ભાવનગરી હો (12k) 😎 ( @m_k_b_u ) Instagram Profile

m_k_b_u

ભાવનગરી હો (12k) 😎

  • 717 posts
  • 12.3k followers
  • 17 following

ભાવનગરી હો (12k) 😎 Profile Information

Discount offer available to 20 August 2019 for new joining , for more info call : 9428995222

Discount offer available to 20 August 2019 for new joining , for more info call : 9428995222

234 2 3 hours ago
તમારાં મિત્રો ને share કરીને થોડી વ્યથા જણાવો 😭😭
😂😂 કરો ટેગ 😒😒 Follow ⏩ @m_k_b_u
.
.
.
#m_k_b_u#gujrat #gujaratidude #gujarati #gujjuzindagi #bhavnagar #anand #gujrati #mehsana #vapi #valsad #bharuch #rajkotian #porbandar #garvigujrat #ahmedabad_diarites #girsomnath #kathiyomadi #gujjurocks #pakkogujrati #global_gujju #gujjuness #gujjumemes #junagdh #gujju_gram #gujjubhai #gujjucomedy #gujjunaughty #gujju #rajkot

તમારાં મિત્રો ને share કરીને થોડી વ્યથા જણાવો 😭😭
😂😂 કરો ટેગ 😒😒 Follow ⏩ @m_k_b_u
.
.
.
#m_k_b_u #gujrat #gujaratidude #gujarati #gujjuzindagi #bhavnagar #anand #gujrati #mehsana #vapi #valsad #bharuch #rajkotian #porbandar #garvigujrat #ahmedabad_diarites #girsomnath #kathiyomadi #gujjurocks #pakkogujrati #global_gujju #gujjuness #gujjumemes #junagdh #gujju_gram #gujjubhai #gujjucomedy #gujjunaughty #gujju #rajkot

1,317 10 24 July, 2019
IT  DESK: AUTHORIZED CENTRE FOR IT COURSES IN BHAVNAGAR 
AUTHORIZED CERTIFICATES & LIVE PROJECTS

OMKAR COMPLEX, NEAR BALANI HOSPITAL, SANSKAR MANDAL. BVN
M. 9428995222
www.itdeskindia.com

IT  DESK: AUTHORIZED CENTRE FOR IT COURSES IN BHAVNAGAR
AUTHORIZED CERTIFICATES & LIVE PROJECTS

OMKAR COMPLEX, NEAR BALANI HOSPITAL, SANSKAR MANDAL. BVN
M. 9428995222
www.itdeskindia.com

301 0 26 June, 2019