😎 ગુજ્જુ મિક્ષ™🕺[28 K] ( @gujju_mix___ ) Instagram Profile

gujju_mix___

😎 ગુજ્જુ મિક્ષ™🕺[28 K]

  • 404 posts
  • 28.5k followers
  • 182 following

😎 ગુજ્જુ મિક્ષ™🕺[28 K] Profile Information

એટલે છે ને હવે ખુદ કો આલિયા મત સમજના 😜😜😜
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

એટલે છે ને હવે ખુદ કો આલિયા મત સમજના 😜😜😜
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

300 14 1 hour ago
હવે ધ્યાન રાખજો 😂😂😂
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

હવે ધ્યાન રાખજો 😂😂😂
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

975 30 19 August, 2019
કિસ્મત અને કર્મ ની રહસ્યમય સવારી લઈને  જો આવી ગયો! હવે કરો tagg ..રઘુ એ ઝાલી લીધો...✌🏻 @v3.production @raghu.cng
#raghucng #v3production #gujaratimovie #cinama

Cast: Ethan as Raghu  Jagjeetsinh Vadher  Sharvary Joshi  Chetan Daiya  Kapil Sahetya  Siddharth Gosai  Ruby Salunke

કિસ્મત અને કર્મ ની રહસ્યમય સવારી લઈને જો આવી ગયો! હવે કરો tagg ..રઘુ એ ઝાલી લીધો...✌🏻 @v3.production @raghu.cng
#raghucng #v3production #gujaratimovie #cinama

Cast: Ethan as Raghu Jagjeetsinh Vadher Sharvary Joshi Chetan Daiya Kapil Sahetya Siddharth Gosai Ruby Salunke

89 0 19 August, 2019
હાલો હાલો કોક તો હાલો 🤩🤭🤭😂😂
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

હાલો હાલો કોક તો હાલો 🤩🤭🤭😂😂
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

1,096 23 19 August, 2019
Try કરજો આવું મેળ પડી જશે 🙈😂😂😂😆😆😆
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

Try કરજો આવું મેળ પડી જશે 🙈😂😂😂😆😆😆
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

2,770 33 18 August, 2019
દાઢી વધારવામાં પણ સ્કોપ નથી 😏😏🤪😂😂
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

દાઢી વધારવામાં પણ સ્કોપ નથી 😏😏🤪😂😂
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

1,395 24 17 August, 2019
તમારા ધ્યાન માં આવા હોય તો ટેગ કરો 😂😂😂😆😆😆
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

તમારા ધ્યાન માં આવા હોય તો ટેગ કરો 😂😂😂😆😆😆
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

567 16 17 August, 2019
શું કેવું સાચી વાત કે ? 😂😂😂😜😜😜
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
. 
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

શું કેવું સાચી વાત કે ? 😂😂😂😜😜😜
.
ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં હો 😉😉
.
Follow ⏮️ @gujju_mix___
.
#gujjumix #gujju #gujjustyle #gujjuquotes #gujju_vato #surat #vadodra #jamnagar #amdavad #amreli #nadiad #rangilurajkot #followforfollowback #patan #rajkot #comedy #jalso #cutebabies #cutie #gujjuchu #gujjugram #gujjuminion #likeforfollow #like4likes #follow #gujjumemes #gujarati #gujjucomedy #gujarat #garvigujarat

1,492 21 16 August, 2019