#hanoifashion Instagram Photos & Videos

✔️ Giá: 280.000vnd
✔️ Size: S M ✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 280.000vnd
✔️ Size: S M ✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

9 0 23 August, 2019
✔️ Giá: Váy - 280.000vnd
Áo vest - 330.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #broccoli_ao #broccoli_set #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: Váy - 280.000vnd
Áo vest - 330.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #broccoli_ao #broccoli_set #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

8 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

6 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

11 1 23 August, 2019
✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

4 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 315.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 315.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

6 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 290.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 290.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_vay #váy #vay #vayxinh #vayni #vaylen #váyulzzang #váydài #váybabydoll #vayhoanhi #chanvay #chanvayjean #chanvaydai #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

10 1 23 August, 2019
✔️ Giá: Áo gile - 170.000vnd
Áo somi - 195.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 3 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aophong #aophongtaylo #aophonggiare #aophongnu #aophongtron #aophongdep #áophông #áophôngtaylỡ #aotrevai #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #aotrevaixinh #aocroptop #áocroptop #áocroptopnữ #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: Áo gile - 170.000vnd
Áo somi - 195.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 3 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aophong #aophongtaylo #aophonggiare #aophongnu #aophongtron #aophongdep #áophông #áophôngtaylỡ #aotrevai #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #aotrevaixinh #aocroptop #áocroptop #áocroptopnữ #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

10 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 180.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 180.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

4 0 23 August, 2019
✔️ Giá: Áo - 200.000vnd
Chân váy - 180.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #broccoli_vay #broccoli_set #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: Áo - 200.000vnd
Chân váy - 180.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #broccoli_vay #broccoli_set #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

7 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 240.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 240.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

7 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 220.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 220.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

10 0 23 August, 2019
✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M ✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 300.000vnd
✔️ Size: S M ✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

14 0 23 August, 2019
✔️ Giá: Áo - 330.000vnd ( freesize )
Quần - 260.000vnd ( S M )
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: Áo - 330.000vnd ( freesize )
Quần - 260.000vnd ( S M )
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

7 0 23 August, 2019
𝐆𝐞𝐢𝐬𝐡𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 (IB007)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vẫn form basic nhưng đã được thêm thắt đính hoa cầu kỳ, thiết kế viền đen trắng mang âm hưởng Nhật Bản đã tạo nên cái tên Geisha cho em Bralette này. Vừa kiêu sa, vừa tinh tế là những gì được gửi gắm trong thiết kế. Bra chất lưới cao cấp cực mềm và thoáng khi mặc, lại có thêm đính hoa nên các nàng khỏi lo đệm mút gì cho phiền phức nha.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Chất liệu: lưới thêu hoa, may 2 lớp, không gọng mút⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Màu sắc: Đen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Size: S|M|L⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Price: 290.000⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ẢNH SẢN PHẨM THẬT 100% INTIMACIE TỰ CHỤP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Bralette của tụi mình hoàn toàn có thể thêm mút lót theo yêu cầu nha⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌨🌨Khuyến mãi mát lành như mưa rào mùa hạ🌈🌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 FREESHIP or 💋 FREE 1 PANTIES trị giá 150.000 cho các đơn hàng từ 2 sản phẩm. Áp dụng Online/In store, Hà Nội/Toàn Quốc khi chuyển khoản trước.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 Ngoài ra nàng còn được -10% khi mua offline CHECK-IN hoặc nếu gửi ảnh feedback chất lượng khi #wearintimacie nha!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Lưu ý nhỏ là các KM không áp dụng đồng thời ạ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hướng dẫn mua hàng:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Comment/direct/inbox Instagram & Facebook⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hotline: 0927152208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hoặc mua sắm tại Tầng 3, 14C Hội Vũ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #intimacie #lingerie #nightwear #womenclothing #bralette #hanoi #hanoifashion #vietnam #girltime #selflove #vscovietnam #intimate #noiy #dolotcaocap #dolotsexy

𝐆𝐞𝐢𝐬𝐡𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 (IB007)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vẫn form basic nhưng đã được thêm thắt đính hoa cầu kỳ, thiết kế viền đen trắng mang âm hưởng Nhật Bản đã tạo nên cái tên Geisha cho em Bralette này. Vừa kiêu sa, vừa tinh tế là những gì được gửi gắm trong thiết kế. Bra chất lưới cao cấp cực mềm và thoáng khi mặc, lại có thêm đính hoa nên các nàng khỏi lo đệm mút gì cho phiền phức nha.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Chất liệu: lưới thêu hoa, may 2 lớp, không gọng mút⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Màu sắc: Đen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Size: S|M|L⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Price: 290.000⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ẢNH SẢN PHẨM THẬT 100% INTIMACIE TỰ CHỤP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Bralette của tụi mình hoàn toàn có thể thêm mút lót theo yêu cầu nha⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌨🌨Khuyến mãi mát lành như mưa rào mùa hạ🌈🌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 FREESHIP or 💋 FREE 1 PANTIES trị giá 150.000 cho các đơn hàng từ 2 sản phẩm. Áp dụng Online/In store, Hà Nội/Toàn Quốc khi chuyển khoản trước.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 Ngoài ra nàng còn được -10% khi mua offline CHECK-IN hoặc nếu gửi ảnh feedback chất lượng khi #wearintimacie nha!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Lưu ý nhỏ là các KM không áp dụng đồng thời ạ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hướng dẫn mua hàng:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Comment/direct/inbox Instagram & Facebook⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hotline: 0927152208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hoặc mua sắm tại Tầng 3, 14C Hội Vũ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #intimacie #lingerie #nightwear #womenclothing #bralette #hanoi #hanoifashion #vietnam #girltime #selflove #vscovietnam #intimate #noiy #dolotcaocap #dolotsexy

5 0 23 August, 2019
RESTOCK ARLERT!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 (IB005)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nhẹ nhàng, trong trắng và tinh khiết, đó chính là nàng Jasmine xinh đẹp.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jasmine của Intimacie là một thiết kế nhìn qua thì khá đơn giản nhưng thực ra là rất kì công nhé. Áo được thiết kế 2 lớp, 1 lớp cotton cao cấp, siêu mỏng nhẹ và phủ ngoài 1 lớp ren hoa siêu xinh. Không sẽy táo bạo như các thiết kế ren thông thường, Jasmine đem lại một cảm giác nhẹ nhàng, e ấp hơn. Áo cũng có gọng dẻo hỗ trợ đưa khuôn ngực vào form đẹp hơn.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Chất liệu: 2 lớp ren cotton siêu mềm, có gọng định hình khuôn ngực⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Màu sắc: Trắng⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Size: S|M|L⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Price: 260.000⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ẢNH SẢN PHẨM THẬT 100% INTIMACIE TỰ CHỤP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Bralette của tụi mình hoàn toàn có thể thêm mút lót theo yêu cầu nha⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌨🌨Khuyến mãi mát lành như mưa rào mùa hạ🌈🌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 FREESHIP or 💋 FREE 1 PANTIES trị giá 150.000 cho các đơn hàng từ 2 sản phẩm. Áp dụng Online/In store, Hà Nội/Toàn Quốc khi chuyển khoản trước.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 Ngoài ra nàng còn được -10% khi mua offline CHECK-IN hoặc nếu gửi ảnh feedback chất lượng khi #wearintimacie nha!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Lưu ý nhỏ là các KM không áp dụng đồng thời ạ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hướng dẫn mua hàng:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Comment/direct/inbox Instagram & Facebook⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hotline: 0927152208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hoặc mua sắm tại Tầng 3, 14C Hội Vũ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #intimacie #lingerie #nightwear #womenclothing #bralette #hanoi #hanoifashion #vietnam #girltime #selflove #vscovietnam #intimate #noiy #dolotcaocap #dolotsexy

RESTOCK ARLERT!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 (IB005)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nhẹ nhàng, trong trắng và tinh khiết, đó chính là nàng Jasmine xinh đẹp.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jasmine của Intimacie là một thiết kế nhìn qua thì khá đơn giản nhưng thực ra là rất kì công nhé. Áo được thiết kế 2 lớp, 1 lớp cotton cao cấp, siêu mỏng nhẹ và phủ ngoài 1 lớp ren hoa siêu xinh. Không sẽy táo bạo như các thiết kế ren thông thường, Jasmine đem lại một cảm giác nhẹ nhàng, e ấp hơn. Áo cũng có gọng dẻo hỗ trợ đưa khuôn ngực vào form đẹp hơn.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Chất liệu: 2 lớp ren cotton siêu mềm, có gọng định hình khuôn ngực⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Màu sắc: Trắng⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Size: S|M|L⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Price: 260.000⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ẢNH SẢN PHẨM THẬT 100% INTIMACIE TỰ CHỤP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Bralette của tụi mình hoàn toàn có thể thêm mút lót theo yêu cầu nha⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌨🌨Khuyến mãi mát lành như mưa rào mùa hạ🌈🌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 FREESHIP or 💋 FREE 1 PANTIES trị giá 150.000 cho các đơn hàng từ 2 sản phẩm. Áp dụng Online/In store, Hà Nội/Toàn Quốc khi chuyển khoản trước.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 Ngoài ra nàng còn được -10% khi mua offline CHECK-IN hoặc nếu gửi ảnh feedback chất lượng khi #wearintimacie nha!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Lưu ý nhỏ là các KM không áp dụng đồng thời ạ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hướng dẫn mua hàng:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Comment/direct/inbox Instagram & Facebook⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hotline: 0927152208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hoặc mua sắm tại Tầng 3, 14C Hội Vũ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #intimacie #lingerie #nightwear #womenclothing #bralette #hanoi #hanoifashion #vietnam #girltime #selflove #vscovietnam #intimate #noiy #dolotcaocap #dolotsexy

8 0 22 August, 2019
✔️ Giá: Áo - 230.000vnd ( freesize )
Quần - 240.000vnd
✔️ Size: S M
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_quan #quanbaggy #quanjeans #quan #quanongrong #quanbo #quanjean #quanvai #quanbaggyvai #quankaki #quầnvải #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: Áo - 230.000vnd ( freesize )
Quần - 240.000vnd
✔️ Size: S M
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_quan #quanbaggy #quanjeans #quan #quanongrong #quanbo #quanjean #quanvai #quanbaggyvai #quankaki #quầnvải #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

11 0 22 August, 2019
✔️ Giá: 320.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 320.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

2 0 22 August, 2019
✔️ Giá: 245.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn
BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 245.000vnd
✔️ Size: FREESIZE
✔️ Có 2 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn
BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

10 0 22 August, 2019
✔️ Giá: 250.000vnd
✔️ Size: 26x28x10
✔️ Có 4 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Accessories
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_tui #túi #tuixach #tuideocheo #ulzzang #túiđeochéo #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 250.000vnd
✔️ Size: 26x28x10
✔️ Có 4 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Accessories
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_tui #túi #tuixach #tuideocheo #ulzzang #túiđeochéo #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

6 0 22 August, 2019
✔️ Giá: Áo - 310.000vnd 
Quần (Cvay) - 250.000vnd ( S M ) ✔️ Size: ✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #broccoli_quan #broccoli_set #broccoli_vay #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: Áo - 310.000vnd
Quần (Cvay) - 250.000vnd ( S M ) ✔️ Size: ✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #broccoli_quan #broccoli_set #broccoli_vay #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

13 0 22 August, 2019
✔️ Giá: 320.000vnd
✔️ Size: S M L XL XXL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 320.000vnd
✔️ Size: S M L XL XXL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

6 0 22 August, 2019
✔️ Giá: 360.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn 
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

✔️ Giá: 360.000vnd
✔️ Size: S M L XL
✔️ Có 1 màu như ảnh
✔️ Hàng order k có sẵn

BROCCOLI_ROOM | Online Clothing
Vui lòng direct để được tư vấn
#broccoli_ao #aokhoac #aothun #aokhoackaki #aokhoacjean #aokhoacnu #aokhoacnam #aohoodie #hoodie #aoni #khoacni #aohoodiegiare #followforfollowback #followfollow #likeforfollow #likeforlikes #ootd #ootdvietnam #ootdvietnamese #fashionkorea #ulzzangstyle #ulzzangfashion #hanoi #hanoistyle #hanoifashion #vietnamstyle

5 0 22 August, 2019
RESTOCK ARLERT!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐥 𝐈𝐕 𝐁𝐫𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 (IB020)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Được sự ưu ái của các nàng mà Black Pearl một lần nữa quay trở lại với một diện mạo mới đây ạ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Phiên bản lần thứ 4 này có thêm chút cải tiến về hoạ tiết ren lưới, viền áo hoa, lá xinh xinh và chiếc nơ làm điểm nhấn. Nhưng tất nhiên những điểm đặc trưng của Black Pearl vẫn được giữ nguyên: dáng áo basic, móc cài đơn giản, gọng dẻo hỗ trợ nâng ngưc, thích hợp với mọi trang phục. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Color: Black|White⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Size: M|L⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Price: 250.000⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ẢNH SẢN PHẨM THẬT 100% INTIMACIE TỰ CHỤP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Bralette của tụi mình hoàn toàn có thể thêm mút lót theo yêu cầu nha⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌨🌨Khuyến mãi mát lành như mưa rào mùa hạ🌈🌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 FREESHIP or 💋 FREE 1 PANTIES trị giá 150.000 cho các đơn hàng từ 2 sản phẩm. Áp dụng Online/In store, Hà Nội/Toàn Quốc khi chuyển khoản trước.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 Ngoài ra nàng còn được -10% khi mua offline CHECK-IN hoặc nếu gửi ảnh feedback chất lượng khi #wearintimacie nha!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Lưu ý nhỏ là các KM không áp dụng đồng thời ạ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hướng dẫn mua hàng:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Comment/direct/inbox Instagram & Facebook⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hotline: 0927152208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hoặc mua sắm tại Tầng 3, 14C Hội Vũ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #intimacie #lingerie #nightwear #womenclothing #bralette #hanoi #hanoifashion #vietnam #girltime #selflove #vscovietnam #intimate #noiy #dolotcaocap #dolotsexy

RESTOCK ARLERT!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐥 𝐈𝐕 𝐁𝐫𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 (IB020)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Được sự ưu ái của các nàng mà Black Pearl một lần nữa quay trở lại với một diện mạo mới đây ạ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Phiên bản lần thứ 4 này có thêm chút cải tiến về hoạ tiết ren lưới, viền áo hoa, lá xinh xinh và chiếc nơ làm điểm nhấn. Nhưng tất nhiên những điểm đặc trưng của Black Pearl vẫn được giữ nguyên: dáng áo basic, móc cài đơn giản, gọng dẻo hỗ trợ nâng ngưc, thích hợp với mọi trang phục. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Color: Black|White⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Size: M|L⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Price: 250.000⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ẢNH SẢN PHẨM THẬT 100% INTIMACIE TỰ CHỤP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Bralette của tụi mình hoàn toàn có thể thêm mút lót theo yêu cầu nha⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌨🌨Khuyến mãi mát lành như mưa rào mùa hạ🌈🌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 FREESHIP or 💋 FREE 1 PANTIES trị giá 150.000 cho các đơn hàng từ 2 sản phẩm. Áp dụng Online/In store, Hà Nội/Toàn Quốc khi chuyển khoản trước.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💋 Ngoài ra nàng còn được -10% khi mua offline CHECK-IN hoặc nếu gửi ảnh feedback chất lượng khi #wearintimacie nha!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
*Lưu ý nhỏ là các KM không áp dụng đồng thời ạ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hướng dẫn mua hàng:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Comment/direct/inbox Instagram & Facebook⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hotline: 0927152208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Hoặc mua sắm tại Tầng 3, 14C Hội Vũ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #intimacie #lingerie #nightwear #womenclothing #bralette #hanoi #hanoifashion #vietnam #girltime #selflove #vscovietnam #intimate #noiy #dolotcaocap #dolotsexy

11 0 22 August, 2019

Top #hanoifashion posts

🔥Встреча года состоялась🔥
⠀
Сегодня самые классные fashion girl Ханоя @katerina_lamteva и @anna_ryzh и я, которая вовсе не фешен🙈 наконец-то познакомились, испили кофе, подкрепились макарунами и пошли украшать собой мир🌏
⠀
В смысле девочки пошли украшать свой фешен мир👯‍♀️ и нести искусство и красоту в массы, а я пошла суп варить и детей на тихий час укладывать😂😂😂
⠀
Теперь нас ждут впереди совместные прогулки по Ханою, меня ждёт портрет от Кати @katerina_lamteva и новая джинсовая куртка от Ани @anna_ryzh (только я никак с рисунком не определюсь, помогите❤️🙏🏻)
⠀
А вас скоро ждёт интересный эксперимент, мы вместе попробуем составить образ Вьетнамского русского модника🇻🇳🇷🇺. Хотите?

🔥Встреча года состоялась🔥

Сегодня самые классные fashion girl Ханоя @katerina_lamteva и @anna_ryzh и я, которая вовсе не фешен🙈 наконец-то познакомились, испили кофе, подкрепились макарунами и пошли украшать собой мир🌏

В смысле девочки пошли украшать свой фешен мир👯‍♀️ и нести искусство и красоту в массы, а я пошла суп варить и детей на тихий час укладывать😂😂😂

Теперь нас ждут впереди совместные прогулки по Ханою, меня ждёт портрет от Кати @katerina_lamteva и новая джинсовая куртка от Ани @anna_ryzh (только я никак с рисунком не определюсь, помогите❤️🙏🏻)

А вас скоро ждёт интересный эксперимент, мы вместе попробуем составить образ Вьетнамского русского модника🇻🇳🇷🇺. Хотите?

243 56 10 September, 2018
Anzeige • @nopeetstore & @weekdayofficial to go 🏎

Anzeige • @nopeetstore & @weekdayofficial to go 🏎

753 65 11 June, 2019
Super Bowl here, Super Bowl there.

Super Bowl here, Super Bowl there.

1,239 94 3 February, 2019
Hope the sun stays.

Hope the sun stays.

1,534 81 18 February, 2019