی و شکل دهی
ایمان داشته باش درخواست کن
و با ایمان کامل آماده دریافت باش./ 🖋 راندا برن

شب بخیر 🌙🌠

هر آنچه را بخواهی می توانی داشته باشی
البته اگر بدانی آن را چگونه در ذهنت قالب سازی کنی و شکل دهی
ایمان داشته باش درخواست کن
و با ایمان کامل آماده دریافت باش./ 🖋 راندا برن

شب بخیر 🌙🌠
51 0 24 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

.
. نام : طرح گل رز
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Roze
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح گل رز
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Roze
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
68 0 23 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

.
. نام : لوگوی بی شاپ
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Be shop logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی بی شاپ
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Be shop logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
58 0 22 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

چیزی را که دارید، دوست داشته باشید
چیزی را که میخواهید، بهش نیاز داشته باشید
چیزی را که دریافت میکنید را ، بپذیرید
هرچقدر می توانید انفاق کنید
و
همیشه به خاطر داشته باشید :
از هر دستی بدهید از همان دست میگیرید. /
🖋 آنتونی رابینز
شب بخیر 🌙🌠

چیزی را که دارید، دوست داشته باشید
چیزی را که میخواهید، بهش نیاز داشته باشید
چیزی را که دریافت میکنید را ، بپذیرید
هرچقدر می توانید انفاق کنید
و
همیشه به خاطر داشته باشید :
از هر دستی بدهید از همان دست میگیرید. /
🖋 آنتونی رابینز
شب بخیر 🌙🌠
59 0 20 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Golestan Province

. نام : طرح نام مهدیه
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Mahdie name design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

. نام : طرح نام مهدیه
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Mahdie name design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
66 0 19 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Iran

.
. نام : طرح تذهیب
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Illumination design
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح تذهیب
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Illumination design
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
55 0 18 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Iran

افکارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمرکز سازید.
اگر اراده کنید و استقامت داشته باشید ،بی شک موفق می شوید.
🖋امرسون

صبح بخیر 🌞🌠

افکارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمرکز سازید.
اگر اراده کنید و استقامت داشته باشید ،بی شک موفق می شوید.
🖋امرسون

صبح بخیر 🌞🌠
55 0 17 June, 2019
@mahand_ui Profile picture

@mahand_ui

Iran

.
. نام : لوگوی پرنده
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Bird
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی پرنده
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Bird
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion
55 0 16 June, 2019