#معماری Instagram Photos & Videos

Hashtag Popularity

5
average comments
482.6
average likes
@khane_sefidd Profile picture

@khane_sefidd

طراحی نما 3D MAX
از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome

طراحی نما 3D MAX
 از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی 
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome
1 0 20 seconds ago
@khane_sefidd Profile picture

@khane_sefidd

اجرایی🏠
از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome

اجرایی🏠
 از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی 
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome
2 0 58 seconds ago
@khane_sefidd Profile picture

@khane_sefidd

اتاق کودک3D MAX از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome

اتاق کودک3D MAX از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی 
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome
2 0 2 minutes ago
@neshan_wood_industries Profile picture

@neshan_wood_industries

پروژه جى
اجرا:صنعت چوب نشان
ارشيتكت:جناب مهندس غفارزاده
#architecture #architectural #interiordesign #woodworking #معماری_داخلی #معماری #طراحى_داخلى

پروژه جى
اجرا:صنعت چوب نشان
ارشيتكت:جناب مهندس غفارزاده
#architecture #architectural #interiordesign #woodworking #معماری_داخلی #معماری #طراحى_داخلى
4 0 2 minutes ago
@khane_sefidd Profile picture

@khane_sefidd

3D MAX
از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome

3D MAX
 از رویای 3 بعدی تا واقعیت 6 بعدی
طراحی تری دی مکس 3D Max 👤مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی،کلیه امور معماری ⬅️خرم آباد:تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری نبش کوچه شکاری مجتمع تجاری-اداری سپید طبقه 2 ➡️ 👤مدیریت:مهندس احمدی زبرجد☎️📞09120341014

خانه سفید
گروه معماری،ساختمانی،شهرسازی
مجموعه تخصصی طراحی داخلی،نما،بازسازی و کلیه امور معماری

آدرس:خرم آباد،تقاطع خیابان انقلاب و سه راه مطهری،نبش کوچه شکاری،مجتمع تجاری-اداری سپید،طبقه دوم
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_شهری #طراحی_نما #نما #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_ساختمان #بازسازی_نما #بازسازی_داخلی #ساختمان #ساختمان_سازی #اجرا #ساختمانی #شهرسازی 
#خانه_سفید
#architecture #arch #architecturephotography #interirordesign #exteriordesign #bulding #urban #civil #design #designing #whitehome
2 0 3 minutes ago
@sheida_davarpanah Profile picture

@sheida_davarpanah

Kashan

فصل کویر که شروع میشه من واسه برگشتن همیشه خیلی خستم ، دوست دارم برم توی کاشان و تو اقامتگاه های بومگردی بمونم و فرداش برگردم. .
.
خانه پارسی جزو اولین اقامتگاهایی بود که رفتم ، هم خیلی تمیز بود هم خیلی دلباز و دوست داشتنی.
#خانه_پارسی
.
.
#سفر #همسفر #سفر_دوستانه #طبیعت #طبیعتگردی #ایران #ایرانگرد #اقامتگاه_بومگردی #اقامتگاه_سنتی #معماری #ایرانی #ریبار_ادونچر #کاشان #اصفهان #کویر #کویرنوردی #رمل_نوردی #کویر_مرنجاب

فصل کویر که شروع میشه من واسه برگشتن همیشه خیلی خستم ، دوست دارم برم توی کاشان و تو اقامتگاه های بومگردی بمونم و فرداش برگردم. .
.
خانه پارسی جزو اولین اقامتگاهایی بود که رفتم ، هم خیلی تمیز بود هم خیلی دلباز و دوست داشتنی. 
#خانه_پارسی
.
.
#سفر #همسفر #سفر_دوستانه #طبیعت #طبیعتگردی #ایران #ایرانگرد #اقامتگاه_بومگردی #اقامتگاه_سنتی #معماری #ایرانی #ریبار_ادونچر #کاشان #اصفهان #کویر #کویرنوردی #رمل_نوردی #کویر_مرنجاب
74 1 5 minutes ago
همراهان گرامی ازین پس کانسپت ها و اسکیس های دکتر پیرداوری در قالب رندر و سه بعدی در پیج زیر ارائه خواهد شد
New page
@mohammad_pirdavari
@mohammad_pirdavari
@mohammad_pirdavari

Designed by @mohammadpirdavari
Render by @miladpirdavari
Hamraz Architecture Consultant
@hamraz_consultant

#architecture #archilovers #arquitectura #architettura #architectural #architecturestudent #architecturemodel #architectureschool #arquitetapage #modernarchitect #illustration #luxuryhomes #drawing #modelmaking #maquette #maqueta #art #artwork #travel #luxury #superarchitects #modernarchitect #architecture_hunter #artist 
#معماری
94 0 5 minutes ago
@pars.frame Profile picture

@pars.frame

I10 یا همان ابزار گلویی برای زیبایی زیر سقف استفاده می شود.این ابزار از جنس پلی استایرن می باشد. در هنگام نصب قابلیت این را دارد که از نور مخفی هم استفاده گردد.در گذشته توسط گچبری، این زیباسازی انجام می گرفته ولی در حال حاضر محصولات لوکس پلی استایرن، جای خود را به گچبری های ساده ی گذشته داده است.ضمنا میتوان برای جلوه دو چندان، هنگام نصب از زیر گلویی هم استفاده کرد.
#گلویی #دکومکس #پارس_فریم #معماری #لوکس #خانه_شیک #دیوارپوش_دکوراتیو #دیوار_پلی_استایرن #پلی_استایرن #دکوراسیون_داخلی #خانه_مدرن

I10 یا همان ابزار گلویی برای زیبایی زیر سقف استفاده می شود.این ابزار از جنس پلی استایرن می باشد. در هنگام نصب قابلیت این را دارد که از نور مخفی هم استفاده گردد.در گذشته توسط گچبری، این زیباسازی انجام می گرفته ولی در حال حاضر محصولات لوکس پلی استایرن، جای خود را به گچبری های ساده ی گذشته داده است.ضمنا میتوان برای جلوه دو چندان، هنگام نصب از زیر گلویی هم استفاده کرد.
#گلویی#دکومکس#پارس_فریم#معماری#لوکس#خانه_شیک#دیوارپوش_دکوراتیو#دیوار_پلی_استایرن#پلی_استایرن#دکوراسیون_داخلی#خانه_مدرن
2 0 5 minutes ago
@_nova_design Profile picture

@_nova_design

🔸interior design 🔸home decor 🔸facade design 🔸home improvement 🔸rebuild. .
.
.
‎طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی✅
.
‎طراحی نما و‌ محوطه✅
.
✅بازسازی ساختمان های اداری و مسکونی
.
✅انجام کلیه امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی
.
#nova_design ‎جدیدترین و برترین ایده ها با
شماره تماس 👈🏽 09919214315
.
▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_منزل #طراحی_دکوراسیون #طراحی_دکوراسیون_داخلی #طراحی_آشپزخانه #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_خانه #چیدمان_منزل #چیدمان #چیدمان_داخلی #دکور #دکوراسیون_منزل #طراحی_اتاق_خواب #ناهارخوری #اتاق_خواب #آشپزخانه_مدرن #آشپزخانه_کلاسیک #طراحی_بازسازی_مسکونی #بازسازی #بازسازی_منزل #نشیمن #نما #طراحی_نما #نما_مدرن #نما_کلاسیک #دکور_داخلی_خانه

🔸interior design 🔸home decor 🔸facade design 🔸home improvement 🔸rebuild. .
.
.
‎طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی✅
.
‎طراحی نما و‌ محوطه✅
.
✅بازسازی ساختمان های اداری و مسکونی
.
✅انجام کلیه امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی
.
 #nova_design ‎جدیدترین و برترین ایده ها با
شماره تماس 👈🏽 09919214315
.
▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️
‎#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_منزل #طراحی_دکوراسیون #طراحی_دکوراسیون_داخلی #طراحی_آشپزخانه #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_خانه #چیدمان_منزل #چیدمان #چیدمان_داخلی #دکور #دکوراسیون_منزل #طراحی_اتاق_خواب #ناهارخوری #اتاق_خواب #آشپزخانه_مدرن #آشپزخانه_کلاسیک #طراحی_بازسازی_مسکونی #بازسازی #بازسازی_منزل #نشیمن #نما #طراحی_نما #نما_مدرن #نما_کلاسیک #دکور_داخلی_خانه
1 0 6 minutes ago
@_nova_design Profile picture

@_nova_design

🔸interior design 🔸home decor 🔸facade design 🔸home improvement 🔸rebuild. .
.
.
‎طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی✅
.
‎طراحی نما و‌ محوطه✅
.
✅بازسازی ساختمان های اداری و مسکونی
.
✅انجام کلیه امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی
.
#nova_design ‎جدیدترین و برترین ایده ها با
شماره تماس 👈🏽 09919214315
.
▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️
#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_منزل #طراحی_دکوراسیون #طراحی_دکوراسیون_داخلی #طراحی_آشپزخانه #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_خانه #چیدمان_منزل #چیدمان #چیدمان_داخلی #دکور #دکوراسیون_منزل #طراحی_اتاق_خواب #ناهارخوری #اتاق_خواب #آشپزخانه_مدرن #آشپزخانه_کلاسیک #طراحی_بازسازی_مسکونی #بازسازی #بازسازی_منزل #نشیمن #نما #طراحی_نما #نما_مدرن #نما_کلاسیک #دکور_داخلی_خانه

🔸interior design 🔸home decor 🔸facade design 🔸home improvement 🔸rebuild. .
.
.
‎طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی✅
.
‎طراحی نما و‌ محوطه✅
.
✅بازسازی ساختمان های اداری و مسکونی
.
✅انجام کلیه امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی
.
 #nova_design ‎جدیدترین و برترین ایده ها با
شماره تماس 👈🏽 09919214315
.
▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️
‎#معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_منزل #طراحی_دکوراسیون #طراحی_دکوراسیون_داخلی #طراحی_آشپزخانه #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_خانه #چیدمان_منزل #چیدمان #چیدمان_داخلی #دکور #دکوراسیون_منزل #طراحی_اتاق_خواب #ناهارخوری #اتاق_خواب #آشپزخانه_مدرن #آشپزخانه_کلاسیک #طراحی_بازسازی_مسکونی #بازسازی #بازسازی_منزل #نشیمن #نما #طراحی_نما #نما_مدرن #نما_کلاسیک #دکور_داخلی_خانه
2 0 7 minutes ago
🏡 لوکس لند پلکان پادشاهی شما 🏡 . . 
مرجع تخصصی معرفی سازندگان، طراحان، معماران و عرضه کنندگان محصولات پروژه های لوکس ساختمانی .
.
#لوکس_لند 
#لوکسلند 
#نما 
#طراحی_نما 
#ایده_نما 
#نما_کلاسیک 
#طراحی_کلاسیک 
#طراحی_خاص 
#ویلا_شیک 
#لوکس 
#طراحی 
#طراحی_داخلی 
#طراحی_لوکس 
#ویلا_لوکس 
#ویلا 
#طراحی_ویلا 
#نما_سیمانی 
#معماری 
#معماری_داخلی 
#architecture 
#nama 
#memari 
#luxyry 
#decoration 
#design 
#villa 
#villa_design
10 0 13 minutes ago
@home.hidokht Profile picture

@home.hidokht

.
فروش تابلوهای دکوراتیو حیوانات با متریال چرم طبیعی به صورت برجسته
🔼مناسب دکور های مدرن و نئوکلاسیک
فروش به صورت تک و عمده
🔲قیمت تک قاب ؛ ۱۵۰ تومان
جهت مشاوره جهت انتخاب و اطلاعات بیشتر دایرکت و واتساپ
اماده تنظیم قرار داد با گالری ها و فروشگاه های دکوراسیون ، اکسسوری معتبر
#
#architectural #architect #intriordesign #interior #interiordesigner #collection #cat #hidokhthome #frame #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #قابعکس #تابلو_مدرن #تابلودکوراتیو_ #تابلودیواری #چرم_درسا #معماری #معماری_داخلی #حیوانات_خانگی
#livingroomdecor #furniture #bedroomdecor #bedroom #گربه #roomdecoration #kitchendesign #kitchendecor #kitchen #چرم #

.
فروش تابلوهای دکوراتیو حیوانات با متریال چرم طبیعی به صورت برجسته
🔼مناسب دکور های مدرن و نئوکلاسیک
فروش به صورت تک و عمده
🔲قیمت تک قاب ؛ ۱۵۰ تومان
جهت مشاوره جهت انتخاب و اطلاعات بیشتر دایرکت و واتساپ 
اماده تنظیم قرار داد با گالری ها و فروشگاه های دکوراسیون ، اکسسوری معتبر 
#
#architectural #architect #intriordesign #interior #interiordesigner #collection #cat #hidokhthome #frame #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #قابعکس #تابلو_مدرن #تابلودکوراتیو_ #تابلودیواری #چرم_درسا #معماری #معماری_داخلی#حیوانات_خانگی
#livingroomdecor #furniture #bedroomdecor #bedroom #گربه #roomdecoration #kitchendesign #kitchendecor #kitchen#چرم #
3 1 14 minutes ago
@home.hidokht Profile picture

@home.hidokht

.
فروش تابلوهای دکوراتیو حیوانات با متریال چرم طبیعی به صورت برجسته
🔼مناسب دکور های مدرن و نئوکلاسیک
فروش به صورت تک و عمده
🔲قیمت تک قاب ؛ ۱۵۰ تومان
جهت مشاوره جهت انتخاب و اطلاعات بیشتر دایرکت و واتساپ
اماده تنظیم قرار داد با گالری ها و فروشگاه های دکوراسیون ، اکسسوری معتبر
#
#architectural #architect #intriordesign #interior #interiordesigner #collection #cat #hidokhthome #frame #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #قابعکس #تابلو_مدرن #تابلودکوراتیو_ #تابلودیواری #چرم_درسا #معماری #معماری_داخلی #حیوانات_خانگی
#livingroomdecor #furniture #bedroomdecor #bedroom #گربه #roomdecoration #kitchendesign #kitchendecor #kitchen #چرم #

.
فروش تابلوهای دکوراتیو حیوانات با متریال چرم طبیعی به صورت برجسته
🔼مناسب دکور های مدرن و نئوکلاسیک
فروش به صورت تک و عمده
🔲قیمت تک قاب ؛ ۱۵۰ تومان
جهت مشاوره جهت انتخاب و اطلاعات بیشتر دایرکت و واتساپ 
اماده تنظیم قرار داد با گالری ها و فروشگاه های دکوراسیون ، اکسسوری معتبر 
#
#architectural #architect #intriordesign #interior #interiordesigner #collection #cat #hidokhthome #frame #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #قابعکس #تابلو_مدرن #تابلودکوراتیو_ #تابلودیواری #چرم_درسا #معماری #معماری_داخلی#حیوانات_خانگی
#livingroomdecor #furniture #bedroomdecor #bedroom #گربه #roomdecoration #kitchendesign #kitchendecor #kitchen#چرم #
5 0 14 minutes ago
@falatparsgiti Profile picture

@falatparsgiti

#parkguell .
.
گوئل بوستانی شامل عناصر معماری است که در گراسیتا بارسلونا قرار دارد ، این مجموعه بخشی از کارهای آنتونی گائودی در میراث جهانی یونسکو میباشد.
.
.
.
.
#اسپانیا #بارسلونا #توریستی #سفر #گردشگر #معماری #زیبایی #زندگی #فلات_پارس_گیتی #رنگ #فوتبال

#parkguell .
.
گوئل بوستانی شامل عناصر معماری است که در گراسیتا بارسلونا قرار دارد ، این مجموعه بخشی از کارهای آنتونی گائودی در میراث جهانی یونسکو میباشد.
.
.
.
.
#اسپانیا #بارسلونا #توریستی #سفر #گردشگر #معماری #زیبایی #زندگی #فلات_پارس_گیتی #رنگ #فوتبال
3 0 15 minutes ago
@mehrfa.group Profile picture

@mehrfa.group

Tehran Province

"IDEA PROCESSING, DESIGN,PRODUCTION"
«مبلمان شهری از مشاوره و ایده پردازی و طراحی تا تولید و عرضه و فروش و تجهیز و اجرا»
*دپارتمان تخصصی دیزاین و گرافیک
*تکنیسین های حرفه ای ساخت و تولید
*کارگروه فنی نصب و اجرا
✔سفارش و خرید از طریق دایرکت(ارسال و اجرا در سراسر ایران)
#sketch #decor #design #streetfashion #architecturephoto #homedecoration #homemade #styleblogger #makeupartist #artistsoninstagram #girls #urbanphotography #fitnessmodel #bodybuildinglifestyle #womensfashion #beautifuldestinations #instalove #golf #yogaeverydamnday #landscape_captures #luxurylife #gymrat #foodporn #instapic #getfit #lovely
#گرافیک_دیزاین #طراحی #معماری #ایده

"IDEA PROCESSING, DESIGN,PRODUCTION"
«مبلمان شهری از مشاوره و ایده پردازی و طراحی تا تولید و عرضه و فروش و تجهیز و اجرا»
*دپارتمان تخصصی دیزاین و گرافیک
*تکنیسین های حرفه ای ساخت و تولید
*کارگروه فنی نصب و اجرا
✔سفارش و خرید از طریق دایرکت(ارسال و اجرا در سراسر ایران)
#sketch #decor #design #streetfashion #architecturephoto #homedecoration #homemade #styleblogger #makeupartist #artistsoninstagram #girls #urbanphotography #fitnessmodel #bodybuildinglifestyle #womensfashion #beautifuldestinations #instalove #golf #yogaeverydamnday #landscape_captures #luxurylife #gymrat #foodporn #instapic #getfit #lovely 
#گرافیک_دیزاین #طراحی #معماری #ایده
9 1 15 minutes ago
@home.hidokht Profile picture

@home.hidokht

.
فروش تابلوهای دکوراتیو حیوانات با متریال چرم طبیعی به صورت برجسته
🔼مناسب دکور های مدرن و نئوکلاسیک
فروش به صورت تک و عمده
🔲قیمت تک قاب ؛ ۱۵۰ تومان
جهت مشاوره جهت انتخاب و اطلاعات بیشتر دایرکت و واتساپ
اماده تنظیم قرار داد با گالری ها و فروشگاه های دکوراسیون ، اکسسوری معتبر
#
#architectural #architect #intriordesign #interior #interiordesigner #collection #cat #hidokhthome #frame #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #قابعکس #تابلو_مدرن #تابلودکوراتیو_ #تابلودیواری #چرم_درسا #معماری #معماری_داخلی #حیوانات_خانگی
#livingroomdecor #furniture #bedroomdecor #bedroom #گربه #roomdecoration #kitchendesign #kitchendecor #kitchen #چرم #

.
فروش تابلوهای دکوراتیو حیوانات با متریال چرم طبیعی به صورت برجسته
🔼مناسب دکور های مدرن و نئوکلاسیک
فروش به صورت تک و عمده
🔲قیمت تک قاب ؛ ۱۵۰ تومان
جهت مشاوره جهت انتخاب و اطلاعات بیشتر دایرکت و واتساپ 
اماده تنظیم قرار داد با گالری ها و فروشگاه های دکوراسیون ، اکسسوری معتبر 
#
#architectural #architect #intriordesign #interior #interiordesigner #collection #cat #hidokhthome #frame #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #قابعکس #تابلو_مدرن #تابلودکوراتیو_ #تابلودیواری #چرم_درسا #معماری #معماری_داخلی#حیوانات_خانگی
#livingroomdecor #furniture #bedroomdecor #bedroom #گربه #roomdecoration #kitchendesign #kitchendecor #kitchen#چرم #
4 0 17 minutes ago
@berenji.furniture Profile picture

@berenji.furniture

Evin, Tehran, Iran

از نمونه هایی از وسایل دکوراتیو خانگی “برنجی فرنیچر” در نمایشگاه مروری بر آثار هنرمندان معاصر ایران در گالری سرزمین هنر بازدید فرمایید.
افتتاحیه جمعه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶ الی ۲۱
ادامه نمایشگاه تا ۹ مهر ماه
بازدید ایام هفته از ساعت ۱۱ الی ۲۰
روز های جمعه از ۱۶ الی ۲۰
#گالری #گالری_گردی #نقاشی #فرنیچر #حجم #مجسمه #دکوراسیون #آرت #هنر #دکوراسیون_داخلی #معماری #منزل #خانه #تهران #ایران #furniture #decoration #interiordesign #design #designer #house #gallery #art #shop

از نمونه هایی از وسایل دکوراتیو خانگی “برنجی فرنیچر” در نمایشگاه مروری بر آثار هنرمندان معاصر ایران در گالری سرزمین هنر بازدید فرمایید.
افتتاحیه جمعه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶ الی ۲۱
ادامه نمایشگاه تا ۹ مهر ماه
بازدید ایام هفته از ساعت ۱۱ الی ۲۰
روز های جمعه از ۱۶ الی ۲۰
#گالری #گالری_گردی #نقاشی #فرنیچر #حجم #مجسمه #دکوراسیون #آرت #هنر #دکوراسیون_داخلی #معماری #منزل #خانه #تهران #ایران #furniture #decoration #interiordesign #design #designer #house #gallery #art #shop
7 0 17 minutes ago
@javan_arsam Profile picture

@javan_arsam

#بازسازی #دکوراسیون #طراحی #مشاوره #طراحی #نما #فنی #مهندسی #تعمیرات #مبلمان #کمد #کابینت #محوطه #ویلا #دوبلکس #سقف #کاذب #فضا #استخر #نقشه #لمینت #کفپوش #معماری #عمران #کافه #رستوران #فلت #نقشه #باغ #دکور #چیدمان #لوکس 🏠🏠🏠 شرکت جوان ارسام با سابقه ای طولانی در اموطراحی-نظارت-اجرا,نوسازی و بازسازی,معماری و دکوراسیون و ...آماده ارائه مشاوره وخدمات فنی مهندسی می باشد.

#بازسازی#دکوراسیون#طراحی#مشاوره#طراحی#نما#فنی#مهندسی#تعمیرات#مبلمان#کمد#کابینت#محوطه#ویلا#دوبلکس#سقف#کاذب#فضا#استخر#نقشه#لمینت#کفپوش#معماری#عمران#کافه#رستوران#فلت#نقشه#باغ#دکور#چیدمان#لوکس 🏠🏠🏠 شرکت جوان ارسام با سابقه ای طولانی در اموطراحی-نظارت-اجرا,نوسازی و بازسازی,معماری و دکوراسیون و ...آماده ارائه مشاوره وخدمات فنی مهندسی می باشد.
3 0 17 minutes ago
@zaferaneih Profile picture

@zaferaneih

Amul, Mazandaran, Iran

کد ۲۳
ویلا نیم پیلوت
زمین ۲۱۰ متر
بنا ۱۴۰ متر
۳ خواب
یه خواب مستر
شهرکی با نگهبانی
منطقه آرام و دنج
موقعیت مکانی عالی
انشعابات نصب
نما رومی
نقد و اقساط بدون بهره توافقی
تماس
گندمکار
09153063603
09152462166

استاد
09113279348

فضلی
09114862037

#ویلا #ویلاجنگلی #ویلاشمالی #ویلالاکچری #مسکن_زعفرانیه #شمال #املاک #املاک_شمال #توریست #چمستان #نور #امل #محموداباد #کلوده #لاویج #واز #مازندران #شمالگردی #جاده_هراز #ویلا_ارزان #ویلا_باغ #معماری #دیزاین #دکوراسیون_داخلی #ویلاساحلی #گردشگری #قیمت_مناسب #زعفرانیه #دوبلکس #نیم_پیلوت

کد ۲۳
ویلا نیم پیلوت 
زمین ۲۱۰ متر 
بنا ۱۴۰ متر 
۳ خواب
یه خواب مستر 
شهرکی با نگهبانی 
منطقه آرام و دنج
موقعیت مکانی عالی 
انشعابات نصب 
نما رومی 
نقد و اقساط بدون بهره توافقی 
تماس 
گندمکار 
09153063603
09152462166

استاد 
09113279348

فضلی 
09114862037

#ویلا#ویلاجنگلی#ویلاشمالی#ویلالاکچری#مسکن_زعفرانیه#شمال#املاک#املاک_شمال#توریست#چمستان#نور#امل#محموداباد#کلوده#لاویج#واز#مازندران#شمالگردی#جاده_هراز#ویلا_ارزان#ویلا_باغ#معماری#دیزاین#دکوراسیون_داخلی#ویلاساحلی#گردشگری#قیمت_مناسب#زعفرانیه#دوبلکس#نیم_پیلوت
1 0 17 minutes ago
@kavoshts.co Profile picture

@kavoshts.co

Lincoln Park American Little League

💯 سازه چادری با توجه به قابلیت انعطاف پذیری در طرح و اجرا ، در فرم های مختلفی قابل اجرا می باشد. یکی از شکل هایی که دارای مقبولیت زیادی خصوصاً در فضاهای تفریحی و ساحلی است طرح بادبان می باشد.
.
🔹در یکی از شهر های آمریکا و در مجموعه لینکلن پارک ، سازه چادری شامل دو سایبان چادری در هر کدام از ورودیهای اصلی این مجموعه ساخته شده است.
.
از اهداف اصلی این سایبان پارچه ای علاوه بر بحث ایجاد پوشش در ورودی های این مجموعه، ایجاد یک نماد متناظر با #لوگوی_شرکت بوده که به لحاظ #تبلیغاتی کمک شایانی را به کارفرما می کند.
.
#سازه_چادری_کاوشکام
✔️ تخصصی ترین مرجع طراحی، تولید و مجری انواع سازه های چادری و پارچه ای
.
دفتر شرکت: 02128425250
.
مدیریت: 09127091585
(مهندس عبدالهی)
.
سایت و شبکه های اجتماعی👇🏻👇🏻
.
site : www.kavoshts.ir
.
telegram :@kavoshtsco
.
Linkedin : linkedin.com/in/kavoshts
.
#tensile_structure
#structure #tensile
#سازه_های_چادری #سازه_پارچه_ای #سایبان_پارچه_ای #سایبان #سایبان_چادری #سایبان_متحرک #آلاچیق #آلاچیق_رستوران #آلاچیق_پارچه_ای #الاچیق_چادری #آلاچیق_پارک #آلاچیق_مدرن #آلاچیق_زیبا #آلاچیق_ویلا #محوطه_سازی #معماری #ویلا #فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #روف_گاردن

💯 سازه چادری با توجه به قابلیت انعطاف پذیری در طرح و اجرا ، در فرم های مختلفی قابل اجرا می باشد. یکی از شکل هایی که دارای مقبولیت زیادی خصوصاً در فضاهای تفریحی و ساحلی است طرح بادبان می باشد.
.
🔹در یکی از شهر های آمریکا و در مجموعه لینکلن پارک ، سازه چادری شامل دو سایبان چادری در هر کدام از ورودیهای اصلی این مجموعه ساخته شده است.
.
از اهداف اصلی این سایبان پارچه ای علاوه بر بحث ایجاد پوشش در ورودی های این مجموعه، ایجاد یک نماد متناظر با #لوگوی_شرکت بوده که به لحاظ #تبلیغاتی کمک شایانی را به کارفرما می کند.
.
#سازه_چادری_کاوشکام
✔️ تخصصی ترین مرجع طراحی، تولید و مجری انواع سازه های چادری و پارچه ای
.
دفتر شرکت: 02128425250
.
مدیریت: 09127091585
(مهندس عبدالهی)
.
سایت و شبکه های اجتماعی👇🏻👇🏻
.
site : www.kavoshts.ir
.
telegram :@kavoshtsco
.
Linkedin : linkedin.com/in/kavoshts
.
#tensile_structure
#structure #tensile
#سازه_های_چادری #سازه_پارچه_ای #سایبان_پارچه_ای #سایبان #سایبان_چادری #سایبان_متحرک #آلاچیق #آلاچیق_رستوران #آلاچیق_پارچه_ای #الاچیق_چادری #آلاچیق_پارک #آلاچیق_مدرن #آلاچیق_زیبا #آلاچیق_ویلا #محوطه_سازی #معماری #ویلا #فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #روف_گاردن
3 0 18 minutes ago
@iranianarchitect Profile picture

@iranianarchitect

:
@archmetal.ir
@archmetal.ir ————————--
برند Archmetal مجری تخصصی انواع سیستم های پوشش فلزی بام و نما | تنوع در نوع فلزات و تنوع در تکنیک های اجرایی ————-
◾️Visit our website:
◽️www.archmetal.ir
————-
#metal #archmetal #cladding #roofing #flashing #copperpatina #cloudwall #imagepunch #gutter #standing_seam #imagepunch #facade #louver #آرک_متال #نما #پوشش_بام #طراحی #معماری #سقف #نمای_فلزی #نمای_ساختمان #سقف_شیبدار #نمای_ویلا #ویلا #گنبد #استرچ_متال #استندینگ_سیم

:
@archmetal.ir
@archmetal.ir ————————--
برند Archmetal مجری تخصصی انواع سیستم های پوشش فلزی بام و نما | تنوع در نوع فلزات و تنوع در تکنیک های اجرایی ————-
◾️Visit our website:
◽️www.archmetal.ir
————-
#metal #archmetal #cladding #roofing #flashing #copperpatina #cloudwall #imagepunch #gutter #standing_seam #imagepunch #facade #louver #آرک_متال #نما #پوشش_بام #طراحی #معماری #سقف #نمای_فلزی #نمای_ساختمان #سقف_شیبدار #نمای_ویلا #ویلا #گنبد #استرچ_متال #استندینگ_سیم
56 1 20 minutes ago
@shima_gandomi Profile picture

@shima_gandomi

Taft, Yazd, Iran

صبح که اومدم سر کار معمارم گفت خانوم مهندس من یه پیغام واستون فرستادم ،وقتی گوشیمو چک کردم با همچین شعری روبه رو شدم که خودش گفته بود ، خستگی کار این مدت از تنم رفت وقتی دیدم آدم های اطرافم اینقدر مهربونن .
خیلی مهمه اکیپ اجراییت خوب و با درکو فهم باشن اونایی که تو زمینه صفرتاصد طراحی و اجرا کار میکنن میفهمن من چی میگم ..
خدایا ممنون از این لطفی که بهم کردی 🙏🏻🙏🏻
پ.ن: @shima_gandomi پیج کاری من
#معماری #معماری_داخلی #معماری_لوکس #معماری_نما #معماری_مدرن #معماری_کلاسیک #شیماگندمی

صبح که اومدم سر کار معمارم گفت خانوم مهندس من یه پیغام واستون فرستادم ،وقتی گوشیمو چک کردم با همچین شعری روبه رو شدم که خودش گفته بود ، خستگی کار این مدت از تنم رفت وقتی دیدم آدم های اطرافم اینقدر مهربونن .
خیلی مهمه اکیپ اجراییت خوب و با درکو فهم باشن اونایی که تو زمینه صفرتاصد طراحی و اجرا کار میکنن میفهمن من چی میگم ..
خدایا ممنون از این لطفی که بهم کردی 🙏🏻🙏🏻
پ.ن: @shima_gandomi پیج کاری من 
#معماری #معماری_داخلی #معماری_لوکس #معماری_نما #معماری_مدرن #معماری_کلاسیک #شیماگندمی
11 0 21 minutes ago
@creavitiran Profile picture

@creavitiran

.
جکوزی مدل PAUGU برند WMK آمریکا

نام: PAUGU-WK-B38C
مدل: WK-B38C
ابعاد: ¢ 1800X1000MM
ظرفیت آب: 580L
پمپ آب: 1.5HP
پمپ هوا: 200 وات
نمايشگر: 22 ''
جت های هیدرو ماساژ: 9 پیک
جت هوا با حباب با نور رنگی: 12pcs

مجهز به هیدرو ماساژ
ماساژ حباب هوا با نور رنگی
سیستم کنترل کامپیوتری
رادیو FM _ نمايشگر 22 "
پخش کننده دی وی دی _بلندگو
سیستم روشنایی _ نور رنگی
میکسر آب سرد و گرم _ دوش دستی
مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
مجهز به سیستم ضدعفونی ازن

برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
.
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #architect #wmk #dream #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #لمينيت #كاغذديواري #بازسازی #دكوراسيون

.
جکوزی مدل PAUGU برند WMK آمریکا
❇
نام: PAUGU-WK-B38C
مدل: WK-B38C
ابعاد: ¢ 1800X1000MM
ظرفیت آب: 580L
پمپ آب: 1.5HP
پمپ هوا: 200 وات
نمايشگر: 22 ''
جت های هیدرو ماساژ: 9 پیک
جت هوا با حباب با نور رنگی: 12pcs
❇
مجهز به هیدرو ماساژ
ماساژ حباب هوا با نور رنگی
سیستم کنترل کامپیوتری
رادیو FM _ نمايشگر 22 "
پخش کننده دی وی دی _بلندگو
سیستم روشنایی _ نور رنگی
میکسر آب سرد و گرم _ دوش دستی
مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
مجهز به سیستم ضدعفونی ازن
❇
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان 
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
.
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #architect #wmk #dream #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #لمينيت #كاغذديواري #بازسازی #دكوراسيون
4 1 22 minutes ago
@bazargany_collection Profile picture

@bazargany_collection

بانک سپه

#معماری کلکسیون ،bazargany_collection

#معماری کلکسیون ،bazargany_collection
0 0 23 minutes ago
@creavitiran Profile picture

@creavitiran

.
جكوزي مدل SENTOSA برند WMK آمريكا

.
نام: SENTOSA-WSPA-001
مدل: WSPA-001
ابعاد: 2100X2100X1020MM
ظرفیت صندلی: 4-5 بزرگسال
رنگ: نقره اي مقاوم به نور آفتاب
گنجایش آب: 1300 لیتر
پمپ آب: 2X4HP + 1X0.67HP
پمپ هوا: 1 * 0.53HP
گرمکن: 1x3kw
جت چرخان: 5X3.5 ''
جت روتور: 2X3.5 ''
داپ جت روتور: 2X3.5 ''
پاور جت: 1X7 ''
جت بخار: 10X1.75 ''
جت هوا: 10 عدد
نور رنگی: 12V / 10W

مجهز به هیدرو ماساژ
سیستم کنترل دیجیتال
ضدعفونی ازن
عملکرد ترموستاتیک
فیلتر بازیافت کننده
داراي سيستم صوتي
سيستم نورپردازي رنگی
روكش برزنت آمريكايي
با كاور چوب طبيعي
مجهز به پله با چوب طبيعي
❇️
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
.
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #bath #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #فرنگي #كاغذديواري #وال_هنگ #كابين_دوش #سونا #بازسازی #دكوراسيون

.
جكوزي مدل SENTOSA برند WMK آمريكا
❇
.
نام: SENTOSA-WSPA-001
مدل: WSPA-001
ابعاد: 2100X2100X1020MM
ظرفیت صندلی: 4-5 بزرگسال
رنگ: نقره اي مقاوم به نور آفتاب
گنجایش آب: 1300 لیتر
پمپ آب: 2X4HP + 1X0.67HP
پمپ هوا: 1 * 0.53HP
گرمکن: 1x3kw
جت چرخان: 5X3.5 ''
جت روتور: 2X3.5 ''
داپ جت روتور: 2X3.5 ''
پاور جت: 1X7 ''
جت بخار: 10X1.75 ''
جت هوا: 10 عدد
نور رنگی: 12V / 10W
❇
مجهز به هیدرو ماساژ
سیستم کنترل دیجیتال
ضدعفونی ازن
عملکرد ترموستاتیک
فیلتر بازیافت کننده
داراي سيستم صوتي 
سيستم نورپردازي رنگی
روكش برزنت آمريكايي
با كاور چوب طبيعي
مجهز به پله با چوب طبيعي
❇️
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان 
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
.
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #bath #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #فرنگي #كاغذديواري #وال_هنگ #كابين_دوش #سونا #بازسازی #دكوراسيون
0 0 25 minutes ago
@contrastiran.ir Profile picture

@contrastiran.ir

Hyper Star هایپراستار

با گسترش آپارتمان نشینی و کوچک شدن فضاها توجه به طراحی بیش از پیش مهم میشود
فرهنگ طراحی و چیدمان منزل روز به روز جا افتاده تر میشود و با این روند متوجه خواهیم شد که با یک طراحی اصولی و حساب شده میتوانیم از فضاهای کوچک محیطی زیبا،کاربردی و شاد برای خودمان ایجاد کنیم.
در این پست تعدادی از خانه های چهل متری با طراحی های خاص رو براتون میزارم
ببینید که تو یه فضای کوچیک چجوری میشه زندگی رو زیبا کرد.
#چیدمان
#طراحی #معماری #طراحی_داخلی #شیراز #کنتراست #design #interiordesign #smallhome #shiraz

با گسترش آپارتمان نشینی و کوچک شدن فضاها توجه به طراحی بیش از پیش مهم میشود
فرهنگ طراحی و چیدمان منزل روز به روز جا افتاده تر میشود و با این روند متوجه خواهیم شد که با یک طراحی اصولی و حساب شده میتوانیم از فضاهای کوچک محیطی زیبا،کاربردی و شاد برای خودمان ایجاد کنیم.
در این پست تعدادی از خانه های چهل متری با طراحی های خاص رو براتون میزارم 
ببینید که تو یه فضای کوچیک چجوری میشه زندگی رو زیبا کرد.
#چیدمان
#طراحی #معماری #طراحی_داخلی #شیراز #کنتراست #design #interiordesign #smallhome #shiraz
3 0 25 minutes ago
@creavitiran Profile picture

@creavitiran

.
جكوزي مدل SENTOSA برند WMK آمريكا
(قابل سفارش)
❇️
نام: SENTOSA-WSPA-003
مدل: WSPA-003
ابعاد: 2660X2060X860MM
قابلیت صندلی: 6-7 بزرگسال
رنگ: صحرا
ظرفیت آب: 1500L
پمپ آب: 2X4HP + 1X0.67HP
پمپ هوا: 1 * 0.53HP
بخاری: 1x3kw
جت گرداب: 5X3.5 ''
جت روتور: 2X3.5 ''
داپ جت روتور: 3X3.5 ''
جت پاور: 1X7 ''
جت بخار: 18X1.75 ''
جت هوا: 14 قطعه
نور رنگی: 12V / 10W
❇️
- مجهز به هيدروماساژ
- سيستم كنترل ديجيتال
- ضدعفوني ازن
- عملكرد ترموستاتيك
- فيلتر بازيافت كننده
- داراي سيستم صوتي
- سيستم نورپردازي رنگي
- روكش برزنت آمريكايي
- كاور چوب طبيعي
- مجهز به پله با چوب طبيعي
- قابليت نصب نمايشگر در صورت تمايل
❇️
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
❇️
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #bath #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #فرنگي #كاغذديواري #وال_هنگ #كابين_دوش #سونا #بازسازی

.
جكوزي مدل SENTOSA برند WMK آمريكا
(قابل سفارش)
❇️
نام: SENTOSA-WSPA-003 
مدل: WSPA-003
ابعاد: 2660X2060X860MM
قابلیت صندلی: 6-7 بزرگسال
رنگ: صحرا
ظرفیت آب: 1500L
پمپ آب: 2X4HP + 1X0.67HP
پمپ هوا: 1 * 0.53HP
بخاری: 1x3kw
جت گرداب: 5X3.5 ''
جت روتور: 2X3.5 ''
داپ جت روتور: 3X3.5 ''
جت پاور: 1X7 ''
جت بخار: 18X1.75 ''
جت هوا: 14 قطعه
نور رنگی: 12V / 10W
❇️
- مجهز به هيدروماساژ
- سيستم كنترل ديجيتال
- ضدعفوني ازن
- عملكرد ترموستاتيك
- فيلتر بازيافت كننده
- داراي سيستم صوتي
- سيستم نورپردازي رنگي
- روكش برزنت آمريكايي
- كاور چوب طبيعي
- مجهز به پله با چوب طبيعي
- قابليت نصب نمايشگر در صورت تمايل
❇️
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان 
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
❇️
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #bath #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #فرنگي #كاغذديواري #وال_هنگ #كابين_دوش #سونا #بازسازی
2 0 26 minutes ago
@creavitiran Profile picture

@creavitiran

.
ست کامل سرویس مدل Giza برند Creavit تركيه
❇️
کد محصول:
GZ0120

ابعاد کابین روشویی (WxHxD):
560*850*1220 میلیمتر

ابعاد کابین (WxHxD):
410*1000*450 میلیمتر

ابعاد آیینه WxHxD) LED) :
42*600*1100 میلیمتر

دستشویی سازگار:
TP216
❇️
- آيينه داراي چراغ LED
- چراغ روشنايي لمسي
- درب آرام بند
- مقاوم در برابر رطوبت
- بدنه و درب ها لاك الكل
- داراي گارانتي معتبر
- رنگبندي متنوع
- تکنولوژی ساخت آلمان
.
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
❇️
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #bath #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #فرنگي #كاغذديواري #وال_هنگ #كابين_دوش #سونا #بازسازی

.
ست کامل سرویس مدل Giza برند Creavit تركيه
❇️
کد محصول:
GZ0120

ابعاد کابین روشویی (WxHxD):
560*850*1220 میلیمتر

ابعاد کابین (WxHxD):
410*1000*450 میلیمتر

ابعاد آیینه WxHxD) LED) : 
42*600*1100 میلیمتر

دستشویی سازگار:
TP216
❇️
- آيينه داراي چراغ LED
- چراغ روشنايي لمسي
- درب آرام بند
- مقاوم در برابر رطوبت
- بدنه و درب ها لاك الكل
- داراي گارانتي معتبر
- رنگبندي متنوع
- تکنولوژی ساخت آلمان
.
برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید:
02188043271
02188042967
.
با امكان خريد حضوري در ٣ شعبه واقع در خيابان 
شيراز تهران
.
شرکت کريويت، نماینده انحصاری محصولات Creavit ترکیه و WMK آمریکا در ایران
❇️
#کریویت #جکوزی #حمام #شیرآلات #سرویس_بهداشتی #سونا_بخار_جکوزی #تجهیزات_بهداشتی #شیرآلات_بهداشتى #دکوراسیون_داخلی #طراحی #آرشیتکت #creavit #creavitiran #bath #معماری #طراحی_داخلی #مدرن #لوکس #ساختمان #روشويي #سراميك #فرنگي #كاغذديواري #وال_هنگ #كابين_دوش #سونا #بازسازی
1 0 26 minutes ago
@modernsaghf.tehran Profile picture

@modernsaghf.tehran

بولوار اندرزگو

کیفیت و دوام و زیبایی را با ما تجربه کنید...
.
.
طراحی و اجرای سقف دکوراتیو در مرکز تجاری سانا واقع در بلوار اندرزگو...
.
.
☎️۲۲۸۷۴۹۶۲
🌐www.msc.co.ir
@modernsaghf.tehran
#سقف_کاذب #سقفکشسان #سقفکششی #طراحی_مدرن #طراحی_دکوراسیون #طراحی_لوکس #طراحی_سقف #طراحی_داخلی #طراحی_خانه #سقف #معماری_داخلی #معماری #معماري_مدرن #معماری_لوکس #معماري #باریسول #زیبایی #دوام #کیفیت

کیفیت و دوام و زیبایی را با ما تجربه کنید...
.
.
طراحی و اجرای سقف دکوراتیو در مرکز تجاری سانا واقع در بلوار اندرزگو...
.
.
☎️۲۲۸۷۴۹۶۲
🌐www.msc.co.ir
@modernsaghf.tehran 
#سقف_کاذب #سقفکشسان #سقفکششی #طراحی_مدرن #طراحی_دکوراسیون #طراحی_لوکس #طراحی_سقف #طراحی_داخلی #طراحی_خانه #سقف #معماری_داخلی #معماری #معماري_مدرن #معماری_لوکس #معماري #باریسول #زیبایی #دوام #کیفیت
2 0 27 minutes ago

Top #معماری posts

@azimoot.ir Profile picture

@azimoot.ir

‌‌ لطفا به این #نمونه_کار از شماره یک تا ده نمره بدید

نمونه کار جناب آقای حسین نوربخش با آیدی @3d.artist.noorbakhsh
اگر شما صاحب این اثر بودید به این صحنه چه تغییری میدادید؟

برای ارسال نمونه کارهای خود میتوانید از تگ #azimoot و یا از هشتگ @azimoot.it

دوستانتان را در بخش کامنت منشن نمایید

نرم افزارهای مورد استفاده:
3dmax-Vray-Ps .
.
.
.
#طراحی_نما #معماری #ایران #تری_دی_مکس #ویری #رندر_رئال #رندر #لومیون
#exterior

‌‌ لطفا به این #نمونه_کار از شماره یک تا ده نمره بدید
‌
نمونه کار جناب آقای حسین نوربخش با آیدی @3d.artist.noorbakhsh
اگر شما صاحب این اثر بودید به این صحنه چه تغییری میدادید؟
‌
برای ارسال نمونه کارهای خود میتوانید از تگ #azimoot و یا از هشتگ @azimoot.it
‌
دوستانتان را در بخش کامنت منشن نمایید
‌
نرم افزارهای مورد استفاده:
3dmax-Vray-Ps .
.
.
.
 #طراحی_نما #معماری #ایران #تری_دی_مکس #ویری #رندر_رئال #رندر #لومیون
 #exterior
930 25 12 hours ago
@tabiatkadee Profile picture

@tabiatkadee

Qal`Eh Rudkhan, Gilan, Iran

.
👈قلعه رودخان _ فومن _ گیلان
.
قلعه رودخان که به قلعه “هزار پله” ، “حسامی” و “سكسار” نیز معروف است نام قلعه ای‌ تاریخی در 23 کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در بخش مرکزی و دهستان “گوراب پس” استان گیلان است. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه رودخان را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله اعراب‌ به ایران دانسته ‌اند که در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه ‌های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است.
مساحت قلعه حدود 22300 متر مربع و محیط آن 1260متر است که توسط 42 برج و بارو محاصره شده است. طول قلعه حدود 500 متر و عرض آن در نقاط مختلف متفاوت است. در ساخت این قلعه از میلیون ها قطعه آجر استفاده شده است. این آجرها در روستاهای حاشیه ی جنگل پخته شده و به قلعه آورده شده است. جنس مصالح به کار رفته در ساختمان قلعه از آجر، سنگ لاشه، ساروج و گچ می باشد.
.
پیجمون رو فالو کنید ایران رو بگردیم🥰
.
@tabiatkadee
@tabiatkadee
@tabiatkadee .
📸photo by:@farhad.minary

.
👈قلعه رودخان _ فومن _ گیلان
.
قلعه رودخان که به قلعه “هزار پله” ، “حسامی” و “سكسار” نیز معروف است نام قلعه ای‌ تاریخی در 23 کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در بخش مرکزی و دهستان “گوراب پس” استان گیلان است. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه رودخان را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله اعراب‌ به ایران دانسته ‌اند که در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه ‌های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است. 
مساحت قلعه حدود 22300 متر مربع و محیط آن 1260متر است که توسط 42 برج و بارو محاصره شده است. طول قلعه حدود 500 متر و عرض آن در نقاط مختلف متفاوت است. در ساخت این قلعه از میلیون ها قطعه آجر استفاده شده است. این آجرها در روستاهای حاشیه ی جنگل پخته شده و به قلعه آورده شده است. جنس مصالح به کار رفته در ساختمان قلعه از آجر، سنگ لاشه، ساروج و گچ می باشد.
.
پیجمون رو فالو کنید ایران رو بگردیم🥰
.
@tabiatkadee
@tabiatkadee
@tabiatkadee .
📸photo by:@farhad.minary
2,654 36 12 hours ago
@b.i.video Profile picture

@b.i.video

.
🔴 #موزاییک شسته یا درجا نوعی کفپوش است ، که از ترکیب سیمان، ماسه ، سنگ های معدنی ، چسب بتن و مواد روان کننده بتن در رنگ های متنوع تولید می گردد
.
🔴اندازه‌های این کفپوش بتنی متنوع است و بر اساس سلیقه و خواست مشتریان رنگ و اندازه‌های آن قابل‌ تغییر است
.
🔴همچنین متناسب با محل قرارگیری این موزاییک نیز می‌توان ابعاد و رنگ‌های این محصول را تغییر داد برای مثال سنگ ‌دانه‌هایی با زمینه تیره‌تر مناسب مکان‌های پر تردد است و زمینه‌های روشن‌تر در داخل منازل استفاده می‌شوند
.
🔴در اجرای این کفپوش ، بعد از مخلوط کردن مواد اولیه ، بتن به دست آمده را داخل قالبهای لاستیکی ریخته و صاف میکنند
.
🔴ویژگی های موزاییک شسته:
تراکم یکنواخت سنگدانه ها در کفپوش 
مقاومت فشاری بالا
استفاده از سنگدانه های با مش بندی یکسان 
استفاده از سیمان پرتلند با عیار ۴۰۰
مقاوم بودن در برابر سرما و نفوذ آب
.
🔴این محصول را میتوان به‌عنوان کفپوش در راهروهای رو بسته و اماکن عمومی مورد استفاده قرارداد البته بدیهی است که هر کدام از این اماکن نیاز به رنگ‌بندی و ترکیب ویژه‌ای دارد که مناسب محیط باشد. حتی منطقه جغرافیایی نیز از نظر گرما و سرما در انتخاب نوع محصول اثرگذار است. همچنین می‌توان این محصول را با ترکیب مصالح مشابه دیگر استفاده نمود و بنا بر سلیقه مصرف‌ کنندگان چیدمان جدید و زیبایی ارائه داد
.
👈👈👈👈👈👈به کانال تلگرام ما بیایید تا ضمن دیدن آموزشهای بیشتر ، در گروه متصل به کانال محصولات و خدمات خود را بصورت رایگان به دیگران معرفی کنید
.
👈👈👈دوستان علاقه مندتون رو تگ کنید:
@b.i.video
@b.i.video
@b.i.video

#صنعت_ساختمان #مهندسی #دانستنیها #بی_آی_ویدئو #معماری #دکوراسیون

.
🔴#موزاییک شسته یا درجا نوعی کفپوش است ، که از ترکیب سیمان، ماسه ، سنگ های معدنی ، چسب بتن و مواد روان کننده بتن در رنگ های متنوع تولید می گردد
.
🔴اندازه‌های این کفپوش بتنی متنوع است و بر اساس سلیقه و خواست مشتریان رنگ و اندازه‌های آن قابل‌ تغییر است
.
🔴همچنین متناسب با محل قرارگیری این موزاییک نیز می‌توان ابعاد و رنگ‌های این محصول را تغییر داد برای مثال سنگ ‌دانه‌هایی با زمینه تیره‌تر مناسب مکان‌های پر تردد است و زمینه‌های روشن‌تر در داخل منازل استفاده می‌شوند
.
🔴در اجرای این کفپوش ، بعد از مخلوط کردن مواد اولیه ، بتن به دست آمده را داخل قالبهای لاستیکی ریخته و صاف میکنند
.
🔴ویژگی های موزاییک شسته: 
تراکم یکنواخت سنگدانه ها در کفپوش 
مقاومت فشاری بالا
استفاده از سنگدانه های با مش بندی یکسان 
استفاده از سیمان پرتلند با عیار ۴۰۰
مقاوم بودن در برابر سرما و نفوذ آب
.
🔴این محصول را میتوان به‌عنوان کفپوش در راهروهای رو بسته و اماکن عمومی مورد استفاده قرارداد البته بدیهی است که هر کدام از این اماکن نیاز به رنگ‌بندی و ترکیب ویژه‌ای دارد که مناسب محیط باشد. حتی منطقه جغرافیایی نیز از نظر گرما و سرما در انتخاب نوع محصول اثرگذار است. همچنین می‌توان این محصول را با ترکیب مصالح مشابه دیگر استفاده نمود و بنا بر سلیقه مصرف‌ کنندگان چیدمان جدید و زیبایی ارائه داد
.
👈👈👈👈👈👈به کانال تلگرام ما بیایید تا ضمن دیدن آموزشهای بیشتر ، در گروه متصل به کانال محصولات و خدمات خود را بصورت رایگان به دیگران معرفی کنید
.
👈👈👈دوستان علاقه مندتون رو تگ کنید: 
@b.i.video
@b.i.video
@b.i.video

#صنعت_ساختمان #مهندسی #دانستنیها #بی_آی_ویدئو #معماری #دکوراسیون
2,026 20 16 September, 2019
@az_epoksi Profile picture

@az_epoksi

قبل و بعد ساخت استخر خانگی روباز
با این طراحی کلا فضایی حیات خانه را دگرگون کرده
نظر شما درباره ای طراحی این استخر چیه؟
__________________________________
با ما باشیدبابهترینهای معماری و طراحی دنیا
@az_epoksi 👈👈👈 لطفا
@az_epoksi 👈👈👈 فالو
@az_epoksi 👈👈👈 کنید
__________________________________
By:@Deasianarq
#pool #pools #poolday #poollife #designers #designs #designing #designer #interiordesigners #interiordesigner #interiorstyling #interiors #interior

قبل و بعد ساخت استخر خانگی روباز
با این طراحی کلا فضایی حیات خانه را دگرگون کرده
نظر شما درباره ای طراحی این استخر چیه؟
__________________________________
با ما باشیدبابهترینهای معماری و طراحی دنیا
@az_epoksi 👈👈👈 لطفا
@az_epoksi 👈👈👈 فالو
@az_epoksi 👈👈👈 کنید 
__________________________________
By:@Deasianarq 
#pool #pools #poolday #poollife #designers #designs #designing #designer #interiordesigners #interiordesigner #interiorstyling #interiors #interior
6,420 86 14 hours ago
@b.i.video Profile picture

@b.i.video

.
🔴سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت و گرما به صورت تابشی ، سهم زیادی در گرمایش آن دارد در مقایسه با دیگر سیستم های حرارتی درانرژی صرفه جویی میکند
.
🔴ییک اتاق با سیستم گرمایشی از کف نسبت به همان اتاق با رادیاتور شوفاژ فضای بیشتری برای طراحی دکوراسیون و معماری داخلی دارد علاوه بر این استفاده از این سیستم باعث می شود ذرات موجود در هوا گردش بسیار کمتری داشته باشند
.
🔴به طور کلی ۳ نوع روش گرمایش از کف موجود است: گرمایش با هوای گرم ، گرمایش با جریان الکتریسیته و گرمایش با آب گرم
.
🔴از بین این سه گرمایش گرمایش با آب گرم مقرون به صرفه تر است به خاطر همین سال هاست که در کل دنیا مورد استفاده قرار گرفته است
.
🔴استفاده از این سیستم در مکان هایی مثل آشپزخانه و حمام که کف آن همیشه خیس است مناسب است و باعث خشک شدن کف می شود
.
🔴مزایا:
• احساس نکردن هوای گرم
• نداشتن حرکت و جا به جایی گرد وغبار
• دمای ثابت تا ارتفاع ۲ متری از سطح زمین
• پخش شدن یک نواخت گرما در تمام فضای خانه
• ۲۵ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در هزینه مصرف انرژی
.
🔴 #گرمایش_ازکف دارای زمان پیش گرمایی ۳۶ ساعته می باشد بدین شکل که استارت سیستم در اول فصل سرما ( فقط در استارت اولیه در شروع زمستان ) با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد است و هر ۱۲ ساعت ۵ درجه میتوان به آن افزود که در طول ۳۶ ساعت به دمای ایده آل که همان ۳۵ درجه است خواهیم رسید.این بدین منظور است که به خاطر گرمای ناگهانی به کف شوک وارد نشود
.
👈👈👈به کانال تلگرام ما بیایید تا ضمن دیدن آموزشهای بیشتر ، در گروه متصل به کانال محصولات و خدمات خود را بصورت رایگان به دیگران معرفی کنید
.
👈👈👈دوستان علاقه مندتون رو تگ کنید:
@b.i.video
@b.i.video
@b.i.video

#صنعت_ساختمان #مهندسی #دانستنیها #بی_آی_ویدئو #معماری #دکوراسیون

.
🔴سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت و گرما به صورت تابشی ، سهم زیادی در گرمایش آن دارد در مقایسه با دیگر سیستم های حرارتی درانرژی صرفه جویی میکند
.
🔴ییک اتاق با سیستم گرمایشی از کف نسبت به همان اتاق با رادیاتور شوفاژ فضای بیشتری برای طراحی دکوراسیون و معماری داخلی دارد علاوه بر این استفاده از این سیستم باعث می شود ذرات موجود در هوا گردش بسیار کمتری داشته باشند
.
🔴به طور کلی ۳ نوع روش گرمایش از کف موجود است: گرمایش با هوای گرم ، گرمایش با جریان الکتریسیته و گرمایش با آب گرم
.
🔴از بین این سه گرمایش گرمایش با آب گرم مقرون به صرفه تر است به خاطر همین سال هاست که در کل دنیا مورد استفاده قرار گرفته است
.
🔴استفاده از این سیستم در مکان هایی مثل آشپزخانه و حمام که کف آن همیشه خیس است مناسب است و باعث خشک شدن کف می شود
.
🔴مزایا:
• احساس نکردن هوای گرم
• نداشتن حرکت و جا به جایی گرد وغبار
• دمای ثابت تا ارتفاع ۲ متری از سطح زمین
• پخش شدن یک نواخت گرما در تمام فضای خانه
• ۲۵ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در هزینه مصرف انرژی
.
🔴#گرمایش_ازکف دارای زمان پیش گرمایی ۳۶ ساعته می باشد بدین شکل که استارت سیستم در اول فصل سرما ( فقط در استارت اولیه در شروع زمستان ) با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد است و هر ۱۲ ساعت ۵ درجه میتوان به آن افزود که در طول ۳۶ ساعت به دمای ایده آل که همان ۳۵ درجه است خواهیم رسید.این بدین منظور است که به خاطر گرمای ناگهانی به کف شوک وارد نشود
.
👈👈👈به کانال تلگرام ما بیایید تا ضمن دیدن آموزشهای بیشتر ، در گروه متصل به کانال محصولات و خدمات خود را بصورت رایگان به دیگران معرفی کنید
.
👈👈👈دوستان علاقه مندتون رو تگ کنید: 
@b.i.video
@b.i.video
@b.i.video

#صنعت_ساختمان #مهندسی #دانستنیها #بی_آی_ویدئو #معماری #دکوراسیون
1,461 13 19 hours ago
@az_epoksi Profile picture

@az_epoksi

طراحی جالب صندلی های چوبی
نظر شما چیه؟کدام یک کاربردی تروجالب تر بود؟
__________________________________
با ما باشیدبابهترینهای معماری و طراحی دنیا
@az_epoksi 👈👈👈 لطفا
@az_epoksi 👈👈👈 فالو
@az_epoksi 👈👈👈 کنید
__________________________________
#chair #chairs #designers #designs #designing #designer #projectoftheday #productive #products #furnituredesigner #furnituredecor #woody #woods #woodworker #wooden #woodworking

طراحی جالب صندلی های چوبی
نظر شما چیه؟کدام یک کاربردی تروجالب تر بود؟
__________________________________
با ما باشیدبابهترینهای معماری و طراحی دنیا
@az_epoksi 👈👈👈 لطفا
@az_epoksi 👈👈👈 فالو
@az_epoksi 👈👈👈 کنید 
__________________________________
#chair #chairs #designers #designs #designing #designer #projectoftheday #productive #products #furnituredesigner #furnituredecor #woody #woods #woodworker #wooden #woodworking
6,932 65 15 September, 2019
@memare_bartar Profile picture

@memare_bartar


"پله-خانه"

مشخصات پروژه:
معماران اصلی: مرتضی علی نیا مقدم، حمید بابایی، هیوا ابن‌عباس
کارفرما: کاوه عبدالله زاده
همکاران طراحی: بهاره شیسی، مرضیه گشاهی، سحر بیگدلی، فاطمه اسدسلیمانی، اندیشه اسکویی، الیکا زارعی، احسان کازرونی، مهسا معقولی
تهیه نقشه های فاز ۲: دفتر معماری هرم
آدرس پروژه: کردستان – بانه
مساحت/زیربنا: ۶۱۶ متر مربع

شرح پروژه:
در ابتدا با توجه به قرارگیری زمین در بافت شهری و برنامه فیزیکی طرح شده از طرف کارفرما که خواستار خانه‌ای در ۳طبقه بود، پروژه به صورت یک باکس هماهنگ با بافت اطراف تصور شد. برای جلوگیری از دید نامناسب ساختمان روبروی پروژه، جدار بیرونی به صورت حجم واسطی با فضای اصلی در نظر گرفته شد. این واسط به صورت حیاطی در طبقه اول و در نتیجه دو قسمت شدن حجم دیده شد. حجم رو به خیابان، در طبقه اول با فضای سبز پوشیده شد تا واسطی باشد برای جلوگیری از دید نامناسب ساختمان مقابل. این تاثیرگذاری تا جایی پیش‌رفت که واسط پروژه را دارای عمق کرده و باعث شد پلان و حجم پروژه در مسیری رفت و برگشتی در دیالوگ و ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و علاوه بر پاسخگویی به سالم سازی بصری پروژه، مساله محرمیت و سازمان‌دهی فضایی پروژه را نیز حل کنند. از سوی دیگر پله که در پروژه به عنوان چالشی برای طراحی در نظر گرفته شده بود به صورت عنصر حجمی سه‌بعدی اکسپوز در نمای ساختمان و همچنین داخل پروژه خود را نمایان ساخت. این پله ها در نقاط مختلفی از پروژه قرار گرفتند که دسترسی سیال و پیوسته طبقات را آسان می‌نمودند و با قرارگیری در پروژه مرز قطعی بین داخل و خارج پروژه را مورد سوال قرار دادند و به صورت واسطی برای ارتباط بیرون و داخل بنا قرار گرفتند همچنین پله عنصری شد، برای مکث، تعامل، نشستن و گفت و گو که در نقاط مختلف پروژه.
در نهایت پروژه با تاثیرپذیری از کالبد و روح خانه‌های قدیم ایران، زمینه و بافت شهری و توجه موکد به عنصر پله به گونه‌ای پیش‌رفت که بتواند خانه‌ای میان متنی برای ایرانیان امروز باشد و تعریف کلاسیک مرز برای داخل و خارج پروژه را مورد پرسش قرار دهد و در ارتباطی منطقی با محیط اطراف خود شکل بگیرد. در نهایت متریال بتن اکسپوز برای پروژه انتخاب شد تا با حفظ خلوص پروژه در دیالوگی بین سنت و مدرنیته قرار گیرد.
.

#ساختمان #دكوراسيون #نما #پلا #طراحي #معماري   #طراحی_داخلی #آرشیتکت #ویلا #دكور #دیزاین #معمار #خلاقيت #دکوراسیون #معماري_مدرن #دکوراسیون_داخلی #طراحي_داخلي #ویری #طراحی_نما  #معماری
#معمار_برتر

#Architecture #architect #archilovers #architecturelovers

■
"پله-خانه"
▪
مشخصات پروژه:
معماران اصلی: مرتضی علی نیا مقدم، حمید بابایی، هیوا ابن‌عباس
کارفرما: کاوه عبدالله زاده
همکاران طراحی: بهاره شیسی، مرضیه گشاهی، سحر بیگدلی، فاطمه اسدسلیمانی، اندیشه اسکویی، الیکا زارعی، احسان کازرونی، مهسا معقولی
تهیه نقشه های فاز ۲: دفتر معماری هرم
آدرس پروژه: کردستان – بانه
مساحت/زیربنا: ۶۱۶ متر مربع
▪
شرح پروژه:
در ابتدا با توجه به قرارگیری زمین در بافت شهری و برنامه فیزیکی طرح شده از طرف کارفرما که خواستار خانه‌ای در ۳طبقه بود، پروژه به صورت یک باکس هماهنگ با بافت اطراف تصور شد. برای جلوگیری از دید نامناسب ساختمان روبروی پروژه، جدار بیرونی به صورت حجم واسطی با فضای اصلی در نظر گرفته شد. این واسط به صورت حیاطی در طبقه اول و در نتیجه دو قسمت شدن حجم دیده شد. حجم رو به خیابان، در طبقه اول با فضای سبز پوشیده شد تا واسطی باشد برای جلوگیری از دید نامناسب ساختمان مقابل. این تاثیرگذاری تا جایی پیش‌رفت که واسط پروژه را دارای عمق کرده و باعث شد پلان و حجم پروژه در مسیری رفت و برگشتی در دیالوگ و ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و علاوه بر پاسخگویی به سالم سازی بصری پروژه، مساله محرمیت و سازمان‌دهی فضایی پروژه را نیز حل کنند. از سوی دیگر پله که در پروژه به عنوان چالشی برای طراحی در نظر گرفته شده بود به صورت عنصر حجمی سه‌بعدی اکسپوز در نمای ساختمان و همچنین داخل پروژه خود را نمایان ساخت. این پله ها در نقاط مختلفی از پروژه قرار گرفتند که دسترسی سیال و پیوسته طبقات را آسان می‌نمودند و با قرارگیری در پروژه مرز قطعی بین داخل و خارج پروژه را مورد سوال قرار دادند و به صورت واسطی برای ارتباط بیرون و داخل بنا قرار گرفتند همچنین پله عنصری شد، برای مکث، تعامل، نشستن و گفت و گو که در نقاط مختلف پروژه.
در نهایت پروژه با تاثیرپذیری از کالبد و روح خانه‌های قدیم ایران، زمینه و بافت شهری و توجه موکد به عنصر پله به گونه‌ای پیش‌رفت که بتواند خانه‌ای میان متنی برای ایرانیان امروز باشد و تعریف کلاسیک مرز برای داخل و خارج پروژه را مورد پرسش قرار دهد و در ارتباطی منطقی با محیط اطراف خود شکل بگیرد. در نهایت متریال بتن اکسپوز برای پروژه انتخاب شد تا با حفظ خلوص پروژه در دیالوگی بین سنت و مدرنیته قرار گیرد.
.

#ساختمان #دكوراسيون #نما #پلا #طراحي #معماري  #طراحی_داخلی #آرشیتکت #ویلا #دكور #دیزاین #معمار #خلاقيت #دکوراسیون #معماري_مدرن #دکوراسیون_داخلی #طراحي_داخلي #ویری #طراحی_نما #معماری
#معمار_برتر
•
#Architecture #architect #archilovers #architecturelovers
4,152 21 16 September, 2019
@oorchin Profile picture

@oorchin

مجتمعی با نمای منحصر به فرد در مصر
🇪🇬
.
Crystal city by N&R Elhadedy.
Located in Cairo, Egypt.
Photo by N&R Elhadedy
Via @design1future
@arch_union
.
💠 @oorchin
www.oorchin.com
#Architecture #architect
#طراحي #معماري #آرشیتکت #دیزاین #معمار #خلاقيت #معماري_مدرن #معماری
#oorchin
#egypt #مصر #نما

مجتمعی با نمای منحصر به فرد در مصر
🇪🇬
.
Crystal city by N&R Elhadedy. 
Located in Cairo, Egypt.
Photo by N&R Elhadedy
Via @design1future
@arch_union
.
💠 @oorchin
www.oorchin.com
#Architecture #architect
‎#طراحي #معماري #آرشیتکت #دیزاین #معمار #خلاقيت #معماري_مدرن #معماری
 #oorchin
#egypt #مصر #نما
1,267 9 11 hours ago