#VN Instagram Photos & Videos

VN - 434.7k posts

╔══════════════════╗
🍀Charm logo Pandora 💰💰 6️⃣❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 1180k
👉 Mã SP: 797401
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/ 
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

╔══════════════════╗
🍀Charm logo Pandora 💰💰 6️⃣❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 1180k
👉 Mã SP: 797401
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

1 0 8 hours ago
╔══════════════════╗
🍀Charm logo Pandora 💰💰 6️⃣❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 1180k
👉 Mã SP: 797401
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/ 
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

╔══════════════════╗
🍀Charm logo Pandora 💰💰 6️⃣❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 1180k
👉 Mã SP: 797401
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

1 0 8 hours ago
╔══════════════════╗
🍀Charm logo Pandora 💰💰 6️⃣❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 1180k
👉 Mã SP: 797401
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/ 
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

╔══════════════════╗
🍀Charm logo Pandora 💰💰 6️⃣❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 1180k
👉 Mã SP: 797401
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

3 1 8 hours ago
╔══════════════════╗
🍀Charm radiant ruby 💰💰 1️⃣❌❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 2360k
👉 Mã SP: 791725NCC
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/ 
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

╔══════════════════╗
🍀Charm radiant ruby 💰💰 1️⃣❌❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 2360k
👉 Mã SP: 791725NCC
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

1 0 9 hours ago
╔══════════════════╗
🍀Charm radiant ruby 💰💰 1️⃣❌❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 2360k
👉 Mã SP: 791725NCC
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/ 
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

╔══════════════════╗
🍀Charm radiant ruby 💰💰 1️⃣❌❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 2360k
👉 Mã SP: 791725NCC
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

1 0 9 hours ago
╔══════════════════╗
🍀Charm radiant ruby 💰💰 1️⃣❌❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 2360k
👉 Mã SP: 791725NCC
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/ 
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

╔══════════════════╗
🍀Charm radiant ruby 💰💰 1️⃣❌❌❌ / sp - #CÓ_SẴN
💫Pandora.Store.VN đang bán 2360k
👉 Mã SP: 791725NCC
🔺 Pandora #NEW💯 - #AUTHENTIC💯
╚══════════════════╝
☎️0905 907 607 - 📮HCM - Online Shop
🕹 Page: https://www.facebook.com/edenngoauthentic/
#vietnam #pandoraauthentic #hcm #saigon #pandorauc #girls #school #vongtaypandora #pandoraúc #vn #edenngopandora #pandoraaustralia #edenngo #love #friends #me #selfie #disney #nướchoa #family
#holiday #shine #rosegold #đồnghồ #giỏ #phukien

1 0 9 hours ago
#libe #studio #vn

#libe #studio #vn

1 0 9 hours ago
Honestly, is there any best dresses here?✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255 
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

Honestly, is there any best dresses here?✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

3 0 9 hours ago
Honestly, is there any best dresses here?✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255 
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

Honestly, is there any best dresses here?✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

1 0 9 hours ago
Я , маленький Миш 👶🏼 и новгородский Stonehenge ))#vsco#vscocam#vscorussia#vn

Я , маленький Миш 👶🏼 и новгородский Stonehenge )) #vsco #vscocam #vscorussia #vn

9 0 9 hours ago
Siêu cấp nha cả nhà 2xxxk thui à(x THCS) 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

Siêu cấp nha cả nhà 2xxxk thui à(x THCS) 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

2 0 9 hours ago
Vvip bản đẹp khổng lồ giá nhỏ cực sốc 2xxxk😱 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

Vvip bản đẹp khổng lồ giá nhỏ cực sốc 2xxxk😱 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

2 0 9 hours ago
Nguyên bản 1xxxk nha , siêu nét ❤️. Ai dễ thương ib sẽ fix mạnh nha 😘 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

Nguyên bản 1xxxk nha , siêu nét ❤️. Ai dễ thương ib sẽ fix mạnh nha 😘 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

1 0 9 hours ago
Mooi zwart is niet lelijk!🖤 Nieuwe thermos Dopper in het zwart! De dopper kan zowel warme dranken als  ijskoud aan. Het blijft sowieso 8 uur warm of koud! Lekker mee naar je werk of vakantie🌞 Prijzen; de kleine variant €29,50 en de groote €34,50 bij de @bombardon14  in Veenendaal  #VN 
#ambachtelijke_producten
#bewust 
#lastminuteshopping 
#puur
 #mensenrechten
#veenendaal 
#FairMade
#Eerlijke
#cadeau
#humanrights
#bythepeople
 #strongertogether
#eerlijkehandel 
#dopper
#creatingjobs
 #giftideas
#gift
#weetwatjekoopt
 #farmers  #labours
#hergebruikt
#leuk
#nieuwe #thee #koffie #soep #water #limonade

Mooi zwart is niet lelijk!🖤 Nieuwe thermos Dopper in het zwart! De dopper kan zowel warme dranken als ijskoud aan. Het blijft sowieso 8 uur warm of koud! Lekker mee naar je werk of vakantie🌞 Prijzen; de kleine variant €29,50 en de groote €34,50 bij de @bombardon14 in Veenendaal #VN 
#ambachtelijke_producten
#bewust 
#lastminuteshopping 
#puur
#mensenrechten
#veenendaal 
#FairMade
#Eerlijke
#cadeau
#humanrights
#bythepeople
#strongertogether
#eerlijkehandel
#dopper
#creatingjobs
#giftideas
#gift
#weetwatjekoopt
#farmers   #labours
#hergebruikt
#leuk
#nieuwe #thee #koffie #soep #water #limonade

4 0 9 hours ago
" Mảnh ghép thanh xuân. "
= ))
#TL#HS#PT#KA#VN#KD#TT#Me#VT#MK#TSN#ĐC#BB#HT#TN#MT#KV#CT#DT.

" Mảnh ghép thanh xuân. "
= ))
#TL #HS #PT #KA #VN #KD #TT #Me #VT #MK #TSN #ĐC #BB #HT #TN #MT #KV #CT #DT.

5 0 9 hours ago
Túi Coach cưng xỉu luôn 😍 😻 đảng iu quá, giá cũng đáng iu như em , siêu cấp mà chỉ 1360k🔥🔥 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

Túi Coach cưng xỉu luôn 😍 😻 đảng iu quá, giá cũng đáng iu như em , siêu cấp mà chỉ 1360k🔥🔥 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

2 0 9 hours ago
Trời đất ơi túi Coach nhìn cưng quá 😍 😍 , giá siêu iêu như em 1150k nha các mẹ 🔥😘 . 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

Trời đất ơi túi Coach nhìn cưng quá 😍 😍 , giá siêu iêu như em 1150k nha các mẹ 🔥😘 . 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

2 0 9 hours ago
Dior 3 màu tha hồ chọn đi chơi nha các mẹ 😘 1500k ạ ❤️❤️❤️❤️ v. 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

Dior 3 màu tha hồ chọn đi chơi nha các mẹ 😘 1500k ạ ❤️❤️❤️❤️ v. 👉Bên em làm việc trực tiếp với xưởng 👍vậy nên giá rẻ ❤️mà chất lượng 👌
👉Nhận order ko chỉ 1:1, siêu cấp, VIP 😎 mà còn cả real 👉Inbox for price, giá cả cạnh tranh 💍
👉Uy tín , nhiệt tình, hài hước 🤪. Ai cần tư vấn gì cứ ib em😘🧐 ☺️ Để order các bạn ck trước cho mình ít nhất 70% nhé. Ck xong chụp lại gửi mình nha, iu 😘
#real #likeauth #sieucap #vip #luxurybrand #vietnam #streetwearvn #streetwear #fashionvn #order #lv #gucci #hermes #ysl #dior #moschino #offwhite #nike #jordan #supreme #channel #burberry #cartier #bvlgary #watch #luxuriouwear #supervip #luxuriousclothing #vn

2 0 9 hours ago
⠀ Винница. Актуальный способ познакомиться с девушкой/парнем. Садитесь в троллейбус *5 и катаетесь в час пик. Поверте, такого тесного контакта у вас ещё не было. Испытала на себе.
⠀ Всем солнышка! 🤗🌞
⠀
#вінниця #винница #городфонтанов #лето #советы #vn #Vinnytsya #city #люблю #общественный #транспорт #україна #lightroom

⠀ Винница. Актуальный способ познакомиться с девушкой/парнем. Садитесь в троллейбус *5 и катаетесь в час пик. Поверте, такого тесного контакта у вас ещё не было. Испытала на себе.
⠀ Всем солнышка! 🤗🌞

#вінниця #винница #городфонтанов #лето #советы #vn #Vinnytsya #city #люблю #общественный #транспорт #україна #lightroom

21 1 9 hours ago
Sang quá ạ✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255 
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

Sang quá ạ✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

4 1 9 hours ago
Масляная пастель "Московская палитра". Цвета пастели легко смешиваются между собой, устойчивы к воздействию света. Пастель не крошится и не ломается при рисовании. Мелки отлично рисуют на разных поверхностях: бумаге, холсте, дереве, керамике, картоне. Каждый мелок обёрнут в бумажную оболочку, благодаря чему, руки не пачкаются при рисовании 🖍️🖼️ #рисование #маслянаяпастель #пастель #художник #рисунокпастелью #московскаяпалитра #вн #канцеляр #kancelar53 #53region #velikiynovgorod #novgorodthegreat #vn #товарыдляхудожников

Масляная пастель "Московская палитра". Цвета пастели легко смешиваются между собой, устойчивы к воздействию света. Пастель не крошится и не ломается при рисовании. Мелки отлично рисуют на разных поверхностях: бумаге, холсте, дереве, керамике, картоне. Каждый мелок обёрнут в бумажную оболочку, благодаря чему, руки не пачкаются при рисовании 🖍️🖼️ #рисование #маслянаяпастель #пастель #художник #рисунокпастелью #московскаяпалитра #вн #канцеляр #kancelar53 #53region #velikiynovgorod #novgorodthegreat #vn #товарыдляхудожников

2 0 9 hours ago
Yuk yuk yang mau cetak spanduk merapat. 
Terimakasih yang sudah order ke vn. atk

#vn.atk
#alattuliskantor 
#alattulissekolah 
#kaos
#sablon
#bordir
#spanduk

Yuk yuk yang mau cetak spanduk merapat.
Terimakasih yang sudah order ke vn. atk

#vn.atk
#alattuliskantor
#alattulissekolah
#kaos
#sablon
#bordir
#spanduk

1 0 9 hours ago
•TIJOLO ECOLÓGICO•

Os tijolos ecológicos são chamados assim pois não necessitam de queima para sua cura. Eles passam por um processo de hidrocura, ou seja, são curados com água. Por isso eles são tem um aspecto ecológico!

•TIJOLO ECOLÓGICO•

Os tijolos ecológicos são chamados assim pois não necessitam de queima para sua cura. Eles passam por um processo de hidrocura, ou seja, são curados com água. Por isso eles são tem um aspecto ecológico!

7 3 9 hours ago
💥Очень красивая Nike💥
👤Состояние: 10/10 👤Размер: На любую окружность головы 👤Цена: 100 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________#винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

💥Очень красивая Nike💥
👤Состояние: 10/10 👤Размер: На любую окружность головы 👤Цена: 100 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________ #винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

16 1 10 hours ago
💥Кепочка Nike💥
👤Состояние: 9/10 👤Размер: На любую окружность головы 👤Цена: 80 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________#винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

💥Кепочка Nike💥
👤Состояние: 9/10 👤Размер: На любую окружность головы 👤Цена: 80 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________ #винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

21 0 10 hours ago
💥Бомбезные Adidas ❤️💥
👤Состояние: 9/10 👤Размер: M рост 170-185
👤Цена: 250 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________#винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

💥Бомбезные Adidas ❤️💥
👤Состояние: 9/10 👤Размер: M рост 170-185
👤Цена: 250 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________ #винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

22 0 10 hours ago
☘В Тверской области, в уникальной природной зоне, где леса покрывают холмы, а луга хранят редкие травы, бьет из-под земли редчайший Оковецкий источник.
⠀
☘Детокс-вода 8.2 поступает в источник из подземного озера с глубины более 900 метров. Без использования насосного оборудования, вода сама поднимается через озерно-ледниковые пески и доломитовые породы, насыщаясь полезными микроэлементами и минералами.
⠀
☘Природный уровень pH 8.2 — уникальное целебное свойство этой воды. Специалисты по здоровью рекомендуют ежедневно пить простую столовую воду, уровень pH которой находится в пределах от 7.5 до 8.5. Такую воду классифицируют как слабощелочную.
⠀
Детокс-вода 8.2:
🍏восстанавливает кислотно-щелочной баланс
🍏улучшает доставку кислорода к органам и тканям
🍏позволяет организму усваивать микроэлементы
🍏замедляет процессы старения
🍏тонизирует организм
🍏очищает от токсинов
🍏улучшает пищеварение
🍏поддерживает работу сердца и сосудов.
⠀
Благодаря сбалансированному составу минеральных веществ, в том числе идеальному соотношению магния и кальция 1:4, вода 8.2 идеально подходит для ежедневного употребления в течение всего года.
⠀
Приходите за чудо-водой в наши вкусные столовые "БОРЩИ" по адресам:
⠀
📍Пр. Александра Корсунова, 28, 📞 +7 (8162) 78-88-57
📍Ул. Б. Санкт-Петербургская, 5/1, 📞+7 (963) 368-67-16
⠀
#бифштекс #здоровье #зож #русскаякухня #пп #столоваявн #vn #великийновгород #БорщиВН

☘В Тверской области, в уникальной природной зоне, где леса покрывают холмы, а луга хранят редкие травы, бьет из-под земли редчайший Оковецкий источник.

☘Детокс-вода 8.2 поступает в источник из подземного озера с глубины более 900 метров. Без использования насосного оборудования, вода сама поднимается через озерно-ледниковые пески и доломитовые породы, насыщаясь полезными микроэлементами и минералами.

☘Природный уровень pH 8.2 — уникальное целебное свойство этой воды. Специалисты по здоровью рекомендуют ежедневно пить простую столовую воду, уровень pH которой находится в пределах от 7.5 до 8.5. Такую воду классифицируют как слабощелочную.

Детокс-вода 8.2:
🍏восстанавливает кислотно-щелочной баланс
🍏улучшает доставку кислорода к органам и тканям
🍏позволяет организму усваивать микроэлементы
🍏замедляет процессы старения
🍏тонизирует организм
🍏очищает от токсинов
🍏улучшает пищеварение
🍏поддерживает работу сердца и сосудов.

Благодаря сбалансированному составу минеральных веществ, в том числе идеальному соотношению магния и кальция 1:4, вода 8.2 идеально подходит для ежедневного употребления в течение всего года.

Приходите за чудо-водой в наши вкусные столовые "БОРЩИ" по адресам:

📍Пр. Александра Корсунова, 28, 📞 +7 (8162) 78-88-57
📍Ул. Б. Санкт-Петербургская, 5/1, 📞+7 (963) 368-67-16

#бифштекс #здоровье #зож #русскаякухня #пп #столоваявн #vn #великийновгород #БорщиВН

4 0 10 hours ago
💥Пушечные Nike❤️💥
👤Состояние: 7/10
👤Размер: S 145-160 рост
👤Цена: 100 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________#винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

💥Пушечные Nike❤️💥
👤Состояние: 7/10
👤Размер: S 145-160 рост
👤Цена: 100 грн
👤Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________ #винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

21 0 10 hours ago
♥️NARCISO Rouge 2018 quyến rũ cực độ ♥️
“Với chương mới này, tôi muốn nâng cao bản chất quyến rũ của NARCISO ban đầu, Eau de parfum Rouge không chỉ gợi cảm, nó khơi gợi niềm đam mê... Hương thơm mới được nâng cao, cảm giác mới, táo bạo và say mê” - Narciso Rodriguez
Xạ hương đặc trưng được làm giàu bằng một bó hoa hồng Bungari và mống mắt với sự sống động của hổ phách đậu tonka, cỏ vetiver, gỗ tuyết tùng trắng và đen. —�💋—
🎁 90ml Full Seal 
____________________________
Chuyên Sỉ và Lẻ nước hoa AUTHENTIC 💯
📦📮 Nhận ship hàng toàn quốc!
🚩Địa chỉ.: 236/25/6 điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh ( gần trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính) 💥Các bạn qua thử nước hoa nhớ gọi mình trước đề phòng trường hợp mình có việc bên ngoài.
📱0903503088 ( Lâm Hồng)
🕰 8 AM- 10PM ( Tất cả các ngày) 
#lhperfume #perfume #parfum #hanoi #saigon #saigonese #vietnam #vscovietnam #vietnamesefood #vietnamesegirl #vietfood #sgfood #sg #vn #dep #viet #thoitrang #like4like #likeforlike #likeforfollow #folowme #nhatrang #danang #haiphong #lozihanoi #foody #lozi #lozisaigon #foodyhanoi #foodysaigon

♥️NARCISO Rouge 2018 quyến rũ cực độ ♥️
“Với chương mới này, tôi muốn nâng cao bản chất quyến rũ của NARCISO ban đầu, Eau de parfum Rouge không chỉ gợi cảm, nó khơi gợi niềm đam mê... Hương thơm mới được nâng cao, cảm giác mới, táo bạo và say mê” - Narciso Rodriguez
Xạ hương đặc trưng được làm giàu bằng một bó hoa hồng Bungari và mống mắt với sự sống động của hổ phách đậu tonka, cỏ vetiver, gỗ tuyết tùng trắng và đen. —�💋—
🎁 90ml Full Seal
____________________________
Chuyên Sỉ và Lẻ nước hoa AUTHENTIC 💯
📦📮 Nhận ship hàng toàn quốc!
🚩Địa chỉ.: 236/25/6 điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh ( gần trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính) 💥Các bạn qua thử nước hoa nhớ gọi mình trước đề phòng trường hợp mình có việc bên ngoài.
📱0903503088 ( Lâm Hồng)
🕰 8 AM- 10PM ( Tất cả các ngày)
#lhperfume #perfume #parfum #hanoi #saigon #saigonese #vietnam #vscovietnam #vietnamesefood #vietnamesegirl #vietfood #sgfood #sg #vn #dep #viet #thoitrang #like4like #likeforlike #likeforfollow #folowme #nhatrang #danang #haiphong #lozihanoi #foody #lozi #lozisaigon #foodyhanoi #foodysaigon

11 0 10 hours ago
💥Огненный Adidas с принтом💥
❤️Состояние: 9/10 ❤️Размер: S, 150-165 рост
❤️Цена: 250 грн
❤️Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________#винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

💥Огненный Adidas с принтом💥
❤️Состояние: 9/10 ❤️Размер: S, 150-165 рост
❤️Цена: 250 грн
❤️Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________ #винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

19 0 10 hours ago
💥Белоснежные Nike😍💥
❤️Состояние: 10/10 идеальное ❤️Размер: 40
❤️Цена: 300 грн
❤️Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________#винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

💥Белоснежные Nike😍💥
❤️Состояние: 10/10 идеальное ❤️Размер: 40
❤️Цена: 300 грн
❤️Нравиться ставь лайк❤️
📄Подробнее в директ📄
________________________________ #винница #украина #магазинодежды #магазин #shop #vinnytsia #vinnitsa #ukraine #вінниця #україна #kiev #киев #харьков #одеса #одежда #шмот #днепр #запорожье #vn
#vinn #like4likes #like #лайк #лайкивзаимно #nike #adidas #лайкзалайк #дешево #покупай

15 0 10 hours ago
🌈GIẢM 20% - GIẢM 20% - GIẢM 20%🌈
@𝚌𝚘𝚋𝚊𝚗𝚝𝚑𝚊𝚗 của mình để đi làm nail xinh nào 🥳 💌 Áp dụng với:
💜 Khách book lịch trước qua Dr hoặc hotline
💜 Áp dụng với 2 khách trở lên
💜 Hoặc áp dụng cho 2 nailbox trở lên
💜 Áp dụng từ ngày 13/7- 31/7
💜 Áp dụng với mỗi bộ >100k
#like4like #l4likeforlikesback #likeforlike #like4follow #followforfollowback #follow4followback #f4follow #followforfollow #follow4follow #followme #nails #nail #nailsonfleek #naildesigns #nailsofinstagram #acrylicnails #nails💅 #nailstagram #hanoi #hn #vietnam #vn #picoftheday #nicepicture #beauty #spa #like4likealways #like4likeback #like #banggiacemminails

🌈GIẢM 20% - GIẢM 20% - GIẢM 20%🌈
@𝚌𝚘𝚋𝚊𝚗𝚝𝚑𝚊𝚗 của mình để đi làm nail xinh nào 🥳 💌 Áp dụng với:
💜 Khách book lịch trước qua Dr hoặc hotline
💜 Áp dụng với 2 khách trở lên
💜 Hoặc áp dụng cho 2 nailbox trở lên
💜 Áp dụng từ ngày 13/7- 31/7
💜 Áp dụng với mỗi bộ >100k
#like4like #l4likeforlikesback #likeforlike #like4follow #followforfollowback #follow4followback #f4follow #followforfollow #follow4follow #followme #nails #nail #nailsonfleek #naildesigns #nailsofinstagram #acrylicnails #nails💅 #nailstagram #hanoi #hn #vietnam #vn #picoftheday #nicepicture #beauty #spa #like4likealways #like4likeback #like #banggiacemminails

58 1 10 hours ago
Сколько нужно времени,чтобы привести себя в форму?💪 Для начала нужно подойти к зеркалу,посмотреть на себя и определиться,что ты хочешь сделать со своим телом.
 Это может быть:
👉Сбросить лишний вес;
👉Набрать мышечную массу;
Или же тебя все в теле устраивает и ты хочешь улучшить какие либо показатели и их достаточно много.  Сколько у тебя займет времени путь от начала до совершенства,зависит от питания,образа жизни,в какой то степени генетики,подход к тренировкам,а так же от самого ТЕБЯ.  Motivation:Хочешь результата и быстрого?Тогда начни прямо сейчас и НИКАКИХ отговорок.

#workout#work#workoutcity#2019#summer#monsters#motivation#post#fitnessgirl#sport#topgirl#vn#workoutобъединяет#balance#elements#calistenics#dinamic#denyusha#воркаут#спорт#зож#мотивация#команда

Сколько нужно времени,чтобы привести себя в форму?💪 Для начала нужно подойти к зеркалу,посмотреть на себя и определиться,что ты хочешь сделать со своим телом.
Это может быть:
👉Сбросить лишний вес;
👉Набрать мышечную массу;
Или же тебя все в теле устраивает и ты хочешь улучшить какие либо показатели и их достаточно много. Сколько у тебя займет времени путь от начала до совершенства,зависит от питания,образа жизни,в какой то степени генетики,подход к тренировкам,а так же от самого ТЕБЯ. Motivation:Хочешь результата и быстрого?Тогда начни прямо сейчас и НИКАКИХ отговорок.

#workout #work #workoutcity #2019 #summer #monsters #motivation #post #fitnessgirl #sport #topgirl #vn #workoutобъединяет #balance #elements #calistenics #dinamic #denyusha #воркаут #спорт #зож #мотивация #команда

12 2 10 hours ago
Khoác trắng nhìn sang quá sang luôn ✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255 
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

Khoác trắng nhìn sang quá sang luôn ✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

6 0 10 hours ago
When you’re in a pretty outfit✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255 
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

When you’re in a pretty outfit✨🌸
S,M,L .
——————————
/ Online Store | HCMC
/ Nationwide Shipping
/ Hot line: 0903375255
#hcmc #tphcm #clothes #dress #styles #shopping #shopaholic #likeforlikes #vn #vietnamese #saigon #elanclubvn

6 0 10 hours ago
Aesthetic in my country
Photos have taken by me @lovepurple06 .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#aesthetic #vn #haiphong #afternoon #aestheticsky #cloud #cool

Aesthetic in my country
Photos have taken by me @lovepurple06 .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#aesthetic #vn #haiphong #afternoon #aestheticsky #cloud #cool

6 0 10 hours ago
🎂GIVEAWAY в честь Дня ТОРТА!🎂
Победителю достанется шикарный торт с начинкой малиновый Блонди! 👌🏼 Правила участия просты:
1.Быть подписанным на @hochutort 
2.Поставь ❤️ под этим фото 
3.В комментариях отметить минимум двух своих друзей❣️
4.Участвовать могут все!🙂
5. Количество комментариев не ограничено. 
Подарок вручим в Великом Новгороде !
❣️Результаты будут 19 июля в 22.00 в нашей истории.
Желаем удачи 😍
П.С. Дизайн торта будет отличатся. 
#hochutort #кмхочуторт #кондитерская #тортыназаказ #giveaway #розыгрыш #хочуторт #великийновгород #vn

🎂GIVEAWAY в честь Дня ТОРТА!🎂
Победителю достанется шикарный торт с начинкой малиновый Блонди! 👌🏼 Правила участия просты:
1.Быть подписанным на @hochutort
2.Поставь ❤️ под этим фото
3.В комментариях отметить минимум двух своих друзей❣️
4.Участвовать могут все!🙂
5. Количество комментариев не ограничено.
Подарок вручим в Великом Новгороде !
❣️Результаты будут 19 июля в 22.00 в нашей истории.
Желаем удачи 😍
П.С. Дизайн торта будет отличатся.
#hochutort #кмхочуторт #кондитерская #тортыназаказ #giveaway #розыгрыш #хочуторт #великийновгород #vn

146 251 10 hours ago
НАШ ДЕВИЗ: Сильнее✅ Красивее✅ Здоровее✅🏋🏻‍♀️ #vn #kolmovofitness #velikijnovgorod #recor

НАШ ДЕВИЗ: Сильнее✅ Красивее✅ Здоровее✅🏋🏻‍♀️ #vn #kolmovofitness #velikijnovgorod #recor

12 0 10 hours ago
Отменное гостеприимство @chaihana_skazka скоро в новом номере ВЕ! А сходить на плов и самсу можно прямо сейчас.

#ve_mag #vn #великийновгород #novgorodthegreat #чайханасказка

Отменное гостеприимство @chaihana_skazka скоро в новом номере ВЕ! А сходить на плов и самсу можно прямо сейчас.

#ve_mag #vn #великийновгород #novgorodthegreat #чайханасказка

25 0 10 hours ago
Суперфиксация для самых стильных мужчин!👨‍💼👨🏻‍💼👨🏼‍💼👨🏽‍💼👨🏿‍💼 ⠀⠀
⠀
L'Oreal Professoinnel Homme!👌🏻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀
💯Гель для очень сильной фиксации позволяет создать текстурную укладку и сохранить форму надолго!⠀
⠀
✔1600 руб, 150 ml⠀
⠀
⠀
#дэлфи #вн #великийновгород #мужчины #волосы #loreal #lorealhomme #lorealhair #hair #men #hairstyle #hairgel #vn #velikynov #velikiynovgorod #velikyinovgorod #velikynovgorod #novgorodthegreat

Суперфиксация для самых стильных мужчин!👨‍💼👨🏻‍💼👨🏼‍💼👨🏽‍💼👨🏿‍💼 ⠀⠀

L'Oreal Professoinnel Homme!👌🏻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

💯Гель для очень сильной фиксации позволяет создать текстурную укладку и сохранить форму надолго!⠀

✔1600 руб, 150 ml⠀


#дэлфи #вн #великийновгород #мужчины #волосы #loreal #lorealhomme #lorealhair #hair #men #hairstyle #hairgel #vn #velikynov #velikiynovgorod #velikyinovgorod #velikynovgorod #novgorodthegreat

4 0 11 hours ago
Продвижение в социальных сетях невозможно без качественных фотографий. Особенно, если вы продвигаете продукт или услугу, требующих визуализации.
⠀
Замечали ли вы, что один и тот же продукт можно показать по-разному? Какой-то хочется купить, какой-то – нет.
В ваших аккаунтах и группах какие фото? Продают ли они ваши услуги?
⠀
Сделаем продающий фото контент для вашего бизнеса или вашего личного бренда.
Консультации по телефону 60-60-95
⠀
#фотоконтентнагод #социальныесети #бизнесвеликийновгород #be_foto #vn #veliky_novgorod #befoto_production #production #photography #photo #рекламнаясъемка #рекламнаясъемкаспб #инстаграм

Продвижение в социальных сетях невозможно без качественных фотографий. Особенно, если вы продвигаете продукт или услугу, требующих визуализации.

Замечали ли вы, что один и тот же продукт можно показать по-разному? Какой-то хочется купить, какой-то – нет.
В ваших аккаунтах и группах какие фото? Продают ли они ваши услуги?

Сделаем продающий фото контент для вашего бизнеса или вашего личного бренда.
Консультации по телефону 60-60-95

#фотоконтентнагод #социальныесети #бизнесвеликийновгород #be_foto #vn #veliky_novgorod #befoto_production #production #photography #photo #рекламнаясъемка #рекламнаясъемкаспб #инстаграм

3 0 11 hours ago

Top #VN posts

Замечали как наша жизнь складывается из малейших случайностей?
⠀
Порой задумываюсь а если бы не случилось этой маленькой "случайности" - ничего бы не получилось.
А потом замечаешь что этому способствует немыслимое количество "случайностей"
⠀
Порой и самые неприятные ситуации приводят нас к счастью.
⠀
Верите в случайности или все уже давно предрешено судьбой?)
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
#винница #винницаcity #vinnitsa #vinnitsya #vinnytsia_vn  #your_vinnitsia #vn #vinn #instavinnitsa #vinnitsia_people #vinnytsia #ukrainegirl #ua #вінниця #україна #місто #україна🇺🇦 #город #girls

Замечали как наша жизнь складывается из малейших случайностей?

Порой задумываюсь а если бы не случилось этой маленькой "случайности" - ничего бы не получилось.
А потом замечаешь что этому способствует немыслимое количество "случайностей"

Порой и самые неприятные ситуации приводят нас к счастью.

Верите в случайности или все уже давно предрешено судьбой?)


#винница #винницаcity #vinnitsa #vinnitsya #vinnytsia_vn #your_vinnitsia #vn #vinn #instavinnitsa #vinnitsia_people #vinnytsia #ukrainegirl #ua #вінниця #україна #місто #україна🇺🇦 #город #girls

2,368 12 9 July, 2019
🎂GIVEAWAY в честь Дня ТОРТА!🎂
Победителю достанется шикарный торт с начинкой малиновый Блонди! 👌🏼 Правила участия просты:
1.Быть подписанным на @hochutort 
2.Поставь ❤️ под этим фото 
3.В комментариях отметить минимум двух своих друзей❣️
4.Участвовать могут все!🙂
5. Количество комментариев не ограничено. 
Подарок вручим в Великом Новгороде !
❣️Результаты будут 19 июля в 22.00 в нашей истории.
Желаем удачи 😍
П.С. Дизайн торта будет отличатся. 
#hochutort #кмхочуторт #кондитерская #тортыназаказ #giveaway #розыгрыш #хочуторт #великийновгород #vn

🎂GIVEAWAY в честь Дня ТОРТА!🎂
Победителю достанется шикарный торт с начинкой малиновый Блонди! 👌🏼 Правила участия просты:
1.Быть подписанным на @hochutort
2.Поставь ❤️ под этим фото
3.В комментариях отметить минимум двух своих друзей❣️
4.Участвовать могут все!🙂
5. Количество комментариев не ограничено.
Подарок вручим в Великом Новгороде !
❣️Результаты будут 19 июля в 22.00 в нашей истории.
Желаем удачи 😍
П.С. Дизайн торта будет отличатся.
#hochutort #кмхочуторт #кондитерская #тортыназаказ #giveaway #розыгрыш #хочуторт #великийновгород #vn

146 251 10 hours ago
Thank you @nailsbynae_ using VN fierce Red for this look😍
#vn #vnproducts #vanessanailzfeatures #nailsofinstagram #nails #nailart #nailcandy

Thank you @nailsbynae_ using VN fierce Red for this look😍
#vn #vnproducts #vanessanailzfeatures #nailsofinstagram #nails #nailart #nailcandy

738 0 20 hours ago
Вечерний ужин подан😎 Карпам Complex💥, Squid, орешки, а мы кашку и чай с булочкой😂 Так и ловим... #dynamitebaits #vn #nikolaevfishing #dynamite_baits_russia #carpfishing #fishing

Вечерний ужин подан😎 Карпам Complex💥, Squid, орешки, а мы кашку и чай с булочкой😂 Так и ловим... #dynamitebaits #vn #nikolaevfishing #dynamite_baits_russia #carpfishing #fishing

851 14 16 July, 2019
Прошли почти сутки, мы пока с единственной пойманной рыбой, не густо... Впрочем как у большинства секторов, а более 10 команд ещё не ушли от нуля🧐 Но по протоколу и направлению ветра не сложно догадаться, где рыба активна😀Даже всеми не любимые 14 и 15й потихоньку подлавливают, но завтра обещают смену погоду и ветер должен развернуться на 180 градусов, но синоптикам верить, такое себе😂 Но мы будем надеяться и постараемся поймать своих проходящих рыб💪 #карпфишинг #рыбалка #carpfishing #fishing #vn #nikolaevfishing #carptravelteam

Прошли почти сутки, мы пока с единственной пойманной рыбой, не густо... Впрочем как у большинства секторов, а более 10 команд ещё не ушли от нуля🧐 Но по протоколу и направлению ветра не сложно догадаться, где рыба активна😀Даже всеми не любимые 14 и 15й потихоньку подлавливают, но завтра обещают смену погоду и ветер должен развернуться на 180 градусов, но синоптикам верить, такое себе😂 Но мы будем надеяться и постараемся поймать своих проходящих рыб💪 #карпфишинг #рыбалка #carpfishing #fishing #vn #nikolaevfishing #carptravelteam

582 14 13 hours ago
Говорят в моей ленте много голых частей тела, ну сорян  друзья, ловите авокадо тогда🥑 😂🙈🤭🥑 #великийновгород #velikiynovgorod #vn #разделяймоментысомной #фотографвн #фотографспб #фотосессия #summer #sea #spb #moscow #photographervn

Говорят в моей ленте много голых частей тела, ну сорян друзья, ловите авокадо тогда🥑 😂🙈🤭🥑 #великийновгород #velikiynovgorod #vn #разделяймоментысомной #фотографвн #фотографспб #фотосессия #summer #sea #spb #moscow #photographervn

132 20 10 July, 2019
11-07-2019
Koningin Máxima bezoekt Bangladesh in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). #queenmaxima #koninginmaxima #koningin #nederland #netherlands #bangladesh #vn #maxima #unsgsa 📷: UNSGSA

11-07-2019
Koningin Máxima bezoekt Bangladesh in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). #queenmaxima #koninginmaxima #koningin #nederland #netherlands #bangladesh #vn #maxima #unsgsa 📷: UNSGSA

3,481 31 14 July, 2019