#quanao Instagram Photos & Videos

quanao - 884.2k posts

MÃ 3 🍑 #damxinhgiare 💸Giá : #280k ( Size : S - M )
🍊 Có 2 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 110cm
💥💥💥 Click #pionstore_đầm để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #đầm #váyvintage

MÃ 3 🍑 #damxinhgiare 💸Giá : #280k ( Size : S - M )
🍊 Có 2 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 110cm
💥💥💥 Click #pionstore_đầm để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #đầm #váyvintage

1 0 2 minutes ago
MÃ 3 🍑 #vaybabydoll 💸Giá : #240k 🍊 Có 3 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 79cm
💥💥💥 Click #pionstore_đầm để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #vaybanhbeo #lozi

MÃ 3 🍑 #vaybabydoll 💸Giá : #240k 🍊 Có 3 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 79cm
💥💥💥 Click #pionstore_đầm để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #vaybanhbeo #lozi

3 0 45 minutes ago
MÃ 3 🍑 #damhoa 💸Giá : #275k 🍊 Có 3 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 98cm
💥💥💥 Click #pionstore_đầm để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #vayhoa #vayhoanhi

MÃ 3 🍑 #damhoa 💸Giá : #275k 🍊 Có 3 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 98cm
💥💥💥 Click #pionstore_đầm để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #vayhoa #vayhoanhi

4 1 48 minutes ago
MÃ 3 🍑 #jumpsuit 💸Giá : #275k 🍊 Có 6 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 70cm
💥💥💥 Click #pionstore_jumpsuit để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #quanaogiare

MÃ 3 🍑 #jumpsuit 💸Giá : #275k 🍊 Có 6 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 70cm
💥💥💥 Click #pionstore_jumpsuit để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #quanaogiare

3 0 56 minutes ago
MÃ 3 🍑 #aocroptop 💸Giá : #235k 🍊 Có 5 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 45cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aolen #aokieudep

MÃ 3 🍑 #aocroptop 💸Giá : #235k 🍊 Có 5 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 45cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aolen #aokieudep

1 0 1 hour ago
MÃ 3 🍑 #aokieu 💸Giá : #180k 🍊 Có 3 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aokieunu #aokieudep

MÃ 3 🍑 #aokieu 💸Giá : #180k 🍊 Có 3 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aokieunu #aokieudep

3 0 1 hour ago
MÃ 3 🍑 #aoren 💸Giá : #170k 🍊 Có 5 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 37cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aoxinh #quanaoxinh

MÃ 3 🍑 #aoren 💸Giá : #170k 🍊 Có 5 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 37cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aoxinh #quanaoxinh

3 0 1 hour ago
MÃ 3 🍑 #áo 💸Giá : #205k 🍊 Có 6 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 45cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aolen #lozivn

MÃ 3 🍑 #áo 💸Giá : #205k 🍊 Có 6 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 45cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #aolen #lozivn

2 0 1 hour ago
MÃ 3 🍑 #áo 💸Giá : #195k 🍊 Có 5 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 43 - 49cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #áolen #aokhoac

MÃ 3 🍑 #áo 💸Giá : #195k 🍊 Có 5 màu ( lướt qua để xem thêm hình mới )
🍅 Chiều dài : 43 - 49cm
💥💥💥 Click #pionstore_áo để xem thêm nhiều mẫu
🆘 HÀNG ORDER 7 - 10 NGÀY ( KHÔNG CÓ SẴN )
💯ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
💌Liên hệ tư vấn và đặt hàng :
📱Direct IG : @nppt0311 💬Imess : 0783712340
📱Zalo : 01283712340
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#order #orderquangchau #ulzzang #ordertaobao #orderulzzang #vssg #ulzzangvietnam #thanhlyquanao #vietnamstreetstyle #ootdvietnam #quanao #helloweekendmarket #thoitrangnu #áolen #aokhoac

3 1 1 hour ago
SAMI DRESS 🌤🌤🌤
▪️Chất caro nhập xịn xò, tim mãi mới được vải ưng ýyyy. Phía sau đan dây khoe hững hờ bờ vai quyến rũ của các nàng , mặc lên nhìn là ghiền liền luôn 🔥🔥🔥 đã thế còn tự điều chỉnh được độ rộng-chật của váy quá ư là tiệnnn
▪️ Có mút ngực tiện lợi, có thêm cả lót luôn đó ạ 🎊 Đơn giản nhưng mặc lên thì cực kì hút 🆒
Free size // Only 1 họa tiết caro này nhé.
#275k
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

SAMI DRESS 🌤🌤🌤
▪️Chất caro nhập xịn xò, tim mãi mới được vải ưng ýyyy. Phía sau đan dây khoe hững hờ bờ vai quyến rũ của các nàng , mặc lên nhìn là ghiền liền luôn 🔥🔥🔥 đã thế còn tự điều chỉnh được độ rộng-chật của váy quá ư là tiệnnn
▪️ Có mút ngực tiện lợi, có thêm cả lót luôn đó ạ 🎊 Đơn giản nhưng mặc lên thì cực kì hút 🆒
Free size // Only 1 họa tiết caro này nhé.
#275k
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

10 0 1 hour ago
☁️ NIRA DRESS ☁️
Nếu có hẹn trà chiều cùng hội bạn mà không biết phải bận gì cho xinh xắn, trẻ trung lại gọn nhẹ thì sắm ngay em đầm Nira này nhé. Lấy tên giống chị Nira thì bận vô cũng xinh xắn như chị í nàk 😍😍
#260k // hình thật trải sàn.
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

☁️ NIRA DRESS ☁️
Nếu có hẹn trà chiều cùng hội bạn mà không biết phải bận gì cho xinh xắn, trẻ trung lại gọn nhẹ thì sắm ngay em đầm Nira này nhé. Lấy tên giống chị Nira thì bận vô cũng xinh xắn như chị í nàk 😍😍
#260k // hình thật trải sàn.
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

9 0 1 hour ago
SAMI DRESS 🌤🌤🌤
▪️Chất caro nhập xịn xò, tim mãi mới được vải ưng ýyyy. Phía sau đan dây khoe hững hờ bờ vai quyến rũ của các nàng , mặc lên nhìn là ghiền liền luôn 🔥🔥🔥 đã thế còn tự điều chỉnh được độ rộng-chật của váy quá ư là tiệnnn
▪️ Có mút ngực tiện lợi, có thêm cả lót luôn đó ạ 🎊 Đơn giản nhưng mặc lên thì cực kì hút 🆒
Free size // Only 1 họa tiết caro này nhé.
#275k
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

SAMI DRESS 🌤🌤🌤
▪️Chất caro nhập xịn xò, tim mãi mới được vải ưng ýyyy. Phía sau đan dây khoe hững hờ bờ vai quyến rũ của các nàng , mặc lên nhìn là ghiền liền luôn 🔥🔥🔥 đã thế còn tự điều chỉnh được độ rộng-chật của váy quá ư là tiệnnn
▪️ Có mút ngực tiện lợi, có thêm cả lót luôn đó ạ 🎊 Đơn giản nhưng mặc lên thì cực kì hút 🆒
Free size // Only 1 họa tiết caro này nhé.
#275k
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

14 0 1 hour ago
🌸VÁY TRẮNG TẦNG BÈO🌸 xinh dã mannn🏖🏝🍹 〰️ nhẹ nhàng , chất tơ dáng lớp lớp xinh cực, kèm lót xịn sò 🤪 〰️ Lên đồ auto #sexy,lôi cuốn phết íii 🙈🙈
Đi du lịch hay cafe dạo phố chụp ảnh thì hết nấc 😘😘
#275k
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🌸VÁY TRẮNG TẦNG BÈO🌸 xinh dã mannn🏖🏝🍹 〰️ nhẹ nhàng , chất tơ dáng lớp lớp xinh cực, kèm lót xịn sò 🤪 〰️ Lên đồ auto #sexy,lôi cuốn phết íii 🙈🙈
Đi du lịch hay cafe dạo phố chụp ảnh thì hết nấc 😘😘
#275k
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

11 0 1 hour ago
🌸ĐẦM CARO CUT-OUT EO🌸
Đầm caro cổ vuông cut-out phần eo vừa sexy lại rất dễ thương nha các nàng
Chất vải kate mịn mát, có 2 màu cho các nàng cùng BFF diện couple luôn ạ 👏👏
Freesize 
#275k // kèm hình thật trải sàn
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🌸ĐẦM CARO CUT-OUT EO🌸
Đầm caro cổ vuông cut-out phần eo vừa sexy lại rất dễ thương nha các nàng
Chất vải kate mịn mát, có 2 màu cho các nàng cùng BFF diện couple luôn ạ 👏👏
Freesize
#275k // kèm hình thật trải sàn
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

9 0 1 hour ago
Set này cưng lắm, siuuuu đẹp luônnnn☺️ 🌸Set caro nút🌸
Mua 1 được 2, Mua 2 được 1 siu tiện lợi 😍
Chất vải dày dặn nặng tay, kh ma cầm ngoài là mê li nhazz
Freesize - chỉ #265k /set gồm áo + cv // hình thật trải sàn.
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

Set này cưng lắm, siuuuu đẹp luônnnn☺️ 🌸Set caro nút🌸
Mua 1 được 2, Mua 2 được 1 siu tiện lợi 😍
Chất vải dày dặn nặng tay, kh ma cầm ngoài là mê li nhazz
Freesize - chỉ #265k /set gồm áo + cv // hình thật trải sàn.
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

10 0 1 hour ago
Hè về diện đầm maxi thổ cẩm là xinh và tha hồ chụp hình lun ạ ❤
🌸Đầm cổ chéo thổ cẩm🌸
#Freesize
Chất lụa mango siu mát, không nhăn 
#265k // hình thật trải sàn
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

Hè về diện đầm maxi thổ cẩm là xinh và tha hồ chụp hình lun ạ ❤
🌸Đầm cổ chéo thổ cẩm🌸
#Freesize
Chất lụa mango siu mát, không nhăn
#265k // hình thật trải sàn
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

17 0 1 hour ago
🌸VÁY TRẮNG TẦNG BÈO🌸 xinh dã mannn🏖🏝🍹 〰️ nhẹ nhàng , chất tơ dáng lớp lớp xinh cực, kèm lót xịn sò 🤪 〰️ Lên đồ auto #sexy,lôi cuốn phết íii 🙈🙈
Đi du lịch hay cafe dạo phố chụp ảnh thì hết nấc 😘😘
#275k
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🌸VÁY TRẮNG TẦNG BÈO🌸 xinh dã mannn🏖🏝🍹 〰️ nhẹ nhàng , chất tơ dáng lớp lớp xinh cực, kèm lót xịn sò 🤪 〰️ Lên đồ auto #sexy,lôi cuốn phết íii 🙈🙈
Đi du lịch hay cafe dạo phố chụp ảnh thì hết nấc 😘😘
#275k
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

13 0 1 hour ago
🌸Bleu dress hoa cúc🌸 với kiểu dáng basic mang hoạ tiết những bông hoa cúc nở rộ trên nền xanh đen xinh xắn, 
Mặc Bleu để thấy mùa hè của mình xinh như một bông hoa bạn nhé 🍀🍀
#250kSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🌸Bleu dress hoa cúc🌸 với kiểu dáng basic mang hoạ tiết những bông hoa cúc nở rộ trên nền xanh đen xinh xắn,
Mặc Bleu để thấy mùa hè của mình xinh như một bông hoa bạn nhé 🍀🍀
#250kSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

9 0 1 hour ago
🌸SWEETIE TOP🌸
Bạn nào mê vintage- sang- thanh lịch thì ko thể bỏ qua mẫu áo mới của Xù nhé 😉😉
Chất xô gân mềm mịn.
Form freesize dưới 55kg mặc xinh
#240kSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🌸SWEETIE TOP🌸
Bạn nào mê vintage- sang- thanh lịch thì ko thể bỏ qua mẫu áo mới của Xù nhé 😉😉
Chất xô gân mềm mịn.
Form freesize dưới 55kg mặc xinh
#240kSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

13 0 1 hour ago
Lạ mắt với e SM Cổ vest khủng long cute lớp 3E 😍😍
Form #oversize. 
#235kSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks #somi

Lạ mắt với e SM Cổ vest khủng long cute lớp 3E 😍😍
Form #oversize.
#235kSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks #somi

9 0 1 hour ago
⁉️ Tại sao gọi em này là chiếc váy quốc dân? ✔️ Hack tuổi thần thánh, diện lên auto trẻ 😆 ✔️ Chất kate dày dặn nhưng mát mẻ, mặc được từ hè sang thu 😍
✔️ Đủ lịch sự để đi học đi làm, đủ trẻ trung để đi chơi, dạo phố 😘
✔️ Form ko kén dáng, dù bạn cao thấp hay mập ốm đều xinh 😎

Chấm ▪️ lấy giá siêu bất ngờ nha 😆 ———
📍 Shop online tại HCM
📍 Hỗ trợ 50% phí ship, freeship từ 2sp
📍 Bao check hàng, đổi trả nếu hàng lỗi, ko đúng size

#maxi #damvay #thoitrang #quanao #jumpsuit #damsuong #babydoll #freeship

⁉️ Tại sao gọi em này là chiếc váy quốc dân? ✔️ Hack tuổi thần thánh, diện lên auto trẻ 😆 ✔️ Chất kate dày dặn nhưng mát mẻ, mặc được từ hè sang thu 😍
✔️ Đủ lịch sự để đi học đi làm, đủ trẻ trung để đi chơi, dạo phố 😘
✔️ Form ko kén dáng, dù bạn cao thấp hay mập ốm đều xinh 😎

Chấm ▪️ lấy giá siêu bất ngờ nha 😆 ———
📍 Shop online tại HCM
📍 Hỗ trợ 50% phí ship, freeship từ 2sp
📍 Bao check hàng, đổi trả nếu hàng lỗi, ko đúng size

#maxi #damvay #thoitrang #quanao #jumpsuit #damsuong #babydoll #freeship

0 0 1 hour ago
️🎶 Tʜᴀɴʜ xᴜâɴ ɴʜư ᴍộᴛ ʟʏ ᴛʀà
️🎶 Kᴏ ʟᴏ ᴍầɴ đẹᴘ ʜếᴛ ʙà ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ 😝😝 Là con gái thì phải xinh mọi lúc mọi nơi 👉 cơ hội làm mới tủ đồ chỉ 𝟏𝟗𝟗𝐤 + 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 😍
Hàng sale nên số lượng cực có hạn ạ, nhanh tay kẻo mất cơ hội nhennnn ❤

Xem liền các mã 𝗵𝗼𝘁 đang sale 👉 https://bit.ly/30u3Fd6 ❤
———
📍 Shop online tại HCM
📍 Bao check hàng, đổi trả nếu lỗi, ko đúng size

#maxi #damvay #thoitrang #quanao #jumpsuit #damsuong #babydoll #freeship
#sale_off

️🎶 Tʜᴀɴʜ xᴜâɴ ɴʜư ᴍộᴛ ʟʏ ᴛʀà
️🎶 Kᴏ ʟᴏ ᴍầɴ đẹᴘ ʜếᴛ ʙà ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ 😝😝 Là con gái thì phải xinh mọi lúc mọi nơi 👉 cơ hội làm mới tủ đồ chỉ 𝟏𝟗𝟗𝐤 + 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 😍
Hàng sale nên số lượng cực có hạn ạ, nhanh tay kẻo mất cơ hội nhennnn ❤

Xem liền các mã 𝗵𝗼𝘁 đang sale 👉 https://bit.ly/30u3Fd6 ❤
———
📍 Shop online tại HCM
📍 Bao check hàng, đổi trả nếu lỗi, ko đúng size

#maxi #damvay #thoitrang #quanao #jumpsuit #damsuong #babydoll #freeship
#sale_off

0 0 2 hours ago
🍋 Đầm caro cánh tiên siêu ưng
#Freesize - Chất kate mịn.
4 màu - vàng, đen, trắng, đỏ
#255k
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥

#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🍋 Đầm caro cánh tiên siêu ưng
#Freesize - Chất kate mịn.
4 màu - vàng, đen, trắng, đỏ
#255k
💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥

#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

10 0 2 hours ago
HỐT NGAY THUI NÈ 😘😘
🎀🎀Diện váy hồng nhưng ko hề lòng vòng 😍😍
Đầm sọc caro hồng tiểu thư, xinh xắn.
Chất vải kate mịn cao cấp.
#freesize
#265k
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

HỐT NGAY THUI NÈ 😘😘
🎀🎀Diện váy hồng nhưng ko hề lòng vòng 😍😍
Đầm sọc caro hồng tiểu thư, xinh xắn.
Chất vải kate mịn cao cấp.
#freesize
#265k
SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

5 0 2 hours ago
MỚI NHÌN PHÍA SAU ĐÃ ĐAU TYM RÙIII 💔💔💔
32/5308 Đẹp "sương sương" , nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét quyết rũ , sang chảnh - DOLL DRESS tone đen huyền bí, mix tay rời nên mặc đc hẳn 2 kỉu, mà kiểu nào cũng đảm bảo cho các nàng xinh như búp bê 😘😘😘 , diện đi prom hay đi biển, dạo phố coffee đều ổnn 🤩🤩🤩
-
#likeforlike #likeall #like4like #likes4likes #liking #likesforlikes #ilike #liker #thenewdistrict #ilikeback #liketeam #likealways #thoitrangnu #s4s #ilikeyou #quanaonu #photooftheday #quầnáo #likesback #thanhlyquanao #likesforlike #likes4followers #ilu #quanao #l4l #likeme #áo #foodyhanoi

MỚI NHÌN PHÍA SAU ĐÃ ĐAU TYM RÙIII 💔💔💔
32/5308 Đẹp "sương sương" , nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét quyết rũ , sang chảnh - DOLL DRESS tone đen huyền bí, mix tay rời nên mặc đc hẳn 2 kỉu, mà kiểu nào cũng đảm bảo cho các nàng xinh như búp bê 😘😘😘 , diện đi prom hay đi biển, dạo phố coffee đều ổnn 🤩🤩🤩
-
#likeforlike #likeall #like4like #likes4likes #liking #likesforlikes #ilike #liker #thenewdistrict #ilikeback #liketeam #likealways #thoitrangnu #s4s #ilikeyou #quanaonu #photooftheday #quầnáo #likesback #thanhlyquanao #likesforlike #likes4followers #ilu #quanao #l4l #likeme #áo #foodyhanoi

11 0 2 hours ago
❌ SET ÁO + QUẦN SUÔNG SIU XINH ❌
🎗Chất vải mịn tăn ạ
🎗Diện mùa hè chụp hình du lịch, biển bủng siu hợp lun ạ
🎗 Form top xinh xắn - quần lưng cao che khuyết điểm bụng to càng cưng hơn ♥️
#freesize
#285 /setSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

❌ SET ÁO + QUẦN SUÔNG SIU XINH ❌
🎗Chất vải mịn tăn ạ
🎗Diện mùa hè chụp hình du lịch, biển bủng siu hợp lun ạ
🎗 Form top xinh xắn - quần lưng cao che khuyết điểm bụng to càng cưng hơn ♥️
#freesize
#285 /setSALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥
#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

13 0 2 hours ago
🌸Đầm cổ tròn hở lưng🌸 phối nút
📎điểm nhấn là hàng nút khoét sau lưng, làm tôn lên vẻ đẹp thướt tha, yêu kiều.
📎Form xoè, dáng suông bo eo thắt cực kì sang trọng
Hai màu: xanh - đen
Freesize 
#245k💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥

#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

🌸Đầm cổ tròn hở lưng🌸 phối nút
📎điểm nhấn là hàng nút khoét sau lưng, làm tôn lên vẻ đẹp thướt tha, yêu kiều.
📎Form xoè, dáng suông bo eo thắt cực kì sang trọng
Hai màu: xanh - đen
Freesize
#245k💥SALE 5 - 10% all Items từ ngày 03/07 - 31/07/2019💥

#basicdress #streetstyle #quanao #quanaonu #xuclothing #hangyhinh #ootd #clothingbrand #beautiful #hcmc #like4likes #likeforfollow #likeforshare #likeforlikes #likeforlikebacks

6 0 2 hours ago
Mẫu áo ưa chuộng của các nàng, đơn giản nhưng không đơn điệu nhé 🥑
Giá: 190.000
4 màu: xanh Bơ, đen, trắng, vàng, xanh dương, hồng phấn
#hangquangchau
#quanao
#tuixach
#giaydep

Mẫu áo ưa chuộng của các nàng, đơn giản nhưng không đơn điệu nhé 🥑
Giá: 190.000
4 màu: xanh Bơ, đen, trắng, vàng, xanh dương, hồng phấn
#hangquangchau
#quanao
#tuixach
#giaydep

0 0 2 hours ago
#mangoxcream_ao
☀️ A028
☀️ Áo
☀️ Size: Freesize
☀️ Màu: Trắng, đen, vàng
☀️ Giá: 210.000
#styleulzzang #ulzzang #ordertaobao #orderquangchau #stylehanquoc #ootdvietnam #aonu #aoxinh #aoulzzang #quanao #quanaohanquoc #quanaonu #aohoa #aoulzzang #aosomi #ao #aocroptop #aothun

#mangoxcream_ao
☀️ A028
☀️ Áo
☀️ Size: Freesize
☀️ Màu: Trắng, đen, vàng
☀️ Giá: 210.000
#styleulzzang #ulzzang #ordertaobao #orderquangchau #stylehanquoc #ootdvietnam #aonu #aoxinh #aoulzzang #quanao #quanaohanquoc #quanaonu #aohoa #aoulzzang #aosomi #ao #aocroptop #aothun

2 0 3 hours ago
Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh 
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

2 0 3 hours ago
Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh 
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

2 0 3 hours ago
Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh 
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

1 0 3 hours ago
Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh 
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

1 1 3 hours ago
Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh 
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

Order 7- 10 ngày 🎀
Hàng Taobao giá rẻ 🎀
Không cọc = chắc chắn lấy 🎀
Giá và size trong ảnh 🎀
————————————
Dr shop để biết thêm chi tiết - hàng đảm bảo giống hình 100% ✅ • Tuyển sỉ và CTV 🔍 Nhận tìm quần áo theo ảnh
#quangchau #taobao #order #hangxinh #dodep #vay #giay #tui #quanao

1 0 3 hours ago
Đầm suông dệt nhẹ nhàng cho những ngày cuối hạ vào thu nhé các nàng 🥑
Giá: 240.000
4 màu: xanh Bơ, đen, vàng, xanh biển 
#hangquangchau
#quanao
#tuixach
#giaydep

Đầm suông dệt nhẹ nhàng cho những ngày cuối hạ vào thu nhé các nàng 🥑
Giá: 240.000
4 màu: xanh Bơ, đen, vàng, xanh biển
#hangquangchau
#quanao
#tuixach
#giaydep

0 0 3 hours ago
Sơ mi sọc vinhtage
Freesize
🌻 order 7-10 ngày
🌻Hàng đảm bảo y hình ( có thể đẫm mầu hoặc nhạt màu hơn vì do góc chụp)
🌻Có ship cod. Không đổi trả
💥Có buôn sỉ sll, tìm hàng và đặt hàng theo link và hình ảnh!
#rangostore_ #áo #quanao #váy #quần #aosomi #balo

Sơ mi sọc vinhtage
Freesize
🌻 order 7-10 ngày
🌻Hàng đảm bảo y hình ( có thể đẫm mầu hoặc nhạt màu hơn vì do góc chụp)
🌻Có ship cod. Không đổi trả
💥Có buôn sỉ sll, tìm hàng và đặt hàng theo link và hình ảnh!
#rangostore_ #áo #quanao #váy #quần #aosomi #balo

4 0 3 hours ago
🌈Một chút xanh cho ngày hè tươi mát 💧
🐳 Đầm Caro Xanh-🐳
Mẫu này đơn giản mà xinh quá xá ❤️
Giá 190k
#váy #đầm #vnxk #vnxkgiare #thietke #thoitrang #quanao #rymhouse #xuatkhau #congai #giare #giatot #tphcm #saigon #sg #vietnam #streetstyle

🌈Một chút xanh cho ngày hè tươi mát 💧
🐳 Đầm Caro Xanh-🐳
Mẫu này đơn giản mà xinh quá xá ❤️
Giá 190k
#váy #đầm #vnxk #vnxkgiare #thietke #thoitrang #quanao #rymhouse #xuatkhau #congai #giare #giatot #tphcm #saigon #sg #vietnam #streetstyle

2 0 3 hours ago
Bơ xin giới thiệu em túi xách siêu yêu giá cũng cực dễ thương luôn 🥑
Giá: 180.000 
3 màu: xanh Bơ, vàng, đen
#hangquangchau
#quanao
#tuixach
#giaydep

Bơ xin giới thiệu em túi xách siêu yêu giá cũng cực dễ thương luôn 🥑
Giá: 180.000
3 màu: xanh Bơ, vàng, đen
#hangquangchau
#quanao
#tuixach
#giaydep

0 0 4 hours ago
🌼 HOA XINH CỘT DÂY 🌼 🍃 Chiếc đầm thật đáng yêu đúng ko nè
🍃 Đơn giản mà thoải mái vô cùng, diện cùng bạn thân xuống phố là hết bài
🍃 Chất liệu: vải hoa cotton xịn
🎈 Giá: 190k #váy #áo #đầm #váytrắng #váybabydoll #váyvintage #váyđẹp #váyđầm #váyxinh #clothes #quanao #quầnáo #like4likes #likeforlikes #instagram

🌼 HOA XINH CỘT DÂY 🌼 🍃 Chiếc đầm thật đáng yêu đúng ko nè
🍃 Đơn giản mà thoải mái vô cùng, diện cùng bạn thân xuống phố là hết bài
🍃 Chất liệu: vải hoa cotton xịn
🎈 Giá: 190k #váy #áo #đầm #váytrắng #váybabydoll #váyvintage #váyđẹp #váyđầm #váyxinh #clothes #quanao #quầnáo #like4likes #likeforlikes #instagram

17 0 4 hours ago
🌸 Đầm hoa nhún chỉ - MS604 🌸 〰️ Để có những post ảnh sống ảo checkin du lịch thì khách yêu nhà mình còn chần chờ gì nữa, inboxxxx bùng nổ thôi !!!!
〰️ Bao xinh, bao đẹp, bao duyên dáng
🍓 Chất liệu: vải đủi
✔️ Freesize
🍃 Giá: 190k #váy #áo #đầm #váytrắng #váybabydoll #váyvintage #váyđẹp #váyđầm #váyxinh #clothes #quanao #quầnáo #like4likes #likeforlikes #instagram

🌸 Đầm hoa nhún chỉ - MS604 🌸 〰️ Để có những post ảnh sống ảo checkin du lịch thì khách yêu nhà mình còn chần chờ gì nữa, inboxxxx bùng nổ thôi !!!!
〰️ Bao xinh, bao đẹp, bao duyên dáng
🍓 Chất liệu: vải đủi
✔️ Freesize
🍃 Giá: 190k #váy #áo #đầm #váytrắng #váybabydoll #váyvintage #váyđẹp #váyđầm #váyxinh #clothes #quanao #quầnáo #like4likes #likeforlikes #instagram

6 0 4 hours ago
💕 Đầm xoè tay lưới - MS483 💕 🍿 Tiệc tùng nhẹ nhàng, dễ thương lắm ý
🍿 Chuẩn girl bánh bèo luôn nà
🍿 Phát hờn vì độ cực xinh của em này
🍓 Chất liệu: cotton mỹ
🌵 Size S M
🍃 Giá: 190k #váy #áo #đầm #váytrắng #váybabydoll #váyvintage #váyđẹp #váyđầm #váyxinh #clothes #quanao #quầnáo #like4likes #likeforlikes #instagram

💕 Đầm xoè tay lưới - MS483 💕 🍿 Tiệc tùng nhẹ nhàng, dễ thương lắm ý
🍿 Chuẩn girl bánh bèo luôn nà
🍿 Phát hờn vì độ cực xinh của em này
🍓 Chất liệu: cotton mỹ
🌵 Size S M
🍃 Giá: 190k #váy #áo #đầm #váytrắng #váybabydoll #váyvintage #váyđẹp #váyđầm #váyxinh #clothes #quanao #quầnáo #like4likes #likeforlikes #instagram

8 0 4 hours ago
🔥HÀNG SẴN NHÉ MỌI NGƯỜI ƠI🔥
Siêu cháy luôn nhé ạ👍👍👍
Giá chỉ #150k một #set thôi ạ. Siêu hời luôn í. Không mua là tiếc lắm luôn á mn.
Bán tăng tương tác là chính thôi ạ.
👕👕👕 thun co giãn 4 chiều, mát, mịn, thấm hút mồ hôi.
👖👖👖 kaki đứng form, mát, ko hầm bí.
#freesize #freesize #freesize #freesize ⚠ Lưu ý: Không kèm vớ ạ.
--------------------------
#thoitrangnu
#thoitrangunisex #likes4like #like4likes #likelike #likeforlikeback #like4follow #setxinh #quanao #quanbaggy #aothun #quầnkaki #đồullzang #hangcosan #liker #followbacknow

🔥HÀNG SẴN NHÉ MỌI NGƯỜI ƠI🔥
Siêu cháy luôn nhé ạ👍👍👍
Giá chỉ #150k một #set thôi ạ. Siêu hời luôn í. Không mua là tiếc lắm luôn á mn.
Bán tăng tương tác là chính thôi ạ.
👕👕👕 thun co giãn 4 chiều, mát, mịn, thấm hút mồ hôi.
👖👖👖 kaki đứng form, mát, ko hầm bí.
#freesize #freesize #freesize #freesize ⚠ Lưu ý: Không kèm vớ ạ.
--------------------------
#thoitrangnu
#thoitrangunisex #likes4like #like4likes #likelike #likeforlikeback #like4follow #setxinh #quanao #quanbaggy #aothun #quầnkaki #đồullzang #hangcosan #liker #followbacknow

4 0 4 hours ago
👉Kéo sang trái xem hàng rõ hơn
💰250K
📌Size : FreeSize
🌈Màu : Đen - Đỏ
🚫Order : 12 - 14 ngày hàng về .
👌Order Tận Gốc Quảng Châu - Nói KO với HÀNG XƯỞNG & VNXK.
———————————————
💄Tuyển CTV , Sỉ Lẻ Siêu Rẻ !!!
☎️0938885811 - 0934608803
#odertaobao #orderquangchau #odertaobao #orderquangchau #vintageclothing #vintage #vintagestyle #damvintage #damthocam #nhantimdo #lozi #lozisaigon #quanaohanquoc #quanao #quanaogiare #damnu #aokieu #giaydep #sominu

👉Kéo sang trái xem hàng rõ hơn
💰250K
📌Size : FreeSize
🌈Màu : Đen - Đỏ
🚫Order : 12 - 14 ngày hàng về .
👌Order Tận Gốc Quảng Châu - Nói KO với HÀNG XƯỞNG & VNXK.
———————————————
💄Tuyển CTV , Sỉ Lẻ Siêu Rẻ !!!
☎️0938885811 - 0934608803
#odertaobao #orderquangchau #odertaobao #orderquangchau #vintageclothing #vintage #vintagestyle #damvintage #damthocam #nhantimdo #lozi #lozisaigon #quanaohanquoc #quanao #quanaogiare #damnu #aokieu #giaydep #sominu

0 0 4 hours ago
"DOT"
#26N266 ⠀⠀⠀
• FOLLOW @byneonmoon để xem thêm nhìuu mẫu xinh nhé ♡
⠀⠀⠀
____
 𝐍𝐄𝐎𝐍𝐌𝐎𝐎𝐍 / 𝐉𝐄𝐖𝐄𝐋𝐑𝐘 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎
• FREE KHĂN LAU BẠC / BOX QUÀ BILL > 2SP
• OUTFITS @emptyroom_official
• DESIGN @byneonmoon 
__
#likeforlike #likeall #like4like #likes4likes #shoutout #instagood #likesforlikes #áo #váy #vongtay #quanao #vòngtay #neonmoonnecklaces #comment #jewelry #nhẫn #followforfollowback #phukien #phụkiện #daychuyen #s4s #jewelry #c4c #instalike #trangsứcbạc #instalike #instagood #igers #helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamstreetstylegroup #thoitrangnu

"DOT"
#26N266 ⠀⠀⠀
• FOLLOW @byneonmoon để xem thêm nhìuu mẫu xinh nhé ♡
⠀⠀⠀
____
𝐍𝐄𝐎𝐍𝐌𝐎𝐎𝐍 / 𝐉𝐄𝐖𝐄𝐋𝐑𝐘 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎
• FREE KHĂN LAU BẠC / BOX QUÀ BILL > 2SP
• OUTFITS @emptyroom_official
• DESIGN @byneonmoon
__
#likeforlike #likeall #like4like #likes4likes #shoutout #instagood #likesforlikes #áo #váy #vongtay #quanao #vòngtay #neonmoonnecklaces #comment #jewelry #nhẫn #followforfollowback #phukien #phụkiện #daychuyen #s4s #jewelry #c4c #instalike #trangsứcbạc #instalike #instagood #igers #helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamstreetstylegroup #thoitrangnu

102 1 4 hours ago
👉Kéo sang trái xem hàng rõ hơn
💰285K
📌Size : FreeSize
🌈Màu : Đen - Trắng
🚫Order : 12 - 14 ngày hàng về .
👌Order Tận Gốc Quảng Châu - Nói KO với HÀNG XƯỞNG & VNXK.
———————————————
💄Tuyển CTV , Sỉ Lẻ Siêu Rẻ !!!
☎️0938885811 - 0934608803
#odertaobao #orderquangchau #odertaobao #orderquangchau #vintageclothing #vintage #vintagestyle #damvintage #damthocam #nhantimdo #lozi #lozisaigon #quanaohanquoc #quanao #quanaogiare #damnu #aokieu #giaydep #sominu

👉Kéo sang trái xem hàng rõ hơn
💰285K
📌Size : FreeSize
🌈Màu : Đen - Trắng
🚫Order : 12 - 14 ngày hàng về .
👌Order Tận Gốc Quảng Châu - Nói KO với HÀNG XƯỞNG & VNXK.
———————————————
💄Tuyển CTV , Sỉ Lẻ Siêu Rẻ !!!
☎️0938885811 - 0934608803
#odertaobao #orderquangchau #odertaobao #orderquangchau #vintageclothing #vintage #vintagestyle #damvintage #damthocam #nhantimdo #lozi #lozisaigon #quanaohanquoc #quanao #quanaogiare #damnu #aokieu #giaydep #sominu

1 0 4 hours ago
NGHĨ NGỢI GÌ NHÌU, THẤY CIUU THÌ DIỆN THUII 🥺🥺🥺
22/131 Cuối cùng @emptyroom_official cũng mang đc e WAVIE OFF trễ vai huyền thoại về bản 🤫 kiểu minitop bo chub ko quá hở, nhẹ nhàng tôn eo tự nhiên lại còn giúp ăn gian vòng 1 , dễ dàng mix với các kiểu váy, short vô cùng luônn 🤤
⠀⠀
☑️ NHỚ FOLLOW @emptyclubvn toàn bộ mẫu hot nhất được up mỗi ngày !!
⠀

_____
🌙 STORE: 178 BẠCH MAI, HN (9AM-10PM)
🌙 ACCESORRIES: @neonmoon_studio @byneonmoon
🌙 GÓP Ý & TUYỂN DỤNG :
@escroom_official 
_
#f4f #s4s #l4l #c4c #likeforlike #likeall #like4like #likes4likes #liking #áo #quanao #follow #followme #followback #followforfollow #follow4follow #followers #likeforfollow #likeforlikes #thoitrangnu #quầnáo #quầnáonữ #aocroptop #quanaonu #quanaogiare #quanaodep #aotrevai #váy #đầm #foodyhanoi

NGHĨ NGỢI GÌ NHÌU, THẤY CIUU THÌ DIỆN THUII 🥺🥺🥺
22/131 Cuối cùng @emptyroom_official cũng mang đc e WAVIE OFF trễ vai huyền thoại về bản 🤫 kiểu minitop bo chub ko quá hở, nhẹ nhàng tôn eo tự nhiên lại còn giúp ăn gian vòng 1 , dễ dàng mix với các kiểu váy, short vô cùng luônn 🤤
⠀⠀
☑️ NHỚ FOLLOW @emptyclubvn toàn bộ mẫu hot nhất được up mỗi ngày !!


_____
🌙 STORE: 178 BẠCH MAI, HN (9AM-10PM)
🌙 ACCESORRIES: @neonmoon_studio @byneonmoon
🌙 GÓP Ý & TUYỂN DỤNG :
@escroom_official
_
#f4f #s4s #l4l #c4c #likeforlike #likeall #like4like #likes4likes #liking #áo #quanao #follow #followme #followback #followforfollow #follow4follow #followers #likeforfollow #likeforlikes #thoitrangnu #quầnáo #quầnáonữ #aocroptop #quanaonu #quanaogiare #quanaodep #aotrevai #váy #đầm #foodyhanoi

20 1 4 hours ago

Top #quanao posts

vào team của em xem có gì nào :))))) sơ mi kẻ khoác ngoài hay mặc bình thường đều đc ạ ________________________________________________________

#quanao#foodyvn#follow4follow#like4like#likeforfollow#likeforlikes#thenewdistrict#aophong#aothun#ao#vay#quanaonu#aoxinh#orderulzzang#orderkorea#orderquangchau#ordertaobao#order#giamgia#quanaosale#thanhly#thoitrangnu#aohanquoc#vaybabydoll#vayxoe#quanaonu#quanaogiare#quanjean

vào team của em xem có gì nào :))))) sơ mi kẻ khoác ngoài hay mặc bình thường đều đc ạ ________________________________________________________

#quanao #foodyvn #follow4follow #like4like #likeforfollow #likeforlikes #thenewdistrict #aophong #aothun #ao #vay #quanaonu #aoxinh #orderulzzang #orderkorea #orderquangchau #ordertaobao #order #giamgia #quanaosale #thanhly #thoitrangnu #aohanquoc #vaybabydoll #vayxoe #quanaonu #quanaogiare #quanjean

226 4 12 hours ago
LƯỚT SANG PHẢI ĐỂ XEM NHIỀU MẪU HƠN.... Lại thêm những mẫu phông tuyển chọn xịn xò cho các bạn để chuẩn bị backtoschool rùi đây ạ. Nhiều màu lắm nha mua ngay mua ngày...🔜🔜🔜 ————————————
🍉 Hàng ORDER 7-10 ngày
🍉 Ib để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất
#aophong #aoulzzang #ordertaobao #uzzlangstyle #taobao #aophongnu #aophonggiare #orderulzzang #quanao #orderquangchau #foodyvn #hanoi #quanbaggy #uzzlang

LƯỚT SANG PHẢI ĐỂ XEM NHIỀU MẪU HƠN.... Lại thêm những mẫu phông tuyển chọn xịn xò cho các bạn để chuẩn bị backtoschool rùi đây ạ. Nhiều màu lắm nha mua ngay mua ngày...🔜🔜🔜 ————————————
🍉 Hàng ORDER 7-10 ngày
🍉 Ib để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất
#aophong #aoulzzang #ordertaobao #uzzlangstyle #taobao #aophongnu #aophonggiare #orderulzzang #quanao #orderquangchau #foodyvn #hanoi #quanbaggy #uzzlang

104 5 20 hours ago
Mấy sơ mi này yêu thế ❤️
Giá #245k
_________________________________
⏰Hàng ORDER về sau 10- 14 ngày
✈️Ship COD toàn quốc
🍑Freeship khi mua 4 món trở lên
⬇️Giảm 5% đối với khách chuyển khoản trước 100%
👗Nhận tìm đồ theo hình , tuyển ctv sỉ , lẻ
❌Không hủy , đổi trả hàng
✅Cam kết y hình
📨Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm 
_________________________________
#quanao#quanaogiare#quanaonu#vayxoea#vaybabydoll#aohanquoc#thoitrangnu 
#thanhly#quanaosale#giamgia#order#ordertaobao#orderquangchau#orderkorea#orderulzzang#aoxinh#quanaonu#vay#ao#aothun#aophong#thenewdistrict#vietnam#likeforlikes#likeforfollow#like4like#follow4fillow#foody#foodyvn

Mấy sơ mi này yêu thế ❤️
Giá #245k
_________________________________
⏰Hàng ORDER về sau 10- 14 ngày
✈️Ship COD toàn quốc
🍑Freeship khi mua 4 món trở lên
⬇️Giảm 5% đối với khách chuyển khoản trước 100%
👗Nhận tìm đồ theo hình , tuyển ctv sỉ , lẻ
❌Không hủy , đổi trả hàng
✅Cam kết y hình
📨Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm
_________________________________
#quanao #quanaogiare #quanaonu #vayxoea #vaybabydoll #aohanquoc #thoitrangnu
#thanhly #quanaosale #giamgia #order #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderulzzang #aoxinh #quanaonu #vay #ao #aothun #aophong #thenewdistrict #vietnam #likeforlikes #likeforfollow #like4like #follow4fillow #foody #foodyvn

2,005 40 15 hours ago
❌set đồ 390k❌
Cả set đồ xanh/vàng 390k 
Hàng không tách set 
#tuesmonlilas_clothes #set_tuesmonlilas —————————————————————-
Không ship COD, khách mua hàng vui lòng chuyển khoản trước giúp mình 50%
🌱 Order 7-10 ngày
🌱 Chất lượng sản phẩm như ảnh
🌱 Không đổi trả
🌱 Không hẹn giờ giao hàng
Instagram: Tuesmonlilas.orser
🚚 Shopee: Tu_pun
#ordertaobao #orderquangchau #orderulzzang #order #quanaohanquoc #quanao #váy #vayxinh #vayulzzang #doulzzang #ulzzangstyle #ulzzanggirl #ulzzangfriends

❌set đồ 390k❌
Cả set đồ xanh/vàng 390k
Hàng không tách set
#tuesmonlilas_clothes #set_tuesmonlilas —————————————————————-
Không ship COD, khách mua hàng vui lòng chuyển khoản trước giúp mình 50%
🌱 Order 7-10 ngày
🌱 Chất lượng sản phẩm như ảnh
🌱 Không đổi trả
🌱 Không hẹn giờ giao hàng
Instagram: Tuesmonlilas.orser
🚚 Shopee: Tu_pun
#ordertaobao #orderquangchau #orderulzzang #order #quanaohanquoc #quanao #váy #vayxinh #vayulzzang #doulzzang #ulzzangstyle #ulzzanggirl #ulzzangfriends

166 0 6 hours ago
Bạn chọn màu gìii 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
____
⚡️ Price: 210k
🔻 Size: 35 - 39
🔻 Follow @beautystore.bags for more
🔻 Hàng order 7 ngày | đảm bảo y hình 💯💯💯
🔻 COMMENT SHOP KO HIỆN THÔNG BÁO NÊN CÁC BẠN VUI LÒNG DIRECT HOẶC INBOX FANPAGE Ạ: Đẹp.storee
_____
#giaysandal #giaycaogot #giaybupbe #giaythethao #giày #giayhanquoc #giayhanoi #xangdan #giầy #giayxinh #giaydep #giayoxford #giayslipon #slipon #giaythethaonu #thoitrang #thoitranghanquoc #quanao #thoitrangnu

Bạn chọn màu gìii 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
____
⚡️ Price: 210k
🔻 Size: 35 - 39
🔻 Follow @beautystore.bags for more
🔻 Hàng order 7 ngày | đảm bảo y hình 💯💯💯
🔻 COMMENT SHOP KO HIỆN THÔNG BÁO NÊN CÁC BẠN VUI LÒNG DIRECT HOẶC INBOX FANPAGE Ạ: Đẹp.storee
_____
#giaysandal #giaycaogot #giaybupbe #giaythethao #giày #giayhanquoc #giayhanoi #xangdan #giầy #giayxinh #giaydep #giayoxford #giayslipon #slipon #giaythethaonu #thoitrang #thoitranghanquoc #quanao #thoitrangnu

1,112 10 21 July, 2019
EMPTYROOM TUYỂN NVBH QUẦN ÁO CA 13-18H 🖤 CS 178 BẠCH MAI 🖤
_____
🖤 CÔNG VIỆC:
Bán hàng,sắp xếp, kiểm kê hàng hoá trong cửa hàng theo phân công
_____
🖤 LƯƠNG THƯỞNG: ~1800-2900K / tháng theo doanh thu, bao gồm lương cứng 12K/H + % doanh thu + thưởng ý thức làm việc + mua hàng discount
_____
🖤 Bạn có thể nghiêm túc làm việc 4-6 tháng trở lên DIRECT Thông tin gồm Ca làm, Tên tuổi, Nơi ở, Quê quán, Link FB, SĐT, Kinh nghiệm (nếu có) vào @escroom_official
_____
JOIN OUR TEAM 🖤
_
#likeforfollow #likeforlikes #like4likes #like4follow #instalike #likeme #ootdvietnam #likeforlikeback #comment4likes #hanoicafe #tuyendung #vietnam #vietnamesegirl #vietnamese #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetstyle #vietnam #quanao #quanaonu #quanaogiare #thoitrang #thoitrangnu #lamdep #comment #commentforcomment #shoutout #shoutoutforshoutout #trangdiem

EMPTYROOM TUYỂN NVBH QUẦN ÁO CA 13-18H 🖤 CS 178 BẠCH MAI 🖤
_____
🖤 CÔNG VIỆC:
Bán hàng,sắp xếp, kiểm kê hàng hoá trong cửa hàng theo phân công
_____
🖤 LƯƠNG THƯỞNG: ~1800-2900K / tháng theo doanh thu, bao gồm lương cứng 12K/H + % doanh thu + thưởng ý thức làm việc + mua hàng discount
_____
🖤 Bạn có thể nghiêm túc làm việc 4-6 tháng trở lên DIRECT Thông tin gồm Ca làm, Tên tuổi, Nơi ở, Quê quán, Link FB, SĐT, Kinh nghiệm (nếu có) vào @escroom_official
_____
JOIN OUR TEAM 🖤
_
#likeforfollow #likeforlikes #like4likes #like4follow #instalike #likeme #ootdvietnam #likeforlikeback #comment4likes #hanoicafe #tuyendung #vietnam #vietnamesegirl #vietnamese #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetstyle #vietnam #quanao #quanaonu #quanaogiare #thoitrang #thoitrangnu #lamdep #comment #commentforcomment #shoutout #shoutoutforshoutout #trangdiem

522 3 21 July, 2019
Boot đế vuông 7.5p lên dáng auto xênh ạ 😚😚😚
🏖 Price: 240k
🔻 Size: 35-39
🔻 Follow @beautystore.bags for more
🔻 Hàng order 7 ngày | đảm bảo y hình 💯💯💯
🔝 COMMENT TRÔI, DIRECT/ Ib Fanpage: Đẹp.storee
.....
#giayboot #giaythethao #giaythethaonu #thoitrang #thoitranghanquoc #quanao #thoitrangnu #giày #giayhanquoc #giayhanoi #xangdan #giầy #giayxinh #giaydep #giaydepgiare #giaycaogot

Boot đế vuông 7.5p lên dáng auto xênh ạ 😚😚😚
🏖 Price: 240k
🔻 Size: 35-39
🔻 Follow @beautystore.bags for more
🔻 Hàng order 7 ngày | đảm bảo y hình 💯💯💯
🔝 COMMENT TRÔI, DIRECT/ Ib Fanpage: Đẹp.storee
.....
#giayboot #giaythethao #giaythethaonu #thoitrang #thoitranghanquoc #quanao #thoitrangnu #giày #giayhanquoc #giayhanoi #xangdan #giầy #giayxinh #giaydep #giaydepgiare #giaycaogot

243 0 9 hours ago
☁️☁️New arrivals- dáng áo của Jisoo mặc tôn dáng xinh lắm nha, ảnh áo phải bên shop chụp nhé😘
○Only in Croptopcorner○
♢Nhận may lẻ, may theo mẫu ,cho nhóm nhảy với nhiều ưu đãi...
[Đủ màu trắng/đen/ghi/đỏ...]
📍Đảm bảo chất lượng từng chiếc áo 📄
❥Sở hữu ngay những chiếc áo may đo của riêng bạn tùy chỉnh theo ý ,các mẫu độc quyền mới nhất của Croptopcorner
❥Đường may đẹp,chắc chắn, chất vải mát,co dãn, chọn lọc
_______________
》》SHOP NOW : INBOX/DIRECT《《
Follow us on facebook
Croptop shop | Crop Tops 11
♡Thanks for shopping with us♡
____________
#croptopcorner #croptopshop11 #maydo #croptop #áocroptop #ootdvietnam
#aocroptop #blackpink #vietnamesestreetstyle #hangmoive #aothun #vietnam #outfitoftheday
#ao #lozihanoi #outfit #hanoi #áo #ootd #saigon #lozisaigon #saigonese #thenewdistrict #quanao #jisooblackpink #danang #blackpinkjisoo #croptopcornerootd #áonhóm

☁️☁️New arrivals- dáng áo của Jisoo mặc tôn dáng xinh lắm nha, ảnh áo phải bên shop chụp nhé😘
○Only in Croptopcorner○
♢Nhận may lẻ, may theo mẫu ,cho nhóm nhảy với nhiều ưu đãi...
[Đủ màu trắng/đen/ghi/đỏ...]
📍Đảm bảo chất lượng từng chiếc áo 📄
❥Sở hữu ngay những chiếc áo may đo của riêng bạn tùy chỉnh theo ý ,các mẫu độc quyền mới nhất của Croptopcorner
❥Đường may đẹp,chắc chắn, chất vải mát,co dãn, chọn lọc
_______________
》》SHOP NOW : INBOX/DIRECT《《
Follow us on facebook
Croptop shop | Crop Tops 11
♡Thanks for shopping with us♡
____________
#croptopcorner #croptopshop11 #maydo #croptop #áocroptop #ootdvietnam
#aocroptop #blackpink #vietnamesestreetstyle #hangmoive #aothun #vietnam #outfitoftheday
#ao #lozihanoi #outfit #hanoi #áo #ootd #saigon #lozisaigon #saigonese #thenewdistrict #quanao #jisooblackpink #danang #blackpinkjisoo #croptopcornerootd #áonhóm

350 2 18 hours ago
Hè nắng nóng có em này đi đâu cũng tiện 😚😚 Mùa thu đông lành lạnh mặc cũng ok lắm luôn 😊
#225k
Có 2 màu trắng và xanh nha mọi người 
Note : hôm nay chủ nhật nên nhà e xin phép rep mọi người muộn 1 chút 
_________________________________
⏰Hàng ORDER về sau 10- 14 ngày
✈️Ship COD toàn quốc
🍑Freeship khi mua 4 món trở lên
⬇️Giảm 5% đối với khách chuyển khoản trước 100%
👗Nhận tìm đồ theo hình , tuyển ctv sỉ , lẻ
❌Không hủy , đổi trả hàng
✅Cam kết y hình
📨Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm 
_________________________________
#quanao#quanaogiare#quanaonu#vayxoea#vaybabydoll#aohanquoc#thoitrangnu 
#thanhly#quanaosale#giamgia#order#ordertaobao#orderquangchau#orderkorea#orderulzzang#aoxinh#quanaonu#vay#ao#aothun#aophong#thenewdistrict#vietnam#likeforlikes#likeforfollow#like4like#follow4fillow#foody#foodyvn

Hè nắng nóng có em này đi đâu cũng tiện 😚😚 Mùa thu đông lành lạnh mặc cũng ok lắm luôn 😊
#225k
Có 2 màu trắng và xanh nha mọi người
Note : hôm nay chủ nhật nên nhà e xin phép rep mọi người muộn 1 chút
_________________________________
⏰Hàng ORDER về sau 10- 14 ngày
✈️Ship COD toàn quốc
🍑Freeship khi mua 4 món trở lên
⬇️Giảm 5% đối với khách chuyển khoản trước 100%
👗Nhận tìm đồ theo hình , tuyển ctv sỉ , lẻ
❌Không hủy , đổi trả hàng
✅Cam kết y hình
📨Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm
_________________________________
#quanao #quanaogiare #quanaonu #vayxoea #vaybabydoll #aohanquoc #thoitrangnu
#thanhly #quanaosale #giamgia #order #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderulzzang #aoxinh #quanaonu #vay #ao #aothun #aophong #thenewdistrict #vietnam #likeforlikes #likeforfollow #like4like #follow4fillow #foody #foodyvn

2,659 105 21 July, 2019