#hy Instagram Photos & Videos

hy - 225.8k posts

Hashtag Popularity

19.7
average comments
957.4
average likes

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
0 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
0 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
2 0 31 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
0 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
0 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
2 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 32 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 33 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 33 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
1 0 33 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
0 0 33 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
2 0 33 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
4 0 33 minutes ago

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie

💥TINH TẾ, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP💥
.
1️⃣ PASSPORT COVER CHO CÁC TÍN ĐỒ DU LỊCH ✌(Free tag name + 1 charm bất kì ) ☣ 150k
.
2️⃣ MÓC KHOÁ HANDMADE KHẮC TÊN🤘 (Free 1 charm bất kỳ): 120k
.
3️⃣ VÒNG TAY HANDMADE KHẮC TÊN 👌: 120k
.
➖➖➖➖➖
📦Hàng có sẵn các bạn ở TP.HCM order là 1 ngày sau sẽ có nha 😃
☎️: HOTLINE: 0938939291 (zalo)
✍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC
.
#passportcover #passportholder #custom #color #handmade #gift #uniquegift #craft #travel #traveling #summer #vietnam #saigon #saigonese #vscovietnam #vscocam #instagood #followme #love #instagood #photooftheday #beautiful #fashion #tbt #hy #cute #followme #like4like #me #follow #picoftheday #selfie
6 0 33 minutes ago

おはようございます☀
ハーバリウムキャンドル教室のyaeeeです。 先日がいらしてくださった男性のお客様の作品です。
ハーバリウムを作ってみたいとのことで、難しいウィスキーボトルに挑戦✨
海をイメージして🏝
女性へのプレゼントだそうです🎁💕
シンデレラシューズ制作頑張ってくださいねー!

ボトルの持ち込みや材料の販売もしているのでお気軽にご相談くださいね🙆‍♀️


最後の一枚はオーダー品♡
と陶芸工房てぃーだ様ご協力の元に可愛いやちむんのミニキャンドル🕯
...........................................................
★candle資格取得コース
花キャンドル集中コース全20作品
★herbarium 資格取得コース
全7作品

各種オーダー、出張ワークショップも承ります
ギフトにウェディングに、ご相談ください
教室は那覇市おもろまち4-6-19FLEXおもろまち201になります
教室にて随時レッスンしております
日程はお気軽にお問い合わせください

ハーバリウム1day レッスンリピーター様は各ボトルの金額にプラス500円にてレッスンしております
...........................................................
レッスンお問い合わせ、お申込みは
★TEL 09019433750
★メール yaeeeflowerlife@gmail.com
★InstagramからのDMからでもお待ちしております
★LINE 🆔@dwx5594w


...........................................................
#ジェルキャンドル #癒し #花キャンドル #沖縄キャンドル #ハーバリウム #沖縄 #キャンドル #ハーバリウムボールペン #那覇新都心 #ハーバリウム教室 #ハーバリウム沖縄 #ハーバリウム体験 #沖縄旅行 #HY #アロマワックスサシェ #ドライフラワー #福利厚生 #新婚旅行
#herbarium #ワークショップ
#体験レッスン #出張レッスン
#花 #アクティビティ #okinawa #flower #沖縄好きな人と繋がりたい #ウェディング
#沖縄ママ #キャンドル作り
...☆......☆......

おはようございます☀
ハーバリウムキャンドル教室のyaeeeです。 先日がいらしてくださった男性のお客様の作品です。
ハーバリウムを作ってみたいとのことで、難しいウィスキーボトルに挑戦✨
海をイメージして🏝
女性へのプレゼントだそうです🎁💕
シンデレラシューズ制作頑張ってくださいねー!

ボトルの持ち込みや材料の販売もしているのでお気軽にご相談くださいね🙆‍♀️


最後の一枚はオーダー品♡
と陶芸工房てぃーだ様ご協力の元に可愛いやちむんのミニキャンドル🕯
...........................................................
★candle資格取得コース
花キャンドル集中コース全20作品
★herbarium 資格取得コース
全7作品

各種オーダー、出張ワークショップも承ります
ギフトにウェディングに、ご相談ください
教室は那覇市おもろまち4-6-19FLEXおもろまち201になります
教室にて随時レッスンしております
日程はお気軽にお問い合わせください

ハーバリウム1day レッスンリピーター様は各ボトルの金額にプラス500円にてレッスンしております
...........................................................
レッスンお問い合わせ、お申込みは
★TEL 09019433750
★メール yaeeeflowerlife@gmail.com
★InstagramからのDMからでもお待ちしております
★LINE 🆔@dwx5594w


...........................................................
#ジェルキャンドル #癒し#花キャンドル #沖縄キャンドル#ハーバリウム#沖縄#キャンドル#ハーバリウムボールペン#那覇新都心#ハーバリウム教室#ハーバリウム沖縄#ハーバリウム体験#沖縄旅行#HY#アロマワックスサシェ#ドライフラワー#福利厚生#新婚旅行
#herbarium #ワークショップ
#体験レッスン#出張レッスン
#花#アクティビティ#okinawa #flower #沖縄好きな人と繋がりたい#ウェディング
#沖縄ママ#キャンドル作り
...☆......☆......
58 1 4 hours ago

初めて歌う曲がほとんどで
音痴過ぎてびびった😫💫💫💫💬
もっと歌って練習しなくては
こりゃダメだ…。。😅😱
#カラオケ #歌ってみた
#歌好き #wacci #別の人の彼女になったよ #結
#HY #いつか

初めて歌う曲がほとんどで
音痴過ぎてびびった😫💫💫💫💬
もっと歌って練習しなくては
こりゃダメだ…。。😅😱
#カラオケ#歌ってみた
#歌好き#wacci#別の人の彼女になったよ#結
#HY#いつか
8 0 6 hours ago

Hmmm interclassics is quietly being prepared. We are missing one car that needs to complete our stand. Will u come this weekend or tomorrow to Brussels to discover what the car will be. We are looking forward to meeting u and if u are lucky u might run into me there also as I will be strolling the expo. So see u all there starting tomorrow and yes expect many many pictures.
in need of parts don't hesitate to have a look on our webshop www.citroparts.com the one stop shop for all your needs. 2cv #citroen #oldgrace #restauratie #onderdelen #chevrons #HY  #dscitroen #ds #sm #citroenmehari #vintage #vintagecitroen #oldtimer #classiccar #vintagecar #oldschool #youngtimer #car #oldcar #vintagecars #classic #cars #instacar #drivetastefully #oldcars #retro #carsofinstagram #carspotting  #auto  #oldtimertreffen

Hmmm interclassics is quietly being prepared. We are missing one car that needs to complete our stand. Will u come this weekend or tomorrow to Brussels to discover what the car will be. We are looking forward to meeting u and if u are lucky u might run into me there also as I will be strolling the expo. So see u all there starting tomorrow and yes expect many many pictures. 
in need of parts don't hesitate to have a look on our webshop www.citroparts.com the one stop shop for all your needs. 2cv #citroen #oldgrace #restauratie #onderdelen #chevrons #HY  #dscitroen #ds #sm #citroenmehari #vintage #vintagecitroen #oldtimer #classiccar #vintagecar #oldschool #youngtimer #car #oldcar #vintagecars #classic #cars #instacar #drivetastefully #oldcars #retro #carsofinstagram #carspotting  #auto  #oldtimertreffen
25 0 9 hours ago

NYTT INKÖP ✨

Vi fortsätter på temat @ceravenordic eftersom jag är så taggad på detta märke och hör så mycket bra om det. Kan inte vänta med och testa en produkt i taget från märket. Hoppas denna lilla kräm är mer återfuktande än den förra jag testade. Och priset? 44 kr? Helt sjukt!
Blir självklart en utvärdering om ca en månad ✨

NYTT INKÖP ✨

Vi fortsätter på temat @ceravenordic eftersom jag är så taggad på detta märke och hör så mycket bra om det. Kan inte vänta med och testa en produkt i taget från märket. Hoppas denna lilla kräm är mer återfuktande än den förra jag testade. Och priset? 44 kr? Helt sjukt! 
Blir självklart en utvärdering om ca en månad ✨
57 11 9 hours ago
Kamiel Catering is een meerwaarde zijn op jullie feest.
Met Kamiel Catering brengen we al het lekkers uit de wereld op jullie evenement. 
Vraag naar onze catering lijst bij klaas@kamiel.mobi
#soep
#nacho’s
#gehaktballetjes
#hartigewafel
#libaneeslekkers
#hummus
#wraps
#dessert
#Kamielcatering
#kamielsoep
#hy 
#citroën 
#hycitroen 
#citroenh 
#citroenhy 
#1953 
#tractionelectrique 
#electricengine 
#foodtruck 
#upcycle 
#electriccar 
#electriccars 
#diy 
#citroenclassic 
#Antwerp
#citroenfanphoto 
#citroenclassic 
#hy1953
#Kamiel
@kamielsoep
36 0 11 hours ago

Top #hy posts

レインボーツアー海外編❗️
ブラジル、ペルーへ
いざ出発❣️❣️❣️
.
.
.
#HY
#海外ツアー
#ブラジル
#ペルー
#飛行機20時間
#ケツが
#未知の世界に行くらしいです😂

レインボーツアー海外編❗️
ブラジル、ペルーへ
いざ出発❣️❣️❣️
.
.
.
#HY
#海外ツアー
#ブラジル
#ペルー
#飛行機20時間
#ケツが
#未知の世界に行くらしいです😂
12,938 182 6 November, 2019

366日 by HYさん

真っ暗な無人島で1曲!
1発撮りだから完璧ではないけど、誰もいなかったから気を使わず大声&アカペラで歌ってみました😂

最高すぎた3日間!写真をたくさん撮ったから少しずつアップしていこうと思ってる😎

#遥海 #歌手 #シンガー #アーティスト #366日 #アカペラ #無人島 #沖縄 #歌動画 #HY #歌ってみた

366日 by HYさん

真っ暗な無人島で1曲!
1発撮りだから完璧ではないけど、誰もいなかったから気を使わず大声&アカペラで歌ってみました😂

最高すぎた3日間!写真をたくさん撮ったから少しずつアップしていこうと思ってる😎

#遥海 #歌手 #シンガー #アーティスト #366日 #アカペラ #無人島 #沖縄 #歌動画 #HY #歌ってみた
1,757 23 12 November, 2019

.
#366日 / #HY
@_kkenshin 》
@0421_ys 》
@fuga2828m 》


あぁぁぁ。
この日の366日のこの1分間が本当に大好きなんです。
この1分に3人の魅力が全部詰まっているような。
(いや、1分では全ての魅力は伝えきれないけど)


でもこの前後10秒もとっても良くてさ。
#kenshin 
#三浦風雅
#杉田ゆういちろう (from #snugs )
#真ん中ピンク
#路上ライブ 
#カバーソング 
#弾き語り
#シンガーソングライター
#届けkenshinの歌

.
#366日 / #HY
《 @_kkenshin 》
《 @0421_ys 》
《 @fuga2828m 》


あぁぁぁ。
この日の366日のこの1分間が本当に大好きなんです。
この1分に3人の魅力が全部詰まっているような。
(いや、1分では全ての魅力は伝えきれないけど)


でもこの前後10秒もとっても良くてさ。
#kenshin 
#三浦風雅
#杉田ゆういちろう (from #snugs )
#真ん中ピンク
#路上ライブ 
#カバーソング 
#弾き語り
#シンガーソングライター
#届けkenshinの歌
215 2 9 November, 2019

茨城、燃え尽きました😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
熱い熱い声援ありがとう😆🙏🙏💕💕💕💕💕💕
ネタバレ禁止😘
.
.
#HY
#レインボーツアー
#3本目
#茨城

茨城、燃え尽きました😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
熱い熱い声援ありがとう😆🙏🙏💕💕💕💕💕💕
ネタバレ禁止😘
.
.
#HY
#レインボーツアー
#3本目
#茨城
12,313 268 27 October, 2019

レインボーツアー初日
始まりましたね!
いやぁぁぁあ。。。。
初日から最高に
楽しいしかありませんでした😂
.
.
.
東京ありがとうございました😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ネタバレ禁止でお願いします🤲
.
.
#HY
#レインボーツアー
#1本目東京
#始まりました

レインボーツアー初日
始まりましたね!
いやぁぁぁあ。。。。
初日から最高に
楽しいしかありませんでした😂
.
.
.
東京ありがとうございました😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ネタバレ禁止でお願いします🤲
.
.
#HY
#レインボーツアー
#1本目東京
#始まりました
11,773 319 17 October, 2019

🎶Answer / #HY @hy_izumi
いい曲やから聞いてみてっておすすめしてもらって、聞いた瞬間鳥肌やった、、、
私はあなたのいない世界を選んだって歌詞、切なすぎて辛い😭良すぎる、、、
Twitterに1分半載せてます🙇‍♀️

#手話 #手話歌 #signlanguage #japanese #jsl #japanesesignlanguage
#なつみの手話動画 #手話動画 #手話勉強中

🎶Answer / #HY @hy_izumi 
いい曲やから聞いてみてっておすすめしてもらって、聞いた瞬間鳥肌やった、、、
私はあなたのいない世界を選んだって歌詞、切なすぎて辛い😭良すぎる、、、
Twitterに1分半載せてます🙇‍♀️
*
#手話 #手話歌 #signlanguage #japanese #jsl #japanesesignlanguage 
#なつみの手話動画 #手話動画 #手話勉強中
559 26 3 October, 2019