#عقدكنون Instagram Photos & Videos

عقدكنون - 1k posts

Hashtag Popularity

15.1
average comments
498.5
average likes

‎پیراهن مجلسی سایز ۴۲_۴۴. قیمت ۵۰۰ تومان ..‌تهران هستم. @fatemesadatrezaee

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

‎پیراهن مجلسی سایز ۴۲_۴۴. قیمت ۵۰۰ تومان ..‌تهران هستم. @fatemesadatrezaee

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
17 0 6 December, 2019

ماکسی سرشانه افتاده سابز۳۸_۴۲
قیمت۲۵۰ ‏@far.hasti
@far.hasti

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

ماکسی سرشانه افتاده سابز۳۸_۴۲ 
قیمت۲۵۰ ‏@far.hasti
‏@far.hasti

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
18 0 5 December, 2019

پیراهن کوتاه برند invito گن دوزی و کاپ دوزی شده سایز۳۸_۴۰ .
قیمت خرید ۷۵۰
فروش توافقی ‏@far.hasti
@far.hasti

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

پیراهن کوتاه برند invito گن دوزی و کاپ دوزی شده سایز۳۸_۴۰ .
قیمت خرید ۷۵۰ 
فروش توافقی ‏@far.hasti
‏@far.hasti

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
15 0 5 December, 2019

لباس عروس اروپایی با پف کم و دامن شاین دنباله دار، پشت لباس بندی و دکمه میباشد مناسب سایز38_40 با تور بلند و ژپون قیمت مقطوع 1،500
آیدی: @nasim_sarmasti
@nasim_sarmasti
#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

لباس عروس اروپایی با پف کم و دامن شاین دنباله دار، پشت لباس بندی و دکمه میباشد مناسب سایز38_40 با تور بلند و ژپون قیمت مقطوع 1،500 
آیدی: @nasim_sarmasti
‏@nasim_sarmasti
#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
25 0 5 December, 2019

لباس مجلسی زنانه سایز 40تا42کارشده تن خور زیبا رنگ نقره ایی زیر قیمت بازار از جمهوری خریدم 630هزار میفروشم
@saeederostamabadi
@saeederostamabadi

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

لباس مجلسی زنانه سایز 40تا42کارشده تن خور زیبا رنگ نقره ایی زیر قیمت بازار از جمهوری خریدم 630هزار میفروشم
‏@saeederostamabadi
‏@saeederostamabadi

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
‏@lebasmajlesi_dst2
‏@lebasmajlesi_dst2
23 0 5 December, 2019

لباس مجلسی زنانه سایز 42تا44 دانتل عنکبوتی آستین بلند رنگ زرشکی زیر قیمت بازار 400 هزار تومان میفروشم
@saeederostamabadi
@saeederostamabadi

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

لباس مجلسی زنانه سایز 42تا44 دانتل عنکبوتی آستین بلند رنگ زرشکی زیر قیمت بازار 400 هزار تومان میفروشم
‏@saeederostamabadi
‏@saeederostamabadi

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
‏@lebasmajlesi_dst2
‏@lebasmajlesi_dst2
18 0 5 December, 2019

‎خريد خودم ١٥٠٠ -فروش ١٠٠٠ ميليون
@sanazmahdikhanii69
@sanazmahdikhanii69

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

‎خريد خودم ١٥٠٠ -فروش ١٠٠٠ ميليون
@sanazmahdikhanii69
@sanazmahdikhanii69

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
25 0 5 December, 2019

خريد خودم ٢ميليون ١٥٠٠ فروش
@sanazmahdikhanii69
@sanazmahdikhanii69

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

خريد خودم ٢ميليون ١٥٠٠ فروش
@sanazmahdikhanii69
@sanazmahdikhanii69

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
25 0 5 December, 2019

مدل زاک ۲۰۱۹ عروسی خودم اردیبهشت بوده خشکشویی بردم تمیز و نو ۱بار پوشیده شده جنس لباس ساتن آمریکایی روی لباس تمام دانتل کار شده تور سر و ژپون هم هست
قیمت هم ۲ میلیون ولی تخفیف هم داره
@farz5028
@farz5028

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

مدل زاک ۲۰۱۹ عروسی خودم اردیبهشت بوده خشکشویی بردم تمیز و نو ۱بار پوشیده شده جنس لباس ساتن آمریکایی روی لباس تمام دانتل کار شده تور سر و ژپون هم هست
قیمت هم ۲ میلیون ولی تخفیف هم داره
‏@farz5028
‏@farz5028

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
24 0 5 December, 2019

لباس عقد و نامزدی و فرمالیته
جنس ساتن امریکایی
خیلی شیک و اروپایی😻
برا خودم ۱.۸۰۰ دراومده ولی ۱ تومن میفروشمش
سایزشم ۳۸_۴۰
از تبریز
به خریدار واقعی هم تخفیف داده میشه
@saeide_naseri
@saeide_naseri

#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

لباس عقد و نامزدی و فرمالیته
جنس ساتن امریکایی
خیلی شیک و اروپایی😻
برا خودم ۱.۸۰۰ دراومده ولی ۱ تومن میفروشمش
سایزشم ۳۸_۴۰
از تبریز
به خریدار واقعی هم تخفیف داده میشه
‏@saeide_naseri
‏@saeide_naseri

#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
21 0 5 December, 2019

سنگ دوزي دست دوزي شده
مزون سپيتا
مناسب سايز ٤٠ تا ٤٤
فقط يك شب پوشيده شده
خودم ٧ ميليون خريدم
٣ ميليون ميفروشم
@ka.p9619
@ka.p9619
#لباس #مجلسي #لباس #عروس #لباس #دست٢#
#لباس #فرماليته #لباس #مجلسي #لباس #نامزدي #عقدكنون #لباس #شب #لباس #خريد #فروش #لباس #عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2

سنگ دوزي دست دوزي شده 
مزون سپيتا
مناسب سايز ٤٠ تا ٤٤
فقط يك شب پوشيده شده
خودم ٧ ميليون خريدم 
٣ ميليون ميفروشم
‏@ka.p9619
‏@ka.p9619
#لباس#مجلسي#لباس#عروس#لباس#دست٢#
#لباس#فرماليته#لباس#مجلسي#لباس#نامزدي#عقدكنون#لباس#شب#لباس#خريد#فروش#لباس#عروس#

عزيزاي دلم لطفا با كامنتا و لايكاتون از پيج و دوستان حمايت كنيد
@lebasmajlesi_dst2
@lebasmajlesi_dst2
34 2 5 December, 2019

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
1,234 7 4 December, 2019

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
1,690 47 4 December, 2019

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
1,436 7 3 December, 2019

.
كيك عقدكنون دنيز عزيزم البته با تاخير دو هفته اي
دنيزجونم و آقا حامد عزيز انشالاه خوشبخت ترين باشين براتون آرزوى بهروزى و سربلندى و موفقيت دارم🌺💖🥰
@deniz.k71_
@ziaei_flower
#كيك_عقد #كيك_عروسي #عقدكنون #عروسي #جشن_عروسي #عقدسرا

.
كيك عقدكنون دنيز عزيزم البته با تاخير دو هفته اي
دنيزجونم و آقا حامد عزيز انشالاه خوشبخت ترين باشين براتون آرزوى بهروزى و سربلندى و موفقيت دارم🌺💖🥰
@deniz.k71_
@ziaei_flower
#كيك_عقد #كيك_عروسي #عقدكنون #عروسي #جشن_عروسي #عقدسرا
455 15 28 November, 2019

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
625 5 24 November, 2019

سلام سلام😍
عروس و داماد بايد پر انرژي باشن،قبول داريد؟؟ واقعا خيلي روي عكس و فيلمشون تاثير داره...
مثلا اين عروس و داماد عزيزمون عاااالي بودن😍😍
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

سلام سلام😍
عروس و داماد بايد پر انرژي باشن،قبول داريد؟؟ واقعا خيلي روي عكس و فيلمشون تاثير داره...
مثلا اين عروس و داماد عزيزمون عاااالي بودن😍😍
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
864 7 23 November, 2019

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي و اطلاع از جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي و اطلاع از جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه
1,379 22 15 November, 2019

👰🏻🤵🏻عروس داماداي آينده كجايين؟؟👰🏻🤵🏻
👰🏻تگشون كنيد👰🏻
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه

👰🏻🤵🏻عروس داماداي آينده كجايين؟؟👰🏻🤵🏻
👰🏻تگشون كنيد👰🏻
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه
931 3 6 November, 2019

👰🏻🤵🏻عروس داماداي آينده كجايين؟؟👰🏻🤵🏻
👰🏻تگشون كنيد👰🏻
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.
👌🏻با ما كنار بهترين ها هستيد👌🏻
Director: @mehran.nikzad 📽

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه

👰🏻🤵🏻عروس داماداي آينده كجايين؟؟👰🏻🤵🏻
👰🏻تگشون كنيد👰🏻
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.
👌🏻با ما كنار بهترين ها هستيد👌🏻
Director: @mehran.nikzad 📽

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه
668 56 6 November, 2019

👰🏻🤵🏻عروس داماداي آينده كجايين؟؟👰🏻🤵🏻
👰🏻تگشون كنيد👰🏻
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه

👰🏻🤵🏻عروس داماداي آينده كجايين؟؟👰🏻🤵🏻
👰🏻تگشون كنيد👰🏻
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه
1,412 4 6 November, 2019

Top #عقدكنون posts

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
1,690 47 4 December, 2019

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
1,234 7 4 December, 2019

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

❤️براي اطلاع از قيمت و جزييات پكيج ها با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.❤️
📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
1,436 7 3 December, 2019

.
كيك عقدكنون دنيز عزيزم البته با تاخير دو هفته اي
دنيزجونم و آقا حامد عزيز انشالاه خوشبخت ترين باشين براتون آرزوى بهروزى و سربلندى و موفقيت دارم🌺💖🥰
@deniz.k71_
@ziaei_flower
#كيك_عقد #كيك_عروسي #عقدكنون #عروسي #جشن_عروسي #عقدسرا

.
كيك عقدكنون دنيز عزيزم البته با تاخير دو هفته اي
دنيزجونم و آقا حامد عزيز انشالاه خوشبخت ترين باشين براتون آرزوى بهروزى و سربلندى و موفقيت دارم🌺💖🥰
@deniz.k71_
@ziaei_flower
#كيك_عقد #كيك_عروسي #عقدكنون #عروسي #جشن_عروسي #عقدسرا
455 15 28 November, 2019

بله رو گفتم...كيلي لي لي لي لي...👰🤵🥰موها چي ميگه؟؟💁🏻‍♀️
🌀
#عقد #عقدكنون #عقدآریایی #عروس #عروسي #دوماد #گل #فر #فرفري #مو #دكلره #دكلره_مو #آمبره #آمبره_مو #آمبره_بالیاژ #بالياژ

بله رو گفتم...كيلي لي لي لي لي...👰🤵🥰موها چي ميگه؟؟💁🏻‍♀️
🌀
#عقد #عقدكنون #عقدآریایی #عروس #عروسي #دوماد #گل #فر #فرفري #مو #دكلره #دكلره_مو #آمبره #آمبره_مو #آمبره_بالیاژ #بالياژ
2,443 350 24 July, 2019

🌺قسمت يازدهم🌺
.
قرار بود مراسم به اين صورت باشه كه ٢٦ام بريم محضر و بعدش بيايم خونه يه جشن خيليي جمع و جور تو خونه ي ما باشه و پسفرداش يعني ٢٨ام تو سالن باشه جشنمون،روز محضر هم بدوبدو با بابام و مامانم و خواهرم كارارو انجام داديم و ميوه هارو چيديم و فرشارو جمع كرديم و ......
كلن حاضر شدنم براي محضر ٤٠ دقيقه با دوش و آرايش طول كشيد،يه آرايش خيلي ملايم كردم با تم گلبهي،يه شال سفيد با طرح گل از خود شال با نگين نقره اي كه مركز گُلا بود،يه كت شلوار سفيد خيلي ساده كه فقط يه رديف نگين ساده رو كمرش كار شده بودو يه چادر سفيد با گلاي محو صورتي،(بابام خيلي عقيده داره كه عروس ملاحتش به چادرسفيدشه)ساعت ٤:٣٠ رفتيم سمت محضر و موقع پياده شدن دوتا خانوم گفتن وايييي خدايا هنوز عروس با چادرم هست مگه؟؟نويد گفت بله خانوم من همه چي تمومه و تو دلم قند بود كه آب ميشد ،،چون استرس داشتم خيلي از محضر چيزب يادم نمياد حتي الان بعد از ٤سال هم هرگز عكسا و فيلماي محضرو نگاه نكردم،بعد از خوندن خطبه و بله گفتنه همراه با اشك من كل محضر پرشد از هلهله و دست و نقلايي كه رو هوا بود😍😍😍بعد از محضر تو ماشين فقط دستمون تو دست هم بود و آهنگ گل بريزين رو عروس و دوماد رو نويد گذاشت و گفت خداروشكر تموم شد🥰😍رفتيم خونه پيراهن و تاجمو ورداشتم و با نويد رفتم آرايشگاه ،اول قصدم اين بود فقط موهامو كرلي كنم و باز خودم آرايش كنم چون پسفرداش براي سالن ميخواستم تغيير كنم،اما درنهايت بانظر خواهرم خودمو سپردم به آرايشگرم و درنهايت ساعت ٨:٤٥ دقيقه تموم شد،خودمو كه تو آيينه ديدم خيلييي تغيير كرده بودم،ابروهاي قهوه اي و رژ زرشكي و سايه ي خيلي ملايم و يه ريسه ي شكوفه ي سفيد كه رو پيشونيم بود(دقيقن مدلي كه نويد ميخواست)دل تو دلم نبود ببينم نويد با اينهمه تغيير منو ببينه چي ميگه🥰😉🙈❤️
وقتي زنگ زدسريع رفتم پايين،فقط نگام ميكرد و گفت آفرين به مادم با عروس آوردنش و خنديد و گفت بدو سوار شو نميخوام كسي ببينه😍😍(من از غيرتش خوشم مياد😍)رسيديم و خواهرم اومد جلو و كلي بوسم كرد و قربون صدقم رفت و من و نويد بين دود اسپند و نقل و كِل و دست مهمونا گم شديم😍اونشب خيلي شب قشنگي بوددد ،ولي شب موقع خواب همش با خودم ميگفتم من متأهلم و اين لفظ برام خيلي بزرگونه بود و يه لحظه ترسيدم و گفتم كاش به عقب برگردم و .....
ادامه قسمت بعد 👈🏻👈🏻
.
#عشق #همسرانه #دلبرانه #عقدكنون

🌺قسمت يازدهم🌺
.
قرار بود مراسم به اين صورت باشه كه ٢٦ام بريم محضر و بعدش بيايم خونه يه جشن خيليي جمع و جور تو خونه ي ما باشه و پسفرداش يعني ٢٨ام تو سالن باشه جشنمون،روز محضر هم بدوبدو با بابام و مامانم و خواهرم كارارو انجام داديم و ميوه هارو چيديم و فرشارو جمع كرديم و ......
كلن حاضر شدنم براي محضر ٤٠ دقيقه با دوش و آرايش طول كشيد،يه آرايش خيلي ملايم كردم با تم گلبهي،يه شال سفيد با طرح گل از خود شال با نگين نقره اي كه مركز گُلا بود،يه كت شلوار سفيد خيلي ساده كه فقط يه رديف نگين ساده رو كمرش كار شده بودو يه چادر سفيد با گلاي محو صورتي،(بابام خيلي عقيده داره كه عروس ملاحتش به چادرسفيدشه)ساعت ٤:٣٠ رفتيم سمت محضر و موقع پياده شدن دوتا خانوم گفتن وايييي خدايا هنوز عروس با چادرم هست مگه؟؟نويد گفت بله خانوم من همه چي تمومه و تو دلم قند بود كه آب ميشد ،،چون استرس داشتم خيلي از محضر چيزب يادم نمياد حتي الان بعد از ٤سال هم هرگز عكسا و فيلماي محضرو نگاه نكردم،بعد از خوندن خطبه و بله گفتنه همراه با اشك من كل محضر پرشد از هلهله و دست و نقلايي كه رو هوا بود😍😍😍بعد از محضر تو ماشين فقط دستمون تو دست هم بود و آهنگ گل بريزين رو عروس و دوماد رو نويد گذاشت و گفت خداروشكر تموم شد🥰😍رفتيم خونه پيراهن و تاجمو ورداشتم و با نويد رفتم آرايشگاه ،اول قصدم اين بود فقط موهامو كرلي كنم و باز خودم آرايش كنم چون پسفرداش براي سالن ميخواستم تغيير كنم،اما درنهايت بانظر خواهرم خودمو سپردم به آرايشگرم و درنهايت ساعت ٨:٤٥ دقيقه تموم شد،خودمو كه تو آيينه ديدم خيلييي تغيير كرده بودم،ابروهاي قهوه اي و رژ زرشكي و سايه ي خيلي ملايم و يه ريسه ي شكوفه ي سفيد كه رو پيشونيم بود(دقيقن مدلي كه نويد ميخواست)دل تو دلم نبود ببينم نويد با اينهمه تغيير منو ببينه چي ميگه🥰😉🙈❤️
وقتي زنگ زدسريع رفتم پايين،فقط نگام ميكرد و گفت آفرين به مادم با عروس آوردنش و خنديد و گفت بدو سوار شو نميخوام كسي ببينه😍😍(من از غيرتش خوشم مياد😍)رسيديم و خواهرم اومد جلو و كلي بوسم كرد و قربون صدقم رفت و من و نويد بين دود اسپند و نقل و كِل و دست مهمونا گم شديم😍اونشب خيلي شب قشنگي بوددد ،ولي شب موقع خواب همش با خودم ميگفتم من متأهلم و اين لفظ برام خيلي بزرگونه بود و يه لحظه ترسيدم و گفتم كاش به عقب برگردم و .....
ادامه قسمت بعد 👈🏻👈🏻
.
#عشق#همسرانه#دلبرانه#عقدكنون
986 29 17 July, 2019

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی

📷👰🏻🤵🏻عكاسي ، ساخت كليپ ، تصوير برداري و اديت 
تخصصي مخصوص فرماليته و ودينگ، عقد و نامزدي👰🏻🤵🏻📷
براي هماهنگي با شماره ٠٩٢٠٦٩٧٥٢٠٠ تماس بگيريد.
.

#ودينگ #عروس #عروسي #فرماليته #دخترونه #دخترانه #دختر #كليپ_فرماليته #عكاسي_فرماليته #wedding #weddingphotography #photography #پرتره #روزبه_راد #rouzbe_raad #rouzbeh_raad #عقد #نامزدي #عقدكنون #بله_برون #جهاز_عروس #جهيزيه #عقدآریایی
625 5 24 November, 2019
اما عكساى موشي ك جا موند بود ❤️❤️❤️❤️
___________________________
#بارانا#پرنسس#قرمز#ست#نامزدى#عقدكنون#عروس#دوماد#عروس_دوماد#مراسم_عقد#تاج_گل#رنگى#دخترونه#هپى#عكس#عكاسي#مدل#نايس
620 30 17 October, 2017

كد236
لباس شب هاي كارشده و خاص🤩😍🤩😍
جهت سفارش دوخت تماس بگيريد🌹
٠٩٢١٦٦٩١٣٥٨
@elnazdesignhouse
#مزون #الناز #غرب #تهران #عروسي #عروس #نامزدي #عقدكنون #مجلسي

كد236
لباس شب هاي كارشده و خاص🤩😍🤩😍
جهت سفارش دوخت تماس بگيريد🌹
٠٩٢١٦٦٩١٣٥٨
@elnazdesignhouse 
#مزون #الناز#غرب#تهران#عروسي#عروس#نامزدي#عقدكنون#مجلسي
863 12 30 January, 2019