#kolkatasikhcommunity Instagram Photos & Videos

Celebrating of dhan dhan guru Nanak dev ji da 550 Prakash prab in Kolkata 11/08/2019
#gurunanakdevji #550prakshpurb #kolkatasikhcommunity #satnaamwaheguruੴ #sikhsangatgurdwara #santkutia_gurudwara_sahib #badabazargurudwara #khalsapanth #darbarsahib #nankanasahib

Celebrating of dhan dhan guru Nanak dev ji da 550 Prakash prab in Kolkata 11/08/2019
#gurunanakdevji #550prakshpurb #kolkatasikhcommunity #satnaamwaheguruੴ #sikhsangatgurdwara #santkutia_gurudwara_sahib #badabazargurudwara #khalsapanth #darbarsahib #nankanasahib

19 5 14 August, 2019

Top #kolkatasikhcommunity posts