#polond Instagram Photos & Videos

polond - 1.8m posts

massive 𝙪𝙬𝙪  energy

massive 𝙪𝙬𝙪 energy

8 2 42 seconds ago
E İYİ Kİ DOĞDUN CÜCÜK🥺💜
@zaleynasen

E İYİ Kİ DOĞDUN CÜCÜK🥺💜
@zaleynasen

9 1 2 minutes ago
😋👅👅👅👅😋😋😋💋💋💋🥰🥰🥰

😋👅👅👅👅😋😋😋💋💋💋🥰🥰🥰

10 1 4 minutes ago
like n comment ur name lbl for a tbh! 
𝐀𝐈𝐌𝐄𝐄 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐄𝐓 𝐌𝐄𝐀𝐃𝐎𝐖𝐒! 🦋‧₊˚🔭☼🌷₊˚.‘🍌
𝗌𝗂𝗑𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽. 𝖻𝗋𝗂𝗍𝗂𝗌𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝗇𝖺𝖽𝗂𝖺𝗇. 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖻𝗈𝗍𝗁 𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌. 𝗌𝖺𝗀𝗂𝗍𝗍𝖺𝗋𝗂𝗎𝗌. 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗅𝖾𝗈𝗇𝖺𝗋𝖽𝗈 𝖽𝗂𝖼𝖺𝗉𝗋𝗂𝗈, 𝖿𝗂𝗇𝗇 𝗐𝗈𝗅𝖿𝗁𝖺𝗋𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝗃𝖺𝖼𝗄 𝖽𝗒𝗅𝖺𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗓𝖾𝗋. 𝗄𝗂𝗇𝖽𝖺 𝗌𝖾𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗏𝖾. 𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖼𝗅𝗂𝗇𝗀𝗒, 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝖺𝗌𝗄 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗅𝗂𝖾 𝗁𝖺. 𝖻𝗂𝗉𝗈𝗅𝖺𝗋. 𝖼𝖺𝗋𝖾𝗌 𝗍𝗈𝗈 𝗆𝗎𝖼𝗁. 𝗌𝗈𝖿𝗍𝗂𝖾. 𝗋𝖾𝖺𝗅 𝗅𝗂𝖿𝖾 𝗃𝗎𝗅𝗎𝖾𝗍 𝖼𝖺𝗉𝗎𝗅𝖾𝗍. 𝗋𝗈𝗆𝖾𝗈 𝖺𝗇𝖽 𝗃𝗎𝗅𝗂𝖾𝗍 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗋 𝖿𝗈𝗋 𝗅𝗂𝖿𝖾. 𝗍𝗋𝗂𝖾𝗌 𝗁𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝖺𝗌 𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖺𝗌 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗅𝖾. 𝗏𝖾𝗀𝖺𝗇. 𝗁𝖺𝗌 𝖺 𝗉𝗎𝗉𝗉𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾𝖽 𝗌𝗄𝗒. 𝗉𝗎𝗍𝗌 𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝗌 𝖻𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝗁𝖾𝗋𝗌𝖾𝗅𝖿. 𝖺𝖽𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖺𝗅𝗅 𝗁𝖾𝗋 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗌. 𝗀𝖾𝗍𝗌 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗁𝖾𝖽 𝗋𝖺𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖾𝖺𝗌𝗂𝗅𝗒. 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝘄𝗲𝗻𝘁𝘆𝗱𝗼𝗹𝗹𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴. 𝗇𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖿𝗅𝗂𝗋𝗍. 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗌 𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗂𝗍𝗌 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝖽𝖺𝗒 𝖻𝗋𝗈. 𝗆𝗂𝗌𝗌𝖾𝗌 𝟤𝟢𝟣𝟧 𝗌𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋. 𝖺𝗅𝗅 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝗂𝗍𝗂𝗌𝗁 𝖻𝖺𝗇𝗍𝖾𝗋. 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗿𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗮𝗻𝗱 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗲𝘁.

like n comment ur name lbl for a tbh!
𝐀𝐈𝐌𝐄𝐄 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐄𝐓 𝐌𝐄𝐀𝐃𝐎𝐖𝐒! 🦋‧₊˚🔭☼🌷₊˚.‘🍌
𝗌𝗂𝗑𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽. 𝖻𝗋𝗂𝗍𝗂𝗌𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝗇𝖺𝖽𝗂𝖺𝗇. 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖻𝗈𝗍𝗁 𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌. 𝗌𝖺𝗀𝗂𝗍𝗍𝖺𝗋𝗂𝗎𝗌. 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗅𝖾𝗈𝗇𝖺𝗋𝖽𝗈 𝖽𝗂𝖼𝖺𝗉𝗋𝗂𝗈, 𝖿𝗂𝗇𝗇 𝗐𝗈𝗅𝖿𝗁𝖺𝗋𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝗃𝖺𝖼𝗄 𝖽𝗒𝗅𝖺𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗓𝖾𝗋. 𝗄𝗂𝗇𝖽𝖺 𝗌𝖾𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗏𝖾. 𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖼𝗅𝗂𝗇𝗀𝗒, 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝖺𝗌𝗄 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗅𝗂𝖾 𝗁𝖺. 𝖻𝗂𝗉𝗈𝗅𝖺𝗋. 𝖼𝖺𝗋𝖾𝗌 𝗍𝗈𝗈 𝗆𝗎𝖼𝗁. 𝗌𝗈𝖿𝗍𝗂𝖾. 𝗋𝖾𝖺𝗅 𝗅𝗂𝖿𝖾 𝗃𝗎𝗅𝗎𝖾𝗍 𝖼𝖺𝗉𝗎𝗅𝖾𝗍. 𝗋𝗈𝗆𝖾𝗈 𝖺𝗇𝖽 𝗃𝗎𝗅𝗂𝖾𝗍 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗋 𝖿𝗈𝗋 𝗅𝗂𝖿𝖾. 𝗍𝗋𝗂𝖾𝗌 𝗁𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝖺𝗌 𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖺𝗌 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗅𝖾. 𝗏𝖾𝗀𝖺𝗇. 𝗁𝖺𝗌 𝖺 𝗉𝗎𝗉𝗉𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾𝖽 𝗌𝗄𝗒. 𝗉𝗎𝗍𝗌 𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝗌 𝖻𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝗁𝖾𝗋𝗌𝖾𝗅𝖿. 𝖺𝖽𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖺𝗅𝗅 𝗁𝖾𝗋 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗌. 𝗀𝖾𝗍𝗌 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗁𝖾𝖽 𝗋𝖺𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖾𝖺𝗌𝗂𝗅𝗒. 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝘄𝗲𝗻𝘁𝘆𝗱𝗼𝗹𝗹𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴. 𝗇𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖿𝗅𝗂𝗋𝗍. 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗌 𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗂𝗍𝗌 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝖽𝖺𝗒 𝖻𝗋𝗈. 𝗆𝗂𝗌𝗌𝖾𝗌 𝟤𝟢𝟣𝟧 𝗌𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋. 𝖺𝗅𝗅 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝗂𝗍𝗂𝗌𝗁 𝖻𝖺𝗇𝗍𝖾𝗋. 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗿𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗮𝗻𝗱 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗲𝘁.

24 54 5 minutes ago
bu sahne😍
meriç cidden tam bir b e b e k s i n👶🍼 bu sahnede çok pis düştüm size canım shipim😍🐈💗🍪 4.kareyi mıncırmak istiyorum baldan tatlı çiftim😍🐰🍼🌰
#mericaral #caglarertugrul #yanımdakal 
@mericaral & @caglarertugrul

bu sahne😍
meriç cidden tam bir b e b e k s i n👶🍼 bu sahnede çok pis düştüm size canım shipim😍🐈💗🍪 4.kareyi mıncırmak istiyorum baldan tatlı çiftim😍🐰🍼🌰
#mericaral #caglarertugrul #yanımdakal
@mericaral & @caglarertugrul

15 1 7 minutes ago
Bebek Geliyorum Demez çekimlerinden😻nasıl güzelsin nasıl zarifsin nasıll!✨❤❤❤❤ 00.00 postuu'🍀
#başakparlak & #basakparlak & #bpfc #herşeybaşakiçin ✨🍃❤
•
•
•
•
•
•
•
༄Yıldızlardan eşsiz kadın, her daim yanındayız☁💗
•
•
•
『NewPost』
➳Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın!🌿
➳Keşfetteysem haber verir misin✨
•
•
•
•
•
#socialmediamarketing #instagram #inspired #getcreative #vape #winterfun #vapelife #vscocam #winterfun #beawesome #bebold #asiagirl #polishgirl #polond #likeforlike #like4likes #followforlike #vaporizer #daily #vapeon #vsco #photo #cool #pink #bestoftheday #friends

Bebek Geliyorum Demez çekimlerinden😻nasıl güzelsin nasıl zarifsin nasıll!✨❤❤❤❤ 00.00 postuu'🍀
#başakparlak & #basakparlak & #bpfc #herşeybaşakiçin ✨🍃❤༄Yıldızlardan eşsiz kadın, her daim yanındayız☁💗『NewPost』
➳Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın!🌿
➳Keşfetteysem haber verir misin✨

#socialmediamarketing #instagram #inspired #getcreative #vape #winterfun #vapelife #vscocam #winterfun #beawesome #bebold #asiagirl #polishgirl #polond #likeforlike #like4likes #followforlike #vaporizer #daily #vapeon #vsco #photo #cool #pink #bestoftheday #friends

16 6 7 minutes ago
bordo o kadar yakışmış ki😍💗 çok güzelsin minik bebeğim👶🍼🌰🍪🐈
#aslihanmalbora & @aslihanmalboraffc

bordo o kadar yakışmış ki😍💗 çok güzelsin minik bebeğim👶🍼🌰🍪🐈
#aslihanmalbora & @aslihanmalboraffc

14 2 10 minutes ago
Kıskanmalar başladı 😁 Kerem Yiğiter mimikleri ❣ ben /@caglarertugrul #caglarertugrul #afiliaşk #keremyiğiter /

Kıskanmalar başladı 😁 Kerem Yiğiter mimikleri ❣ ben /@caglarertugrul #caglarertugrul #afiliaşk #keremyiğiter /

11 1 12 minutes ago
Demir’in Firuze ve Leyla’yla imtihanı henüz bitmedi… 😅 #senvarsın 
#FOX #FOXTurkiye #ÇokFOX #tv #dizi #yenibölüm

Demir’in Firuze ve Leyla’yla imtihanı henüz bitmedi… 😅 #senvarsın
#FOX #FOXTurkiye #ÇokFOX #tv #dizi #yenibölüm

51 1 16 minutes ago
Nihan ve Arzu zıtlaşıyor😂❤️✨🔥|19.bölüm|#karasevda #nihankemal #socialmediamarketing 💎#inspired 🎈 #getcreative 😍#winterfun 🌸#be awesome 🌈#bebold 💖#asiagirl 🎆#polishgirl 😠#polond ✌#likeforlike 🎂#like4like 🎀#followforlike 🌽#vaporizer 🌺#daily 💧 #vape ☁#vapelife 🌂#vapeon 🌙#vscocam 🌛#vsco 🌋#likeforfollow 🌊

Nihan ve Arzu zıtlaşıyor😂❤️✨🔥|19.bölüm| #karasevda #nihankemal #socialmediamarketing 💎 #inspired 🎈 #getcreative 😍 #winterfun 🌸 #be awesome 🌈 #bebold 💖 #asiagirl 🎆 #polishgirl 😠 #polond#likeforlike 🎂 #like4like 🎀 #followforlike 🌽 #vaporizer 🌺 #daily 💧 #vape#vapelife 🌂 #vapeon 🌙 #vscocam 🌛 #vsco 🌋 #likeforfollow 🌊

11 1 19 minutes ago
nelly!!
born in the back of a cab! five foot with some attitude! gives adorable stickers! bites her nails! adores all people! thick thighs! survives on naps! everyone loves her! practically lives in vans! fakes her freckles! rapunzel long chocolate hair! needs glasses! conspiracy theorist! reads archie comics! planter! spring baby! known for her smile! tucks her hair behind her ears! pierced baby! possibly your gal! spam for a tbh!

nelly!!
born in the back of a cab! five foot with some attitude! gives adorable stickers! bites her nails! adores all people! thick thighs! survives on naps! everyone loves her! practically lives in vans! fakes her freckles! rapunzel long chocolate hair! needs glasses! conspiracy theorist! reads archie comics! planter! spring baby! known for her smile! tucks her hair behind her ears! pierced baby! possibly your gal! spam for a tbh!

25 44 20 minutes ago
Doğum günün kutlu olsun ablaların en güzeli... Nice güzel yılların olsun ♥️. Hep  bizimle ol ablam ❤ seni çok seviyoruz ❤ @meliskatibe

Doğum günün kutlu olsun ablaların en güzeli... Nice güzel yılların olsun ♥️. Hep bizimle ol ablam ❤ seni çok seviyoruz ❤ @meliskatibe

29 2 22 minutes ago
Nasıl özledim 😍😍 ahhh özlemim uçsuz bucaksız 🍃 
#akınakınözü #ebrusahin #hercai #yemin 👑 #beintehaa😇 #reymir #ветреный #followforfollow 💘 #tellywood #bollywood 💕 #زهرة_الثالوث #Socialmediamarketing💎#inspired 🎈 #getcreative 😍 #winterfun 🌸 #beawesome 🌈 #bebold 💖 #asiagirl ✨ #polishgirl😠 #polond ✌ #likeforlike 🎂 #like4like 🎀 #followforlike 🌽 #akru 🌺 #daily 🌹 #vape#likeforfollowers🎈 #nedemeknebelli #șuursuzașk

Nasıl özledim 😍😍 ahhh özlemim uçsuz bucaksız 🍃
#akınakınözü  #ebrusahin  #hercai  #yemin 👑  #beintehaa😇  #reymir  #ветреный #followforfollow 💘  #tellywood  #bollywood 💕  #زهرة_الثالوث  #Socialmediamarketing💎 #inspired 🎈  #getcreative 😍  #winterfun 🌸  #beawesome 🌈  #bebold 💖  #asiagirl ✨  #polishgirl😠  #polond ✌  #likeforlike 🎂  #like4like 🎀  #followforlike 🌽  #akru 🌺  #daily 🌹  #vape #likeforfollowers🎈  #nedemeknebelli #șuursuzașk

14 0 23 minutes ago
“Medusa... Sebepsiz yere öldürülen güzelliğin tanrısı kadın.”✨
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
💎 #inspired 🎈 #getcreative 😍 #winterfun 🌸 #beawesome 🌈 #bebold 💖 #asiagirl 🎆 #polishgirl 😻#polond ✌ #likeforlike 🎂 #like4like 🎀 #followforlike 👀 #vaporizer 🌺 #daily 💧 #vape ☁ #vapelife 🌂 #vapeon 🌙 #vscocam 🌛 #vsco 🌋 #likeforfollowers🎈

“Medusa... Sebepsiz yere öldürülen güzelliğin tanrısı kadın.”✨
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
💎 #inspired 🎈 #getcreative 😍 #winterfun 🌸 #beawesome 🌈 #bebold 💖 #asiagirl 🎆 #polishgirl 😻 #polond#likeforlike 🎂 #like4like 🎀 #followforlike 👀 #vaporizer 🌺 #daily 💧 #vape#vapelife 🌂 #vapeon 🌙 #vscocam 🌛 #vsco 🌋 #likeforfollowers🎈

27 2 23 minutes ago
And Ooplllaaa again just be a good jumper, have a nice day sweeties 🌻 
@gayeturgutevin .
.
.
#life #lifeislife #part2

And Ooplllaaa again just be a good jumper, have a nice day sweeties 🌻
@gayeturgutevin .
.
.
#life #lifeislife #part2

66 2 28 minutes ago
Hiç bir koku çoçuk kokusu kadar güzel değildir. 🌷 minnak ellerini yediğim ❤️ #socialmediamarketing #inspired #getcreative #polishgirl #socialmediamarketing #beawesome #bebold #asiagirl #polond #likeforlike #followforlike #like4like7

Hiç bir koku çoçuk kokusu kadar güzel değildir. 🌷 minnak ellerini yediğim ❤️ #socialmediamarketing #inspired #getcreative #polishgirl #socialmediamarketing #beawesome #bebold #asiagirl #polond #likeforlike #followforlike #like4like7

37 0 34 minutes ago
@drunkkendall where r u

@drunkkendall where r u

16 1 35 minutes ago
RiCh Bich💸💲
(aktif olanlar beğensin lütfenn:)

RiCh Bich💸💲
(aktif olanlar beğensin lütfenn:)

33 6 41 minutes ago
Serinin son fotoğrafı'🐣
@gyulsim & #gülsiminfanları💐 
keşfetten gelenler gt ve gb var🖇
#socialmediamarketing 💎#inspired 🎈 #getcreative 😍#winterfun 🌸#beawesome 🌈#bebold 💖#asiagirl 🎆#polishgirl 😠#polond ✌#likeforlike 🎂#like4like 🎀#followforlike 🌽#vaporizer 🌺#daily 💧 #vape ☁#vapelife 🌂#vapeon 🌙#vscocam 🌛#vsco 🌋#likeforfollow 🌊 🎀#followforlike 🌽#vaporizer 🌺#daily 💧 #vape ☁#vapelife 🌂#vapeon 🌙#vscocam 🌛#vsco 🌋#likeforfollow 🌊

Serinin son fotoğrafı'🐣
@gyulsim & #gülsiminfanları💐
keşfetten gelenler gt ve gb var🖇
#socialmediamarketing 💎 #inspired 🎈 #getcreative 😍 #winterfun 🌸 #beawesome 🌈 #bebold 💖 #asiagirl 🎆 #polishgirl 😠 #polond#likeforlike 🎂 #like4like 🎀 #followforlike 🌽 #vaporizer 🌺 #daily 💧 #vape#vapelife 🌂 #vapeon 🌙 #vscocam 🌛 #vsco 🌋 #likeforfollow 🌊 🎀 #followforlike 🌽 #vaporizer 🌺 #daily 💧 #vape#vapelife 🌂 #vapeon 🌙 #vscocam 🌛 #vsco 🌋 #likeforfollow 🌊

27 3 42 minutes ago
Selam,sizce düz mü dalgalı mı bence düz😻
•Yorumlarınızı bekliyorum.➰
@1demetozdemir

Selam,sizce düz mü dalgalı mı bence düz😻
•Yorumlarınızı bekliyorum.➰
@1demetozdemir

20 7 43 minutes ago
Güzel gülüşlümm💜
@selinsekerci #selinsekerci #sşfc #selinlikli -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-💎#inspired 🎈 #getcreative 😍#winterfun 🌸#beawesome 🌈#bebold 💖#asiagirl 🎆#polishgirl 😠#polond ✌#likeforlike 🎂#like4like 🎀#followforlike 🌽#vaporizer 🌺#daily 💧 #vape ☁#vapelife 🌂#vapeon 🌙#vscocam 🌛#vsco 🌋#likeforfollow 🌊 
#follow2follow ✨#following 🐣#l4l 💎#likeforfollow 💅🏽#likeforlikealways 🍩#followforfollowback 👻

Güzel gülüşlümm💜
@selinsekerci #selinsekerci #sşfc #selinlikli -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-💎 #inspired 🎈 #getcreative 😍 #winterfun 🌸 #beawesome 🌈 #bebold 💖 #asiagirl 🎆 #polishgirl 😠 #polond#likeforlike 🎂 #like4like 🎀 #followforlike 🌽 #vaporizer 🌺 #daily 💧 #vape#vapelife 🌂 #vapeon 🌙 #vscocam 🌛 #vsco 🌋 #likeforfollow 🌊
#follow2follow#following 🐣 #l4l 💎 #likeforfollow 💅🏽 #likeforlikealways 🍩 #followforfollowback 👻

8 0 44 minutes ago
My best❤️I did not imagine a day that I would love you sooo sooooooooo much😭😭😭😍😍😍😍😍
Your happiness has become my happiness💕💕💕
With your smile I start smilling😁😁💗💗💗💫💫❤️❤️
You are perfect for me my Angel Aafreen😇😇❤️💋💋
Love you more more moreeeee❤️❤️❤️😍😍
My my my my godesss😋😋😋👑👑
@cherry__bomb23 ~~~You are the most talented🤗🤗😘😘
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#socialmediamarketing #inspired  #getcreative #winterfun #beawesome #bebold #asiagirl #polishgirl #polond ✌#likeforlike #like4like #followforlike #vaporizer #daily  #vape ☁#vapelife #vapeon #vscocam #vsco #likeforfollow #likeforlike #love #mydearr#socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr#socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #inspired #getcreativ  #aafreendabestani

My best❤️I did not imagine a day that I would love you sooo sooooooooo much😭😭😭😍😍😍😍😍
Your happiness has become my happiness💕💕💕
With your smile I start smilling😁😁💗💗💗💫💫❤️❤️
You are perfect for me my Angel Aafreen😇😇❤️💋💋
Love you more more moreeeee❤️❤️❤️😍😍
My my my my godesss😋😋😋👑👑
@cherry__bomb23 ~~~You are the most talented🤗🤗😘😘
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#socialmediamarketing #inspired  #getcreative #winterfun #beawesome #bebold #asiagirl #polishgirl #polond#likeforlike #like4like #followforlike #vaporizer #daily  #vape#vapelife #vapeon #vscocam #vsco #likeforfollow #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #inspired #getcreativ  #aafreendabestani

6 0 46 minutes ago
My best❤️I did not imagine a day that I would love you sooo sooooooooo much😭😭😭😍😍😍😍😍
Your happiness has become my happiness💕💕💕
With your smile I start smilling😁😁💗💗💗💫💫❤️❤️
You are perfect for me my Angel Aafreen😇😇❤️💋💋
Love you more more moreeeee❤️❤️❤️😍😍
My my my my godesss😋😋😋👑👑
@cherry__bomb23 ~~~You are the most talented🤗🤗😘😘
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#socialmediamarketing #inspired  #getcreative #winterfun #beawesome #bebold #asiagirl #polishgirl #polond ✌#likeforlike #like4like #followforlike #vaporizer #daily  #vape ☁#vapelife #vapeon #vscocam #vsco #likeforfollow #likeforlike #love #mydearr#socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr#socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #inspired #getcreativ  #aafreendabestani

My best❤️I did not imagine a day that I would love you sooo sooooooooo much😭😭😭😍😍😍😍😍
Your happiness has become my happiness💕💕💕
With your smile I start smilling😁😁💗💗💗💫💫❤️❤️
You are perfect for me my Angel Aafreen😇😇❤️💋💋
Love you more more moreeeee❤️❤️❤️😍😍
My my my my godesss😋😋😋👑👑
@cherry__bomb23 ~~~You are the most talented🤗🤗😘😘
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@cherry__bomb23 @cherry__bomb23 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#socialmediamarketing #inspired  #getcreative #winterfun #beawesome #bebold #asiagirl #polishgirl #polond#likeforlike #like4like #followforlike #vaporizer #daily  #vape#vapelife #vapeon #vscocam #vsco #likeforfollow #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #likeforlike #love #mydearr #socialmediamarketing #inspired #getcreativ  #aafreendabestani

6 0 47 minutes ago
çocuk sevgine hayranım be🌹
#berattoksoz & @berattoksoz

çocuk sevgine hayranım be🌹
#berattoksoz & @berattoksoz

19 1 49 minutes ago
🌼 #azcen • #elimibırakma 
#alpnavruz • #alinaboz

🌼 #azcen#elimibırakma
#alpnavruz#alinaboz

45 1 53 minutes ago
Minik kedi.🤹🏻‍♀️
—@ttugbatutug & #tuğbatutug 🌸

Minik kedi.🤹🏻‍♀️
@ttugbatutug & #tuğbatutug 🌸

15 2 54 minutes ago
my flowers🎈🌸
#pelinuluksar & #demetözdemir

my flowers🎈🌸
#pelinuluksar & #demetözdemir

18 8 58 minutes ago
Ya bu sahne çok ama çok güzeldi😻😻🐈🍼🌰👼🏼
—
#aslihanmalbora #aslıhanmalbora #heryerdesen

Ya bu sahne çok ama çok güzeldi😻😻🐈🍼🌰👼🏼

#aslihanmalbora #aslıhanmalbora #heryerdesen

41 4 58 minutes ago
civcivim.🐣✨
@damlacan & #damlacan

civcivim.🐣✨
@damlacan & #damlacan

15 1 1 hour ago
“Aile başka şey. Baba olmak çok başka. Konu Selin’e geldiğinde baba olan Semih’le karşılaşırsın.” 😳 
#aybükepusat #furkanandıç #seldem #ayfur #heryerdesen #انت_في_كل_مكان #heryerdesen

“Aile başka şey. Baba olmak çok başka. Konu Selin’e geldiğinde baba olan Semih’le karşılaşırsın.” 😳
#aybükepusat #furkanandıç #seldem #ayfur #heryerdesen #انت_في_كل_مكان #heryerdesen

129 2 1 hour ago
I-

I-

16 1 1 hour ago
🖤🔗
@damlacan & #damlacan

🖤🔗
@damlacan & #damlacan

19 1 1 hour ago

Top #polond posts

Helloooo 👋💗

Helloooo 👋💗

1,228 22 18 July, 2019
Bu akşam birbirleriyle ilgili düşünceleri değişmeye başlayan Selin ve Demir için #senvarsın diyoruz! 😍 @foxturkiye 
#FOX #FOXTurkiye #ÇokFOX #tv #dizi #yenibölüm #buakşam #furkanandıç #aybükepusat

Bu akşam birbirleriyle ilgili düşünceleri değişmeye başlayan Selin ve Demir için #senvarsın diyoruz! 😍 @foxturkiye
#FOX #FOXTurkiye #ÇokFOX #tv #dizi #yenibölüm #buakşam #furkanandıç #aybükepusat

393 2 4 hours ago
Iconic day✨😻/@videozgomes

Iconic day✨😻/@videozgomes

2,416 14 18 July, 2019
Güne #AyFur 'la başlayalım💜
Bugün günlerden Her Yerde Sen hazır mıyız yeni bölüme? 🙈❤
@aybukepusat @furkandic8
#AybükePusat #FurkanAndıç #HerYerdeSen

Güne #AyFur 'la başlayalım💜
Bugün günlerden Her Yerde Sen hazır mıyız yeni bölüme? 🙈❤
@aybukepusat @furkandic8
#AybükePusat #FurkanAndıç #HerYerdeSen

280 4 11 hours ago
Selin, Demir'in arkasından iş çevirdiği için çok pişman... 😳 Her Yerde Sen yeni bölümüyle şimdi FOX'ta! #senvarsın @foxturkiye 
#FOX #FOXTurkiye #ÇokFOX #tv #dizi #yenibölüm #furkanandıç #aybükepusat

Selin, Demir'in arkasından iş çevirdiği için çok pişman... 😳 Her Yerde Sen yeni bölümüyle şimdi FOX'ta! #senvarsın @foxturkiye
#FOX #FOXTurkiye #ÇokFOX #tv #dizi #yenibölüm #furkanandıç #aybükepusat

295 1 3 hours ago
Sevgilim... Mutluluğun, ömrüme bir düşman olduğunu sezdim nice zamanlara şahitlik ettim. Bazen,  babasız olduğum gerçeğini yüzüme acımasızca vuran hayatın herhangi bir anında, bazen yeterince sevilmediğimi hissedip, saçlarımın bir baba tarafından şefkatle okşanmadığı dakikalarda. Bazense derdimi kimselere anlatamayıp soluğu hiç tanımadığım bir adamın mezarında aldığımda. Hepsi canımı çok yakardı.  Ama hiçbiri, senin bana arkanı dönüp gitmen kadar acı verici, yaşadığımız her şeyin bir oyun olduğu gerçeğini yüzüme haykırman kadar can yakıcı değildi. Hiçbiri senin dudaklarından dökülen tek bir söz kadar dağlamadı  içimi. Ve  ben, bugün bir kez daha anladım ki, sayısı olmayan mutsuz anılarıma eşlik eden acıların çoğuna sen sahiptin. Bir Leyla değilim  belki, sense bir Mecnun. Sen beni ıssız çöllerde yana yakıla aramadın fakat ben hep bekledim. Züleyha’nın  Yusuf’u beklediği gibi bekledim seni. Aldatıldığını  bilen bir Piraye olmama rağmen, Nazım’ı sever gibi sevdim seni. 
Herca’im... İlk Ve son kez aldanmışlığım...İçime ateşler salanım...Yürek sızım...Meftun’um...
Saat 03:45... Gözüme uyku girmeyen şu vakitlerde üzerime katre katre sensizlik yağıyor. Kalemim elimde mürekkeple ölesiye savaşıyor, önümdeki kağıt çaresiz, ona derdimi anlatmama bekliyor. Oysa ben sana dert diyemeyecek kadar çok seviyorum seni. Çünkü limanına demir attığım tek adam sensin. Çünkü kirpiklerine tutunduğumda, göğsümdeki acıları bir kuş gibi uçan sensin. Çünkü karanlık bir gecenin sonunda vardığım en aydınlık sabah sensin. Uğraşma diyor satırlar, boşuna 
debelenme. Ne yazarsan yaz, ne Karalarsan karala faydasız! Ona, kalbin gitti bir kere...
* Ben çok seçici birisiymdir,  özellikle de kitap seçerken bu 2 kitap, Hercai Ve Meftun seçtiğim en iyi iki kitap olabilir benim için. Öyle güzel öyle anlamlı ki bu kitaplar benim için. Her satırında bir umut her sayfasında kendimden bir parça buldum neredeyse. Bana sorarlarsa dizi mi? Kitap mı? Diye kuşkusuz kitap derim. ✨
@sumeyye.ezel @rebrusahin @akinakinozu 🧡🦋

Sevgilim... Mutluluğun, ömrüme bir düşman olduğunu sezdim nice zamanlara şahitlik ettim. Bazen, babasız olduğum gerçeğini yüzüme acımasızca vuran hayatın herhangi bir anında, bazen yeterince sevilmediğimi hissedip, saçlarımın bir baba tarafından şefkatle okşanmadığı dakikalarda. Bazense derdimi kimselere anlatamayıp soluğu hiç tanımadığım bir adamın mezarında aldığımda. Hepsi canımı çok yakardı. Ama hiçbiri, senin bana arkanı dönüp gitmen kadar acı verici, yaşadığımız her şeyin bir oyun olduğu gerçeğini yüzüme haykırman kadar can yakıcı değildi. Hiçbiri senin dudaklarından dökülen tek bir söz kadar dağlamadı içimi. Ve ben, bugün bir kez daha anladım ki, sayısı olmayan mutsuz anılarıma eşlik eden acıların çoğuna sen sahiptin. Bir Leyla değilim belki, sense bir Mecnun. Sen beni ıssız çöllerde yana yakıla aramadın fakat ben hep bekledim. Züleyha’nın Yusuf’u beklediği gibi bekledim seni. Aldatıldığını bilen bir Piraye olmama rağmen, Nazım’ı sever gibi sevdim seni.
Herca’im... İlk Ve son kez aldanmışlığım...İçime ateşler salanım...Yürek sızım...Meftun’um...
Saat 03:45... Gözüme uyku girmeyen şu vakitlerde üzerime katre katre sensizlik yağıyor. Kalemim elimde mürekkeple ölesiye savaşıyor, önümdeki kağıt çaresiz, ona derdimi anlatmama bekliyor. Oysa ben sana dert diyemeyecek kadar çok seviyorum seni. Çünkü limanına demir attığım tek adam sensin. Çünkü kirpiklerine tutunduğumda, göğsümdeki acıları bir kuş gibi uçan sensin. Çünkü karanlık bir gecenin sonunda vardığım en aydınlık sabah sensin. Uğraşma diyor satırlar, boşuna
debelenme. Ne yazarsan yaz, ne Karalarsan karala faydasız! Ona, kalbin gitti bir kere...
* Ben çok seçici birisiymdir, özellikle de kitap seçerken bu 2 kitap, Hercai Ve Meftun seçtiğim en iyi iki kitap olabilir benim için. Öyle güzel öyle anlamlı ki bu kitaplar benim için. Her satırında bir umut her sayfasında kendimden bir parça buldum neredeyse. Bana sorarlarsa dizi mi? Kitap mı? Diye kuşkusuz kitap derim. ✨
@sumeyye.ezel @rebrusahin @akinakinozu 🧡🦋

540 18 15 July, 2019
Anne & Kızı ❤ #handeerçel #handeercel

Anne & Kızı ❤ #handeerçel #handeercel

2,587 16 4 July, 2019