#crotop Instagram Photos & Videos

crotop - 12.2k posts

Hashtag Popularity

12.4
average comments
200.8
average likes

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
0 0 21 minutes ago

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
0 0 22 minutes ago

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
1 0 26 minutes ago

CROTOP CỔ V PHỐI NÚT SỈ 45 - LẺ 70 - ❌

Dạo này bị mê crotop í 🤗 Mẫu crotop vừa rồi đơn đi điên đảo nay về thêm em này yểu điệu hơn xíu mà hỏng hề kém phần quýnh rũ nha CROTOP
𝐌𝐔𝐀 𝟒𝐒𝐏𝐁𝐊 𝐓Ặ𝐍𝐆 𝟏🍒𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒Ỉ 𝐋Ầ𝐍 ĐẦ𝐔 𝟕𝐒𝐏𝐁𝐊 - 𝐋Ầ𝐍 𝐒𝐀𝐔 𝟏𝐒𝐏 𝐂Ũ𝐍𝐆 𝐓Í𝐍𝐇 𝐒Ỉ . 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐂𝐓𝐕 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Ỏ 𝐕Ố𝐍

#crotop #crotops #áocrotop #aocroptop #aocrotoptaydai #aocrotopdep #crotopdep #aocrotoptrang #crotopbasic #aocroptopgiare #aocrotopombody #aoombody #aoombodycroptop #aongan #áongắn #trangclothingg #crotopusa #aousa #aocanhtien #aopeplum #aopeplumtaydai #crotoptaythung #crotoprongtay #crotoptayrong #crotoprong #qc #dongho #matkinh #giay

CROTOP CỔ V PHỐI NÚT SỈ 45 - LẺ 70 - ❌

Dạo này bị mê crotop í 🤗 Mẫu crotop vừa rồi đơn đi điên đảo nay về thêm em này yểu điệu hơn xíu mà hỏng hề kém phần quýnh rũ nha CROTOP 
𝐌𝐔𝐀 𝟒𝐒𝐏𝐁𝐊 𝐓Ặ𝐍𝐆 𝟏🍒𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒Ỉ 𝐋Ầ𝐍 ĐẦ𝐔 𝟕𝐒𝐏𝐁𝐊 - 𝐋Ầ𝐍 𝐒𝐀𝐔 𝟏𝐒𝐏 𝐂Ũ𝐍𝐆 𝐓Í𝐍𝐇 𝐒Ỉ . 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐂𝐓𝐕 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Ỏ 𝐕Ố𝐍

#crotop #crotops #áocrotop #aocroptop #aocrotoptaydai #aocrotopdep #crotopdep #aocrotoptrang #crotopbasic #aocroptopgiare #aocrotopombody #aoombody #aoombodycroptop #aongan #áongắn #trangclothingg #crotopusa #aousa #aocanhtien #aopeplum #aopeplumtaydai #crotoptaythung #crotoprongtay #crotoptayrong #crotoprong #qc #dongho #matkinh #giay
2 0 11 hours ago

Tím thủy chung , tím đáng eo quá..
Ce nhanh tay săn cho mình 1 set đáng eo này nào.... #tiemorder #oderulzzang #vayxinh #giay #korea #dress #shoes #tui #crotop #baggy #stylehanquoc #sale #ordertaobao #quangchau #quansooc #short

Tím thủy chung , tím đáng eo quá..
Ce nhanh tay săn cho mình 1 set đáng eo này nào.... #tiemorder#oderulzzang#vayxinh#giay#korea#dress#shoes#tui#crotop#baggy#stylehanquoc#sale#ordertaobao#quangchau#quansooc#short
1 0 12 hours ago

Set váy + áo khoác sang chảnh lịch lãm.
Od nhanh để đc nhận hàng trc tết ạ❤
#tiemorder #oderulzzang #vayxinh #giay #korea #dress #shoes #tui #crotop #baggy #stylehanquoc #sale #ordertaobao #quangchau #quansooc #short

Set váy + áo khoác sang chảnh lịch lãm.
Od nhanh để đc nhận hàng trc tết ạ❤
#tiemorder#oderulzzang#vayxinh#giay#korea#dress#shoes#tui#crotop#baggy#stylehanquoc#sale#ordertaobao#quangchau#quansooc#short
0 0 12 hours ago

💎ÁO CROTOP VIỀN BIÊN 💰SỈ 60k - LẺ 90k
Hàng có sẵn 2 màu đen trắng 🍬Chất vải cầm thích cực 🍬Hàng free sz < 65kg
🍬Hình này hình thật cả nhà đừng lo hàng dỏm nhá- TUYỂN SỈ 7Spbk

💎ÁO CROTOP VIỀN BIÊN 💰SỈ 60k - LẺ 90k 
Hàng có sẵn 2 màu đen trắng 🍬Chất vải cầm thích cực 🍬Hàng free sz < 65kg
🍬Hình này hình thật cả nhà đừng lo hàng dỏm nhá- TUYỂN SỈ 7Spbk
20 1 22 hours ago

En este mes sarzamora trae para ti una colección fresca y atrevida, queremos brindarte la mejor calidad y demostrarte que todas podemos lucir bellas y sensuales🌺

#lenceriasexy #sensualidad #pijamasexy #batasdenovia #rojopasion #blancoynegro #crotop #colombianas #medellincolombia #cucutalinda #bucaramanga #cartagenadeindias #bogota🇨🇴 #cali

En este mes sarzamora trae para ti una colección fresca y atrevida, queremos brindarte la mejor calidad y demostrarte que todas podemos lucir bellas y sensuales🌺

#lenceriasexy #sensualidad #pijamasexy #batasdenovia #rojopasion #blancoynegro #crotop #colombianas #medellincolombia #cucutalinda #bucaramanga #cartagenadeindias #bogota🇨🇴 #cali
3 0 14 December, 2019

🍒Crotop sỉ 45k - lẻ 70k
không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng nhé!

Chất thun gân thấm hút mồ hôi , hàng free sz dưới 60kg

HÌNH THẬT CHỤP TỪ SẢN PHẨM CỦA SHOP - BAO GIỐNG 100%
CROTOP #crotop #crotops #áocrotop #aocroptop #aocrotoptaydai #aocrotopdep #crotopdep #aocrotoptrang #crotopbasic #aocroptopgiare #aocrotopombody #aoombody #aoombodycroptop #aongan #áongắn #trangclothingg #crotopusa #aousa #aocanhtien #aopeplum #aopeplumtaydai #crotopdep #crotopgiare

🍒Crotop sỉ 45k - lẻ 70k 
không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng nhé!

Chất thun gân thấm hút mồ hôi , hàng free sz dưới 60kg

HÌNH THẬT CHỤP TỪ SẢN PHẨM CỦA SHOP - BAO GIỐNG 100%
CROTOP #crotop #crotops #áocrotop #aocroptop #aocrotoptaydai #aocrotopdep #crotopdep #aocrotoptrang #crotopbasic #aocroptopgiare #aocrotopombody #aoombody #aoombodycroptop #aongan #áongắn #trangclothingg #crotopusa #aousa #aocanhtien #aopeplum #aopeplumtaydai #crotopdep #crotopgiare
12 1 14 December, 2019

Chiếc feedback croptop từ @tran.nha.phan siêu xinh luôn đây ạ 💕💕💕 CROTOP SỈ 45 - LẺ 70 - ❌ hình thật 100% - KHÔNG GIỐNG HÌNH HOÀN TIỀN❌

Dạo này bị mê crotop í 🤗 Mẫu crotop vừa rồi đơn đi điên đảo nay về thêm em này yểu điệu hơn xíu mà hỏng hề kém phần quýnh rũ nha

Chiếc feedback croptop từ @tran.nha.phan siêu xinh luôn đây ạ 💕💕💕 CROTOP SỈ 45 - LẺ 70 - ❌ hình thật 100% - KHÔNG GIỐNG HÌNH HOÀN TIỀN❌

Dạo này bị mê crotop í 🤗 Mẫu crotop vừa rồi đơn đi điên đảo nay về thêm em này yểu điệu hơn xíu mà hỏng hề kém phần quýnh rũ nha
20 1 14 December, 2019

🍉 Áo 2 dây Basic
Thích hợp cho mùa hè này lắm nge
Chất liệu: thun lạnh dày mịn co dãn 4 chiều
Size: free size dưới 60kg
❗️❗️Sỉ: 45k - lẻ 70k

🍉 Áo 2 dây Basic
Thích hợp cho mùa hè này lắm nge
Chất liệu: thun lạnh dày mịn co dãn 4 chiều
Size: free size dưới 60kg
❗️❗️Sỉ: 45k - lẻ 70k
5 1 14 December, 2019

CROTOP SỈ 45 - LẺ 70 - ❌ hình thật 100% - KHÔNG GIỐNG HÌNH HOÀN TIỀN❌

Dạo này bị mê crotop í 🤗 Mẫu crotop vừa rồi đơn đi điên đảo nay về thêm em này yểu điệu hơn xíu mà hỏng hề kém phần quýnh rũ nha

CROTOP SỈ 45 - LẺ 70 - ❌ hình thật 100% - KHÔNG GIỐNG HÌNH HOÀN TIỀN❌

Dạo này bị mê crotop í 🤗 Mẫu crotop vừa rồi đơn đi điên đảo nay về thêm em này yểu điệu hơn xíu mà hỏng hề kém phần quýnh rũ nha
7 1 14 December, 2019

🍒Áo crotop form tay lỡ sỉ 50k - lẻ 80k
Chất thu cotton mặc mát , thấm hút mồ hôi
1 Form duy nhất như ảnh , Dưới 65kg lên form đẹp ạ

🍒Áo crotop form tay lỡ sỉ 50k - lẻ 80k 
Chất thu cotton mặc mát , thấm hút mồ hôi 
1 Form duy nhất như ảnh , Dưới 65kg lên form đẹp ạ
18 1 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
1 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
1 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
13 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
6 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
6 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
4 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
5 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
4 0 13 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
5 0 13 December, 2019

Áo crop cột nơ SỈ 45 - LẺ 70k - Tậu ngay nào chuỵ em ơi
- Form bao chuẩn, bao đẹp
- Năng động, thoải mái, vô tư phối đồ
.

Áo crop cột nơ SỈ 45 - LẺ 70k - Tậu ngay nào chuỵ em ơi
- Form bao chuẩn, bao đẹp
- Năng động, thoải mái, vô tư phối đồ
.
2 1 12 December, 2019

ÁO CROTOP RÚT DÂY LẺ 70k - SỈ 45
💋 Dây rút cực kì tôn dáng best của best luôn nha
💋 Chất mềm ko hề phô mặc lên SANG cực mạnh đô nà. Ai khoái tay bo trễ vai chanh sả lo xí lẹ tay nhoa !!!Siu dễ mix, sương sương: culottes, bass loe, cv,... thoải mái nà

ÁO CROTOP RÚT DÂY LẺ 70k - SỈ 45
💋 Dây rút cực kì tôn dáng best của best luôn nha
💋 Chất mềm ko hề phô mặc lên SANG cực mạnh đô nà. Ai khoái tay bo trễ vai chanh sả lo xí lẹ tay nhoa !!!Siu dễ mix, sương sương: culottes, bass loe, cv,... thoải mái nà
6 1 12 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
4 0 12 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
4 0 12 December, 2019

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫

🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!

𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨


🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈

#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
#calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda

💫𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 💫
•
🙌𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆🙌
¡𝐸𝑠𝑐𝑟í𝑏𝑒𝑚𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜!
•
𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 📲 +57 3209746615
🌎𝐶𝑎𝑙𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
🛵𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒
🚦𝙀𝙣𝙫𝙞𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 100% 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙤𝙨
•
•
🌈𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘺 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘪𝘳𝘢🌈
👉𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎👈
•
#styles #califashion #tendencias #outfitoftheday #emprendedores #modaneon #neonfashion #vestidosneoprene #vestidosneon
#modainternacional #colorneo #colorsneon #crotop #vestidosamericanos #modeloscolombianas #motivacion #colombiacali #nuevacoleccion #palmiravalledelcauca #bogota #buenaventuravalle
 #calico #medellinmoda #likeforlikes #solocolombia #barranquilla #pasto #pereira #medellinmoda
5 0 12 December, 2019

❤ Áo crotop caro hàng này mấy bạn ốm ốm diện lên hack kg lắm nhe .
〰Chất liệu: kate
〰Size: free size dưới 57kg
#Lẻ70- #Sỉ45

❤ Áo crotop caro hàng này mấy bạn ốm ốm diện lên hack kg lắm nhe .
〰Chất liệu: kate
〰Size: free size dưới 57kg
#Lẻ70- #Sỉ45
17 1 11 December, 2019

Top #crotop posts

#crotop bảy sắc cầu vồng 🌈🌈🌈
🍑🍑 giá 200k order 10-12

#crotop bảy sắc cầu vồng 🌈🌈🌈
🍑🍑 giá 200k order 10-12
1,313 2 13 hours ago

Update liên tục với mẫu áo T_shirt butterfyl siêu COOL mùa hè này của nhà chúng tớ
👉Chất vải dầy dặn , vải mịn mặc mát mẻ & thỏai mái
👉đơn giản , nặng động , cá tính ...
👉Mùa hè thiếu gì củng được nhưng không thể thiếu 1 em T_shirt đẹp & siêu tiện lợi phải hông cả nhà 🥰
👉Làm mới mình & Hãy Thử ngay em T_shirt lạ mắt kute này đi thôi

Look info :
🔸Butterfyl T_shirt | freesize
🔸jack pants ( size : s, m , l )

𝔀𝓮𝓪𝓻 𝓲𝓽. 𝔀𝓱𝔂 𝓷𝓸𝓽
————————
📍Open daily : 9:30Am - 9:30Pm

𝒮𝓉𝑜𝓇𝑒 : 𝟣𝒟 𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒱ă𝓃 𝒯𝒽ủ , 𝒟𝒶 𝒦𝒶𝑜 , 𝒬𝟣 , 𝒽𝒸𝓂🦋
#cesar_2018
#outfit #casualstyle #styel #kpop #cesar_2018girls #cute #happy #aocroptop #summer2019 #limited #lovemuch #iloveyousomuch #crotop #basic #lookbook

Update liên tục với mẫu áo T_shirt butterfyl siêu COOL mùa hè này của nhà chúng tớ
👉Chất vải dầy dặn , vải mịn mặc mát mẻ & thỏai mái
👉đơn giản , nặng động , cá tính ...
👉Mùa hè thiếu gì củng được nhưng không thể thiếu 1 em T_shirt đẹp & siêu tiện lợi phải hông cả nhà 🥰
👉Làm mới mình & Hãy Thử ngay em T_shirt lạ mắt kute này đi thôi

Look info :
🔸Butterfyl T_shirt | freesize
🔸jack pants ( size : s, m , l )

𝔀𝓮𝓪𝓻 𝓲𝓽. 𝔀𝓱𝔂 𝓷𝓸𝓽
————————
📍Open daily : 9:30Am - 9:30Pm

𝒮𝓉𝑜𝓇𝑒 : 𝟣𝒟 𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒱ă𝓃 𝒯𝒽ủ , 𝒟𝒶 𝒦𝒶𝑜 , 𝒬𝟣 , 𝒽𝒸𝓂🦋
#cesar_2018
#outfit #casualstyle #styel #kpop #cesar_2018girls #cute #happy #aocroptop #summer2019 #limited #lovemuch #iloveyousomuch #crotop #basic #lookbook
531 19 6 June, 2019

El Glam es el accesorio perfecto para lucir con nuestros Outfit. Tu pones el Glam, nosotros te haremos lucir perfecta! #andartulovers #moda #trendy #beautiful #cute #rouse #talentovenezolano #instagood #instalike #fashion #likeforlike #dress #crotop #faldas #vogue #shoes #blogger #pink

El Glam es el accesorio perfecto para lucir con nuestros Outfit. Tu pones el Glam, nosotros te haremos lucir perfecta! #andartulovers #moda #trendy #beautiful #cute #rouse #talentovenezolano #instagood #instalike #fashion #likeforlike #dress #crotop #faldas #vogue #shoes #blogger #pink
1,089 23 28 October, 2016

ViVe CaRaJo !!
Y si algo no te gusta cámbialo
Y si algo te da miedo superalo
PeRo JaMaS dEjEs De ViViR...
.
.
Mi crotop @saintrosesr 💕
Mi fotógrafo 📸 @alejo_fotografo
.
.
#saintrosesr #marca #crotop #fashion #style #modelfotography #modelcolombiana #colombianmodel

ViVe CaRaJo !!
Y si algo no te gusta cámbialo 
Y si algo te da miedo superalo 
PeRo JaMaS dEjEs De ViViR...
.
.
Mi crotop @saintrosesr 💕
Mi fotógrafo 📸 @alejo_fotografo
.
.
#saintrosesr #marca #crotop #fashion #style #modelfotography #modelcolombiana #colombianmodel
198 7 25 October, 2019

Please tell me I’m not as forgettable as your silence is making me feel... #girl #czechgirl #forest #lognhair #photoshoot #redlips #summer #happy #smile #model #field #red #sexy #rallygirl #crotop

Please tell me I’m not as forgettable as your silence is making me feel... #girl#czechgirl#forest#lognhair#photoshoot#redlips#summer#happy#smile#model#field#red#sexy#rallygirl#crotop
194 14 4 June, 2019

Este top tan chulo que ven aquí
Lo hice de un trozo de tela que sobró de un vestido , que corte y quien creería Que saldría una prenda tan sexy y elegante cómo está. 🧵 —————————————————————
Cuénteme ustedes que les parece?? #top #crotop #glamour #glam #elegante #shorthairstyles #looks #creative #creatividad #sexy #goals❤️

Este top tan chulo que ven aquí 
Lo hice de un trozo de tela que sobró de un vestido , que corte y quien creería Que saldría una prenda tan sexy y elegante cómo está. 🧵 —————————————————————
Cuénteme ustedes que les parece?? #top #crotop #glamour #glam #elegante #shorthairstyles #looks #creative #creatividad #sexy #goals❤️
749 56 12 February, 2019

¡La época de festivales ya ha comenzado! 🎸Aumentan las temperaturas, suena la música🎵 🎤y el corazón nos late con fuerza! Bailemos como si no hubiera un mañana💃🏼, colémonos en el backstage, riámonos😂manchémonos ¿que importa? ¡Es verano! 😜
.
Hoy os muestro mi look 💯% festivalero: shorts +top crochet +mochila +mis nuevas gafas de sol @rayban aptas 24h😎!
.
.
#RayBan #Ad #sunglasses #gafasdesol #raybanbeat #festival #crochet #summerlook #summervibes #goodvibes #fashionista #style #fashionista #boho #crotop #shorts

¡La época de festivales ya ha comenzado! 🎸Aumentan las temperaturas, suena la música🎵 🎤y el corazón nos late con fuerza! Bailemos como si no hubiera un mañana💃🏼, colémonos en el backstage, riámonos😂manchémonos ¿que importa? ¡Es verano! 😜
.
Hoy os muestro mi look 💯% festivalero: shorts +top crochet +mochila +mis nuevas gafas de sol @rayban aptas 24h😎!
.
.
#RayBan #Ad #sunglasses #gafasdesol #raybanbeat #festival #crochet #summerlook #summervibes #goodvibes #fashionista #style #fashionista #boho #crotop #shorts
1,460 101 23 July, 2018

I'm wearing this beautiful golden dholk double layer necklace from @jewel_inc
I styled this necklace with crop top .You can Pair it with any of your favourite attire and enhance your everyday wear style.
.
.
.
.
In frame- @bhumikan276
Pc- @ishita_photography
Lipshade-@lakmeindia
.
.
.
#crotop #necklace #goldendholki #indianwear #attire #trend #bhopalmodel #influencer #blogger #styel #talent #styelideas #bhumikanainwani #pilxxoinfluencer #love #modern #bhopalblogger #bhopalinfluencer #lookbook #ootd #picoftheday #mua #bhopaldairies #neckpiece #jewel #jewelry #instajewelry #heavywork @inyookindia

I'm wearing this beautiful golden dholk double layer necklace from @jewel_inc
I styled this necklace with crop top .You can Pair it with any of your favourite attire and enhance your everyday wear style.
.
.
.
.
In frame- @bhumikan276 
Pc- @ishita_photography
Lipshade-@lakmeindia
.
.
.
#crotop #necklace #goldendholki #indianwear #attire #trend #bhopalmodel #influencer #blogger #styel #talent #styelideas #bhumikanainwani #pilxxoinfluencer #love #modern #bhopalblogger #bhopalinfluencer #lookbook #ootd #picoftheday #mua #bhopaldairies #neckpiece #jewel #jewelry #instajewelry #heavywork @inyookindia
370 23 23 February, 2019