#خریدآنلاین Instagram Photos & Videos

Hashtag Popularity

25.9
average comments
711.3
average likes
@glavizhgallery Profile picture

@glavizhgallery

KOTON
size : 34 ta 42
230,000 toman
🇹🇷 تمامی هزینه ها به تومان و با احتساب هزینه ی باربری و پست به درب منزل شما میباشد

#glavizhgallery #mezon #onlineshopping #online #clothes #style #shopping #woman #men #fashion #dress #bestylish #bediffrent #2019 #turkey #iran #exclusive #amazing #fall #seaosen #iran #خریدآنلاین

KOTON
size : 34 ta 42
230,000 toman
🇹🇷 تمامی هزینه ها به تومان و با احتساب هزینه ی باربری و پست به درب منزل شما میباشد

#glavizhgallery #mezon #onlineshopping #online #clothes #style #shopping #woman #men #fashion #dress #bestylish #bediffrent #2019 #turkey #iran #exclusive #amazing #fall #seaosen #iran #خریدآنلاین
2 0 9 minutes ago
@glavizhgallery Profile picture

@glavizhgallery

KOTON
size : S/M , L/XL
315,000 toman
🇹🇷 تمامی هزینه ها به تومان و با احتساب هزینه ی باربری و پست به درب منزل شما میباشد

#glavizhgallery #mezon #onlineshopping #online #clothes #style #shopping #woman #men #fashion #dress #bestylish #bediffrent #2019 #turkey #iran #exclusive #amazing #fall #seaosen #iran #خریدآنلاین

KOTON
size : S/M , L/XL
315,000 toman
🇹🇷 تمامی هزینه ها به تومان و با احتساب هزینه ی باربری و پست به درب منزل شما میباشد

#glavizhgallery #mezon #onlineshopping #online #clothes #style #shopping #woman #men #fashion #dress #bestylish #bediffrent #2019 #turkey #iran #exclusive #amazing #fall #seaosen #iran #خریدآنلاین
0 0 12 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۷ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۷۵۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۷ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۷۵۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
2 0 13 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۶ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۶۰۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۶ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۶۰۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
1 0 14 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۵ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۳۹۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۵ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۳۹۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
3 0 16 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۴ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۶۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۴ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۶۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
1 0 18 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۳ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۷۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۳ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۷۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
1 0 20 minutes ago
@nissa_collection__ Profile picture

@nissa_collection__

🔻
✔️ #turkcollection
✔️price➡️ 70 TL
✔️for more information➡️telegram & direct & whatsapp 📲 09224300595
‎✔️لطفا ورق بزنید
‎✔️برای مشاهده مدل های بیشتر وارد کانال تلگرام ما شوید
#خریدآنلاین #آنلاین_شاپ #خرید_اینترنتی #لباس_ترک #فشن #مد #فشن_مد #سفارشی #مد_روز #لباس_برند #انلاین_مد #خرید_انلاین_ترکیه #onlineshopping

🔻
✔️#turkcollection
✔️price➡️ 70 TL
✔️for more information➡️telegram & direct & whatsapp 📲 09224300595
‎✔️لطفا ورق بزنید
‎✔️برای مشاهده مدل های بیشتر وارد کانال تلگرام ما شوید
‎#خریدآنلاین #آنلاین_شاپ #خرید_اینترنتی #لباس_ترک #فشن #مد #فشن_مد #سفارشی #مد_روز #لباس_برند #انلاین_مد #خرید_انلاین_ترکیه #onlineshopping
4 0 20 minutes ago
@nissa_collection__ Profile picture

@nissa_collection__

🔻
✔️ #turkcollection
✔️price➡️ 60 TL
✔️for more information➡️telegram & direct & whatsapp 📲 09224300595
‎✔️لطفا ورق بزنید
‎✔️برای مشاهده مدل های بیشتر وارد کانال تلگرام ما شوید
#خریدآنلاین #آنلاین_شاپ #خرید_اینترنتی #لباس_ترک #فشن #مد #فشن_مد #سفارشی #مد_روز #لباس_برند #انلاین_مد #خرید_انلاین_ترکیه #onlineshopping

🔻
✔️#turkcollection
✔️price➡️ 60 TL
✔️for more information➡️telegram & direct & whatsapp 📲 09224300595
‎✔️لطفا ورق بزنید
‎✔️برای مشاهده مدل های بیشتر وارد کانال تلگرام ما شوید
‎#خریدآنلاین #آنلاین_شاپ #خرید_اینترنتی #لباس_ترک #فشن #مد #فشن_مد #سفارشی #مد_روز #لباس_برند #انلاین_مد #خرید_انلاین_ترکیه #onlineshopping
4 0 20 minutes ago
@nissa_collection__ Profile picture

@nissa_collection__

🔻
✔️ #turkcollection
✔️price➡️ 60 TL
✔️for more information➡️telegram & direct & whatsapp 📲 09224300595
‎✔️لطفا ورق بزنید
‎✔️برای مشاهده مدل های بیشتر وارد کانال تلگرام ما شوید
#خریدآنلاین #آنلاین_شاپ #خرید_اینترنتی #لباس_ترک #فشن #مد #فشن_مد #سفارشی #مد_روز #لباس_برند #انلاین_مد #خرید_انلاین_ترکیه #onlineshopping

🔻
✔️#turkcollection
✔️price➡️ 60 TL
✔️for more information➡️telegram & direct & whatsapp 📲 09224300595
‎✔️لطفا ورق بزنید
‎✔️برای مشاهده مدل های بیشتر وارد کانال تلگرام ما شوید
‎#خریدآنلاین #آنلاین_شاپ #خرید_اینترنتی #لباس_ترک #فشن #مد #فشن_مد #سفارشی #مد_روز #لباس_برند #انلاین_مد #خرید_انلاین_ترکیه #onlineshopping
4 0 21 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۲ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۱۸۵/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۲ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۱۸۵/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
1 0 22 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۱ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۹۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۱ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۹۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
0 1 27 minutes ago
@tvs_kala Profile picture

@tvs_kala

حس خوب، تجربه ی ناب، خرید لذت بخش
فروشگاه جهزیه لوازم خانگی توسلی با ۶۰ سال سابقه ی درخشان با فروش ویژه در سراسر کشور
#خریدآنلاین #تجربه_خوب #جهزیه_نوعروس #کالای_باکیفیت_ایرانی #حمایت_از_کالای_ایرانی #مشاوره_خرید #قیمت_مناسب #مناسبتر_از_همه_جا #سابقه_درخشان #خانه_رویایی

حس خوب، تجربه ی ناب، خرید لذت بخش
فروشگاه جهزیه  لوازم خانگی توسلی با ۶۰ سال سابقه ی درخشان با فروش ویژه در سراسر کشور
#خریدآنلاین#تجربه_خوب#جهزیه_نوعروس#کالای_باکیفیت_ایرانی#حمایت_از_کالای_ایرانی#مشاوره_خرید#قیمت_مناسب#مناسبتر_از_همه_جا#سابقه_درخشان#خانه_رویایی
3 0 28 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۵۰ کاپشن KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۷۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۵۰ کاپشن KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۷۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
4 0 29 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۴۹ DEFACTO🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۴۵۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۴۹ DEFACTO🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۴۵۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
3 0 31 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

M&L
🕸کد۱۴۸ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۰۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۴۸ KOTON🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۰۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
3 0 33 minutes ago
@shopping_of_istanbul Profile picture

@shopping_of_istanbul

Istanbul, Turkey

M&L
🕸کد۱۴۷ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۰۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline
#istanbul
#iranian
#iraniangirl #استانبول_ترکیه
#ایران_استانبول
#خریدآنلاین
#تهران
#مشهد
#شاپینگ #اصفهان
#شیراز
#تهران_شاپينگ
#مشهدشاپ
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm
M&L

M&L
🕸کد۱۴۷ LCwaikiki🕸
💥قيمت تحويل در ايران ۵۰۰/۰۰۰ تومان💥
✈️زمان تحويل در ايران ١٠ الي ١٥ روز بعد از ثبت سفارش✈️
⚡️اعتبار قيمتها تا ٣ روز مي باشد.⚡️
🤳🏻جهت ثبت سفارش🤳🏻: 👈دايركت اينستاگرام👉 
يا 👇آيدي هاي زير در تلگرام👇:
@Maghdoodeh
@ladanroham
#shoppingonline 
#istanbul 
#iranian 
#iraniangirl #استانبول_ترکیه 
#ایران_استانبول 
#خریدآنلاین
#تهران 
#مشهد 
#شاپینگ #اصفهان 
#شیراز
#تهران_شاپينگ 
#مشهدشاپ 
#zara #koton #mango #lcwaikiki #hm 
M&L
5 0 35 minutes ago
@artus_ishop Profile picture

@artus_ishop

بین مشتری های عزیزمون که لطف کردند #خریدآنلاین و #خرید حضوری داشتند
بمبلغ بالای ۱۱۰ هزار تومان و کد قرعه کشی دریافت کردند #شب_چله دورهم جمع میشیم در #کاکتوس_فروشی #آرتوس و #قرعه_کشی انجام میدیم و جایزه به ارزش ۱۱۰هزارتومان و شاید بالاتر پرداخت میکنیم
فرصت خرید از بیست #مهر ماه الی #شب_یلدا
اخر #پاییز🍁 امتیازهامون را میشماریم😁🌵❤️ هر صدوده هزار تومان یک امتیاز
البته شرایط دیگر جوایز بیشتر و برنامه های خوبی برای شب یلدا داریم که اعلام میکنیم

بین مشتری های عزیزمون که لطف کردند #خریدآنلاین و #خرید حضوری داشتند
بمبلغ بالای ۱۱۰ هزار تومان و کد قرعه کشی دریافت کردند #شب_چله دورهم جمع میشیم در #کاکتوس_فروشی #آرتوس و #قرعه_کشی انجام میدیم و جایزه به ارزش ۱۱۰هزارتومان و شاید بالاتر پرداخت میکنیم
فرصت خرید از بیست #مهر ماه الی #شب_یلدا 
اخر #پاییز🍁 امتیازهامون را میشماریم😁🌵❤️ هر صدوده هزار تومان یک امتیاز
البته شرایط دیگر جوایز بیشتر و برنامه های خوبی برای شب یلدا داریم که اعلام میکنیم
5 0 35 minutes ago
۴۸۰ هزار تومان
تحویل ۱۰ روزه
#خرید_ترکیه #استانبول #استانبول_ترکیه #خریدآنلاین
0 0 38 minutes ago
@charisma_realestate Profile picture

@charisma_realestate

.
به نام یگانه خالق هستی
.
***املاک کاریزما***
.
فروشی مهرگان محدوده 🔻آتشنشانی
.
✅دارای آسانسور ✅انباری ✅سیستم سرمایشی کولرگازی
.
✅سیستم گرمایشی پکیج
✅سرویس آشپزخانه MDF 🌇ملک به قیمت رسیده توسط مشاوران املاک کاریزما
.
.
🔹️برای بازدید ملک با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید🔹️
+982832564500
+982832564501
🔹️لطفا در صورت اشغال بودن دوباره تماس بگیرید🔹️
.
#فروشی #خرید #خریدآنلاین #مشاوراملاک #کاریزما #قزوین #ایران #محمدیه #زیباشهر #مهرگان #آتشنشانی
#charisma_realestate #iran #sell #zibashahr #mohamaddieh #mehregan #realestate .
.
@charisma_realestate
@charisma_realestate

.
به نام یگانه خالق هستی
.
***املاک کاریزما***
.
فروشی مهرگان محدوده 🔻آتشنشانی
.
✅دارای آسانسور ✅انباری ✅سیستم سرمایشی کولرگازی
.
✅سیستم گرمایشی پکیج
✅سرویس آشپزخانه MDF 🌇ملک به قیمت رسیده توسط مشاوران املاک کاریزما
.
.
🔹️برای بازدید ملک با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید🔹️
+982832564500
+982832564501
🔹️لطفا در صورت اشغال بودن دوباره تماس بگیرید🔹️
.
#فروشی #خرید #خریدآنلاین #مشاوراملاک #کاریزما #قزوین #ایران #محمدیه #زیباشهر #مهرگان #آتشنشانی 
#charisma_realestate #iran #sell #zibashahr #mohamaddieh #mehregan #realestate .
.
@charisma_realestate 
@charisma_realestate
5 0 38 minutes ago
@daytoday.ir Profile picture

@daytoday.ir

لوسيون پمپي وازلينا COMEON

COME'ON Geneva Vaselina Lotion 300ml
ویژگی ها
شکل محصول : لوسيون موضعي
مشخصه های تخصص فرآورده موضعی
مناسب برای نوع پوست : پوستهاي خشک و يا ترک خورده دست و پا و بدن
جنسیت مصرف کننده: خانمها و آقايان
سن مصرف کننده : کودکان ،​جوانان و بزرگسالان
فاکتور حفاظتی UVA و UVB: ندارد
ویتامین: ويتامين E
ترکیبات اختصاصی: روغن آرگان ،​ويتامين E و کره کاکائو
مشخصات فیزیکی
وزن کالا: 250 گرم
وزن یا حجم خالص: 300 ميلي ليتر
وزن بسته پستي: 400 گرم
نوع نگهدارنده محصول: جار پمپ دار
گواهينامه ها
صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو
مشخصات توليدي
کشور مبدا برند : سوئيس
کشور سازنده محصول: ايران
نام توليد کننده : کامان
سايت توليد کننده : WWW,comeonswiss.com
ساير توضيحات
-: محافظ و نرم کننده پوست
-: ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی
-: ضد حساسیت
-: مناسب برای پوست دست ، صورت ، پا و بدن

لوسيون پمپي وازلينا COMEON - مناسب برای پوست دست ، صورت ، پا و بدن
- ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی
- محافظ و نرم کننده پوست - حفظ رطوبت پوست
- ضد حساسیت
موارد مصرف :
- ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی
شرایط نگهداری :
- در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
توضیحات :
وازلینا تخصی و بهداشتی کامان محافظ پوست شما ، ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی میباشد.

#ارایشی_بهداشتی
#بهداشتی
#comeon
#وازلین
#منطقه_آزاد
#خریدآنلاین
#خریدحضوری
منطقه ازادانزلی مجتمع ونوس
شعبه ١👈🏻طبقه همكف لاين دريا غرفه ٢٥٧💄
شعبه ٢👈🏻طبقه اول لاین مرجان غربی غرفه ۶۱۶،۶۱۷💄
#
#
💯برای اطلاع ازقیمت به دایرکت مراجعه کنید💯
#
#
#
#عکس #بهداشتی #دی تو دی #لوازم ارایش #لوازم ارایشی #انزلی #شوینده #انزلی #بندرازاد #خرید#
‎خریداینترنتی #انلاین #واردات #باکیفیت #مراقبت مو#
لوازم بهداشتی #سلامت #بهداشت#
#
#
#
#
📬ارسال به تمام نقاط ایران📬

لوسيون پمپي وازلينا COMEON

COME'ON Geneva Vaselina Lotion 300ml
ویژگی ها
شکل محصول : لوسيون موضعي
مشخصه های تخصص فرآورده موضعی
مناسب برای نوع پوست : پوستهاي خشک و يا ترک خورده دست و پا و بدن
جنسیت مصرف کننده: خانمها و آقايان
سن مصرف کننده : کودکان ،​جوانان و بزرگسالان
فاکتور حفاظتی UVA و UVB: ندارد
ویتامین: ويتامين E
ترکیبات اختصاصی: روغن آرگان ،​ويتامين E و کره کاکائو
مشخصات فیزیکی
وزن کالا: 250 گرم
وزن یا حجم خالص: 300 ميلي ليتر
وزن بسته پستي: 400 گرم
نوع نگهدارنده محصول: جار پمپ دار
گواهينامه ها
صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو
مشخصات توليدي
کشور مبدا برند : سوئيس
کشور سازنده محصول: ايران
نام توليد کننده : کامان
سايت توليد کننده : WWW,comeonswiss.com
ساير توضيحات
-: محافظ و نرم کننده پوست
-: ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی
-: ضد حساسیت
-: مناسب برای پوست دست ، صورت ، پا و بدن

لوسيون پمپي وازلينا COMEON - مناسب برای پوست دست ، صورت ، پا و بدن
- ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی
- محافظ و نرم کننده پوست - حفظ رطوبت پوست
- ضد حساسیت
موارد مصرف :
- ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی
شرایط نگهداری :
- در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
توضیحات :
وازلینا تخصی و بهداشتی کامان محافظ پوست شما ، ترمیم زخم ، خراشیدگی و ترک های پوستی میباشد.

#ارایشی_بهداشتی 
#بهداشتی 
#comeon 
#وازلین 
#منطقه_آزاد 
#خریدآنلاین 
#خریدحضوری 
منطقه ازادانزلی مجتمع ونوس 
شعبه ١👈🏻طبقه همكف لاين دريا غرفه ٢٥٧💄
شعبه ٢👈🏻طبقه اول لاین مرجان غربی  غرفه ۶۱۶،۶۱۷💄
#
#
💯برای اطلاع ازقیمت به دایرکت مراجعه کنید💯
#
#
#
#عکس#بهداشتی#دی تو دی#لوازم ارایش#لوازم ارایشی#انزلی#شوینده#انزلی#بندرازاد#خرید#
‎خریداینترنتی#انلاین#واردات#باکیفیت#مراقبت مو#
لوازم بهداشتی#سلامت#بهداشت#
#
#
#
#
📬ارسال به تمام نقاط ایران📬
4 0 40 minutes ago
@infinyty_online_shop Profile picture

@infinyty_online_shop

لطفا ورق بزنید ...👉🏻
حراج پسرانه های Defacto در ترکیه ⭕️جهت مشاهده لینک محصولات لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید ‼️برای سفارش و اطلاع از قیمت لیر به دایرکت یا تلگرام پیام دهید

#خرید #خریدآنلاین #خریدترکیه #خریدانگلستان #پسرانه #ترکیه #اورجینال #اصل #لباس_کودک #دفکتو #بچه_گانه

لطفا ورق بزنید ...👉🏻
حراج پسرانه های Defacto در ترکیه ⭕️جهت مشاهده لینک محصولات لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید ‼️برای سفارش و اطلاع از قیمت لیر به دایرکت یا تلگرام پیام دهید

#خرید #خریدآنلاین #خریدترکیه #خریدانگلستان #پسرانه #ترکیه #اورجینال  #اصل #لباس_کودک #دفکتو #بچه_گانه
4 0 46 minutes ago
@infinyty_online_shop Profile picture

@infinyty_online_shop

لطفا ورق بزنید ...👉🏻
حراج دخترانه های Defacto در ترکیه ⭕️جهت مشاهده لینک محصولات لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید ‼️برای سفارش و اطلاع از قیمت لیر به دایرکت یا تلگرام پیام دهید

#خرید #خریدآنلاین #خریدترکیه #خریدانگلستان #دخترانه #ترکیه #اورجینال #اصل #لباس_کودک #دفکتو #بچه_گانه

لطفا ورق بزنید ...👉🏻
حراج دخترانه های Defacto در ترکیه ⭕️جهت مشاهده لینک محصولات لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید ‼️برای سفارش و اطلاع از قیمت لیر به دایرکت یا تلگرام پیام دهید

#خرید #خریدآنلاین #خریدترکیه #خریدانگلستان #دخترانه #ترکیه #اورجینال  #اصل #لباس_کودک #دفکتو #بچه_گانه
2 0 47 minutes ago

Top #خریدآنلاین posts

@servat_app Profile picture

@servat_app

اگر چندین منبع درآمدی نداشته باشی همیشه باید بنشینی دعا کنی تا اون یک منبع درآمدت قطع نشه و فقیر نشی /رازهای ثروت را در "اپلیکیشن صدای ثروت و موفقیت" گوش کنید / برای دانلود به بازار یا مایکت مراجعه فرمایید ، همچنین برای تهیه فلش صوتی ثروت و موفقیت، قابل اجرا در ویندوز لپ تاپ و کامپیوتر به دایرکت پیام بدهید / فوروارد کن برای بهترین دوستت
@servat_app .
.
.
.
.

#ثروت #ثروتمندان #میلیاردر #هوش_مالی #موفقیت #فروش #بازاریابی #خریدآنلاین #کتاب_صوتی #کتاب #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #کسب #کار #مالی #ماهان_تیموری #اکبری #کتاب_گویا #صدای_ثروت #پولدار #پولدار_شدن #پول #ثروت #ثروتمندان #میلیاردرها

اگر چندین منبع درآمدی نداشته باشی همیشه باید بنشینی دعا کنی تا اون یک منبع درآمدت قطع نشه و فقیر نشی /رازهای ثروت را در "اپلیکیشن صدای ثروت و موفقیت" گوش کنید / برای دانلود به بازار یا مایکت مراجعه فرمایید ، همچنین برای تهیه فلش صوتی ثروت و موفقیت، قابل اجرا در ویندوز لپ تاپ و کامپیوتر به دایرکت پیام بدهید /  فوروارد کن برای بهترین دوستت
@servat_app .
.
.
.
.

#ثروت #ثروتمندان #میلیاردر #هوش_مالی #موفقیت #فروش #بازاریابی #خریدآنلاین #کتاب_صوتی #کتاب #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #کسب #کار #مالی #ماهان_تیموری #اکبری #کتاب_گویا #صدای_ثروت #پولدار #پولدار_شدن #پول #ثروت #ثروتمندان #میلیاردرها
3,340 61 9 October, 2019
@servat_app Profile picture

@servat_app

رازهای ثروتمند شدن را در اپلیکیشن صدای ثروت و موفقیت گوش کنید / برای دانلود به بازار یا مایکت مراجعه فرمایید ، همچنین برای دریافت تمام فایل های صوتی داخل اپلیکیشن صدای ثروت و موفقیت بر روی یک فلش مموری، قابل اجرا در ویندوز به دایرکت پیام بدهید / فوروارد کنید برای بهترین دوستانتان .
.
.
.
.
.
.

#ثروت #ثروتمندان #میلیاردر #هوش_مالی #موفقیت #فروش #بازاریابی #خریدآنلاین #کتاب_صوتی #کتاب #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #کسب #کار #مالی #کتاب_گویا #صدای_ثروت #پولدار #پولدار_شدن #پول #ثروت #ثروتمندان #میلیاردرها

رازهای ثروتمند شدن را در اپلیکیشن صدای ثروت و موفقیت گوش کنید / برای دانلود به بازار یا مایکت مراجعه فرمایید ، همچنین برای دریافت تمام فایل های صوتی داخل اپلیکیشن صدای ثروت و موفقیت بر روی یک فلش مموری، قابل اجرا در ویندوز به دایرکت پیام بدهید /  فوروارد کنید برای بهترین دوستانتان .
.
.
.
.
.
.

#ثروت #ثروتمندان #میلیاردر #هوش_مالی #موفقیت #فروش #بازاریابی #خریدآنلاین #کتاب_صوتی #کتاب #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #کسب #کار #مالی #کتاب_گویا #صدای_ثروت #پولدار #پولدار_شدن #پول #ثروت #ثروتمندان #میلیاردرها
878 11 12 October, 2019
@pino__shop Profile picture

@pino__shop

🔴تمام شد(شارژ مجدد ندارد) 🔴
کد:464

قیمت:۵٧۵ تومان
. .
سایز l:
قد:۷۶ سانتیمتر
دور سینه: ۱۰۴ سانتیمتر
عرض شانه: ۴۱ سانتیمتر
.

برای ثبت سفارش به شماره ۰۹۰۳۸۱۴۹۴۴۷ داخل تلگرام یا واتس اپ پیام دهید،،،
.
لینک کانال در بیو 🌸
.
#مانتو #پیراهن #تن_پوش #خالخالی #بلوز #مانتوتابستانه #دخترونه #مدل #خریدآنلاین #فروشگاه_اینترنتی #خالخالی #شیک #شیکپوش #هنری #پوشیده

🔴تمام شد(شارژ مجدد ندارد) 🔴
 کد:464

قیمت:۵٧۵ تومان
. .
سایز l:
قد:۷۶ سانتیمتر
دور سینه: ۱۰۴ سانتیمتر
عرض شانه: ۴۱ سانتیمتر
.

برای ثبت سفارش به شماره ۰۹۰۳۸۱۴۹۴۴۷ داخل تلگرام یا واتس اپ پیام دهید،،،
.
لینک کانال در بیو 🌸
.
#مانتو #پیراهن #تن_پوش #خالخالی #بلوز #مانتوتابستانه  #دخترونه #مدل #خریدآنلاین #فروشگاه_اینترنتی #خالخالی #شیک #شیکپوش#هنری #پوشیده
7,936 47 11 October, 2019
@technolife.ir Profile picture

@technolife.ir

بازار موبایل ایران

Mi band 4
شیائومی در آپدیتی که برای Mi Band 4 ارائه کرده، ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده است. در آپدیت 1.0.7.04، شما می‌توانید مدت زمان روشن ماندن نمایشگر را بین ۵ الی ۱۰ ثانیه تنظیم کنید. همچنین با توجه به ضد آب بودن آن، شناگر می‌تواند فعالیتش را به صورت دقیق بررسی و رد گیری نماید.
‌🔸🔸🔸🔸‌
می بند 4 دارای صفحه نمایش رنگی 0.95 اینچی با پنل AMOLED
پایش ورزش های
🚶پیاده روی
🏃دویدن
🚴دوچرخه سواری
⚽فوتبال
🏀 بسکتبال و 🏊شنا
😴پایش وضعیت خواب‌‌
🌊مقاوت در برابر آب تا عمق 50 متر‌
♥️حسگر شمارشگر ضربان قلب با دقت بالا
🚤حسگرشتاب‌سنج‌‌
📟محاسبه تعداد قدم ها و مسیر طی شده در پیاده روی‌ها
نمایش Navigation Google Maps
🔋ظرفیت باتری: 135 میلی‌آمپر
🔸🔸🔸🔸‌
امکان خرید اینترنتی از سراسر ایران در فروشگاه اینترنتی تکنولایف.

🌐 www.technolife.‌ir‌
🔴 @technolife.ir

و امکان خرید حضوری از فروشگاه فیزیکی تکنولایف در بازار موبایل ایران.

🔴 @technolife.shop

آخرین اخبار تکنولوژی را در تکنوبلاگ پیگیری کنید.

🔴 @technoblog.ir
📰 www.technoblog.ir

🔹🔹🔹🔹‌‌‌
#miband #miband4 #xiaomi #redmi #xiaomiband #mi_band #Xiaomi #smartband #band #mi_band_4
#دستبند #دستبند_ورزشی #شیائومی #می_بند #موبایل #خرید #خریدآنلاین #تکنولایف

Mi band 4
شیائومی در آپدیتی که برای Mi Band 4 ارائه کرده، ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده است. در آپدیت 1.0.7.04، شما می‌توانید مدت زمان روشن ماندن نمایشگر را بین ۵ الی ۱۰ ثانیه تنظیم کنید. همچنین با توجه به ضد آب بودن آن، شناگر می‌تواند فعالیتش را به صورت دقیق بررسی و رد گیری نماید.
‌🔸🔸🔸🔸‌
می بند 4 دارای صفحه نمایش رنگی 0.95 اینچی با پنل AMOLED
پایش ورزش های
🚶پیاده روی
🏃دویدن
🚴دوچرخه سواری
⚽فوتبال
🏀 بسکتبال و 🏊شنا
😴پایش وضعیت خواب‌‌
🌊مقاوت در برابر آب تا عمق 50 متر‌
♥️حسگر شمارشگر ضربان قلب با دقت بالا
🚤حسگرشتاب‌سنج‌‌
📟محاسبه تعداد قدم ها و مسیر طی شده در پیاده روی‌ها
نمایش Navigation Google Maps
🔋ظرفیت باتری: 135 میلی‌آمپر
🔸🔸🔸🔸‌
امکان خرید اینترنتی از سراسر ایران در فروشگاه اینترنتی تکنولایف.
‌
🌐 www.technolife.‌ir‌
🔴 @technolife.ir
‌
و امکان خرید حضوری از فروشگاه فیزیکی تکنولایف در بازار موبایل ایران.
‌
🔴 @technolife.shop
‌
آخرین اخبار تکنولوژی را در تکنوبلاگ پیگیری کنید.
‌
🔴 @technoblog.ir
📰 www.technoblog.ir
‌
🔹🔹🔹🔹‌‌‌
#miband #miband4 #xiaomi #redmi #xiaomiband #mi_band #Xiaomi #smartband#band #mi_band_4
#دستبند #دستبند_ورزشی #شیائومی #می_بند #موبایل #خرید #خریدآنلاین #تکنولایف
8,401 416 6 October, 2019
@eclipsshow Profile picture

@eclipsshow

شومیز
سایز ۳۴.۳۶
۱۱۸ هزار تومان .
.
.
دامن / جنس مناسب فصل
سایز .۳۴.۳۶.۳۸.۴۰
۸۸ هزار تومان .
.
.
کیف و کفش در پیج @eclipsshoes .
.
.
📮سفارش آنلاین از طریق گزینه خرید زیر هر کالا در کانال تلگرام ما ( جهت عضویت فیلتر شکن خود را روشن کرده بر روی لینک آبی موجود در بیو بزنید ، در صورتی که موفق نشدین به شماره تلگرام ما پیام بدین دوستان ما لینک رو خدمتتون ارسال میکنن ) .
❌دایرکت پاسخدهی نداریم❌
ارتباط با ما از طريق :
‏Whatsapp , telegram : 09366123282
‏Id : eclgroup

#آنلاین_شاپ #فروشگاهاینترنتی #فروشگاه #خریدآنلاین #خرید #استایلینگ #پالتو #outwear #toptablestyling #americanstyle #onlineshopping #ootd

شومیز 
سایز ۳۴.۳۶
۱۱۸ هزار تومان .
.
.
دامن / جنس مناسب فصل 
سایز .۳۴.۳۶.۳۸.۴۰
۸۸ هزار تومان .
.
.
کیف و کفش در پیج @eclipsshoes .
.
.
📮سفارش آنلاین از طریق گزینه خرید زیر هر کالا در کانال تلگرام ما ( جهت عضویت فیلتر شکن خود را روشن کرده بر روی لینک آبی موجود در بیو بزنید ، در صورتی که موفق نشدین به شماره تلگرام ما پیام بدین دوستان ما لینک رو خدمتتون ارسال میکنن ) .
❌دایرکت پاسخدهی نداریم❌
ارتباط با ما از طريق :
‏Whatsapp , telegram : 09366123282
‏Id : eclgroup

#آنلاین_شاپ #فروشگاهاینترنتی #فروشگاه #خریدآنلاین #خرید #استایلینگ #پالتو #outwear #toptablestyling #americanstyle #onlineshopping #ootd
2,928 13 14 hours ago
@technolife.ir Profile picture

@technolife.ir

بازار موبایل ایران

Huawei Mate 20 Pro vs Xiaomi mi 9
‌هواوی یا شیائومی؟انتخاب شما کدام است؟🤔
📱 Xiaomi mi 9
🔸🔸🔸🔸
▪تعداد سیم کارت:دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال ▪پردازشگر: Qualcomm Snapdragon 855 | هشت هسته‌ای ▪پردازنده گرافیکی: Adreno 640
▪حافظه داخلی: 128 گيگابايت
▪حافظه رم :6 گیگابایت
▪سایز صفحه نمایش:6.39 اینچ
▪دوربین: دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل
▪صفحه نمایش : Super AMOLED/لمسی خازنی
▪سیستم عامل:اندروید 9.0 (Pie)
▪توان باتری: 3300 میلی‌آمپر ساعت
✔گارانتی:18ماه گارانتی شرکتی+ضمانت اصالت کالا و تضمین رجیستری
💵قیمت امروز 19 مهر ماه در تکنولایف: 5,579,000تومان
🔸🔸🔸🔸
📱Huawei Mate20 Pro
🔸🔸🔸🔸
▪تعداد سیم کارت:دو / نانو سیم کارت / هیبرید ▪پردازشگر:Hisilicon Kirin 980 / هشت هسته‌ای
▪پردازنده گرافیکی:Mali-G76 MP10
▪حافظه داخلی: 128 گيگابايت
▪حافظه رم :6 گیگابایت
▪سایز صفحه نمایش:6.39 اینچ
▪دوربین: دوربین سه گانه 40 مگاپیکسل + دوربین 20 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
▪صفحه نمایش : AMOLED لمسی خازنی
▪سیستم عامل:اندروید Pie (9.0)
▪توان باتری: 4200 میلی‌آمپر ساعت
✔گارانتی: 18ماه گارانتی کسری پارس+ضمانت اصالت کالا و تضمین رجیستری
💵قیمت امروز 19 مهر ماه در تکنولایف: 7,990,000تومان
🔸🔸🔸🔸
🌐 www.technolife.ir
🔴 @technolife.ir

و امکان خرید حضوری از فروشگاه فیزیکی تکنولایف در بازار موبایل ایران.
🔴 @technolife.shop

آخرین اخبار تکنولوژی را در تکنوبلاگ پیگیری کنید.
🔴 @technoblog.ir
📰 www.technoblog.ir
🔹🔹🔹🔹
#mi9 #xiaomi #huawei #mate20pro
#گوشی #هواوی #شیائومی #گوشی_موبایل #موبایل #خرید #خریدآنلاین #تکنولایف

Huawei Mate 20 Pro vs Xiaomi mi 9
‌هواوی یا شیائومی؟انتخاب شما کدام است؟🤔
📱 Xiaomi mi 9
🔸🔸🔸🔸
▪تعداد سیم کارت:دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال ▪پردازشگر: Qualcomm Snapdragon 855 | هشت هسته‌ای ▪پردازنده گرافیکی: Adreno 640
▪حافظه داخلی: 128 گيگابايت
▪حافظه رم :6 گیگابایت
▪سایز صفحه نمایش:6.39 اینچ
▪دوربین: دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل
▪صفحه نمایش : Super AMOLED/لمسی خازنی
▪سیستم عامل:اندروید 9.0 (Pie)
▪توان باتری: 3300 میلی‌آمپر ساعت
✔گارانتی:18ماه گارانتی شرکتی+ضمانت اصالت کالا و تضمین رجیستری
💵قیمت امروز 19 مهر ماه در تکنولایف: 5,579,000تومان
🔸🔸🔸🔸
📱Huawei Mate20 Pro
🔸🔸🔸🔸
▪تعداد سیم کارت:دو / نانو سیم کارت / هیبرید ▪پردازشگر:Hisilicon Kirin 980 / هشت هسته‌ای
▪پردازنده گرافیکی:Mali-G76 MP10
▪حافظه داخلی: 128 گيگابايت
▪حافظه رم :6 گیگابایت
▪سایز صفحه نمایش:6.39 اینچ
▪دوربین: دوربین سه گانه 40 مگاپیکسل + دوربین 20 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
▪صفحه نمایش : AMOLED لمسی خازنی
▪سیستم عامل:اندروید Pie (9.0)
▪توان باتری: 4200 میلی‌آمپر ساعت
✔گارانتی: 18ماه گارانتی کسری پارس+ضمانت اصالت کالا و تضمین رجیستری
💵قیمت امروز 19 مهر ماه در تکنولایف: 7,990,000تومان
🔸🔸🔸🔸
🌐 www.technolife.ir
🔴 @technolife.ir

و امکان خرید حضوری از فروشگاه فیزیکی تکنولایف در بازار موبایل ایران.
🔴 @technolife.shop

آخرین اخبار تکنولوژی را در تکنوبلاگ پیگیری کنید.
🔴 @technoblog.ir
📰 www.technoblog.ir
🔹🔹🔹🔹
#mi9#xiaomi  #huawei #mate20pro 
#گوشی #هواوی #شیائومی #گوشی_موبایل #موبایل #خرید #خریدآنلاین  #تکنولایف
4,635 209 11 October, 2019
@technolife.shop Profile picture

@technolife.shop

بازار موبایل ایران

SonyEricsson K800
کیا با این گوشی خاطره دارن؟ کدوم بازیشو از همه بیشتر دوس داشتین؟
📱Sony Ericson K800 :
▪تعداد سیم کارت: تک سیم/ مینی سیم کارت / همزمان فعال
▪حافظه داخلی: 64 مگابایت
▪سایز صفحه نمایش: 2 اینچ
▪دوربین: دوربین3.15 مگاپیکسل
▪دوربین سلفی: دارد / VGA
▪صفحه نمایش: TFT
توان باتری: 900 میلی آمپر ساعت
سیستم عامل: جاوا
🔸🔸🔸🔸
امکان خرید اینترنتی از سراسر ایران در فروشگاه اینترنتی تکنولایف.
🌐 www.technolife.ir
🔴 @technolife.ir

و امکان خرید حضوری از فروشگاه فیزیکی تکنولایف در بازار موبایل ایران.
🔴 @technolife.shop

آخرین اخبار تکنولوژی را در تکنوبلاگ پیگیری کنید.
🔴 @technoblog.ir
📰 www.technoblog.ir
🔹🔹🔹🔹‌‌‌‌‌
#sonyericson #ericson #k800 ## #mobile
#گوشی_موبایل #گوشی_سامسونگ #سونی.اریکسون# #موبایل #خرید #خریدآنلاین #تکنولایف

SonyEricsson K800
کیا با این گوشی خاطره دارن؟ کدوم بازیشو از همه بیشتر دوس داشتین؟
📱Sony Ericson K800 :
▪تعداد سیم کارت: تک سیم/ مینی سیم کارت / همزمان فعال
▪حافظه داخلی: 64 مگابایت
▪سایز صفحه نمایش: 2 اینچ
▪دوربین: دوربین3.15 مگاپیکسل
▪دوربین سلفی: دارد / VGA
▪صفحه نمایش: TFT
توان باتری: 900 میلی آمپر ساعت
سیستم عامل: جاوا
🔸🔸🔸🔸
امکان خرید اینترنتی از سراسر ایران در فروشگاه اینترنتی تکنولایف.
🌐 www.technolife.ir
🔴 @technolife.ir

و امکان خرید حضوری از فروشگاه فیزیکی تکنولایف در بازار موبایل ایران.
🔴 @technolife.shop

آخرین اخبار تکنولوژی را در تکنوبلاگ پیگیری کنید.
🔴 @technoblog.ir
📰 www.technoblog.ir
🔹🔹🔹🔹‌‌‌‌‌
‌#sonyericson #ericson #k800 ###mobile 
#گوشی_موبایل #گوشی_سامسونگ #سونی.اریکسون##موبایل #خرید #خریدآنلاین #تکنولایف
6,024 687 11 October, 2019
@eclipsshow Profile picture

@eclipsshow

شومیز
سایز ۳۶.۳۸.۴۰
۸۸ هزار تومان .
.
.
دامن PULL&BEAR
سایز ۳۶.۳۸
۹۹ هزار تومان .
.
.
کفش در پیج @eclipsshoes .
.
.
📮سفارش آنلاین از طریق گزینه خرید زیر هر کالا در کانال تلگرام ما ( جهت عضویت فیلتر شکن خود را روشن کرده بر روی لینک آبی موجود در بیو بزنید ، در صورتی که موفق نشدین به شماره تلگرام ما پیام بدین دوستان ما لینک رو خدمتتون ارسال میکنن ) .
❌دایرکت پاسخدهی نداریم❌
ارتباط با ما از طريق :
‏Whatsapp , telegram : 09366123282
‏Id : eclgroup

#آنلاین_شاپ #فروشگاهاینترنتی #فروشگاه #خریدآنلاین #خرید #استایلینگ #پالتو #outwear #toptablestyling #americanstyle #onlineshopping #ootd

شومیز 
سایز ۳۶.۳۸.۴۰
۸۸ هزار تومان .
.
.
دامن PULL&BEAR
سایز ۳۶.۳۸
۹۹ هزار تومان .
.
.
کفش در پیج @eclipsshoes .
.
.
📮سفارش آنلاین از طریق گزینه خرید زیر هر کالا در کانال تلگرام ما ( جهت عضویت فیلتر شکن خود را روشن کرده بر روی لینک آبی موجود در بیو بزنید ، در صورتی که موفق نشدین به شماره تلگرام ما پیام بدین دوستان ما لینک رو خدمتتون ارسال میکنن ) .
❌دایرکت پاسخدهی نداریم❌
ارتباط با ما از طريق :
‏Whatsapp , telegram : 09366123282
‏Id : eclgroup

#آنلاین_شاپ #فروشگاهاینترنتی #فروشگاه #خریدآنلاین #خرید #استایلینگ #پالتو #outwear #toptablestyling #americanstyle #onlineshopping #ootd
4,039 25 6 hours ago
@eclipsshow Profile picture

@eclipsshow

بلوز
سایز ۳۴.۳۶.۳۸.۴۰
۸۸ هزار تومان .
.
.
دامن / جنس مناسب فصل
سایز ۳۴.۳۶.۳۸.۴۰
۷۷ هزار تومان .
.
.
کفش در پیج @eclipsshoes
.
.
.
.
📮سفارش آنلاین از طریق گزینه خرید زیر هر کالا در کانال تلگرام ما ( جهت عضویت فیلتر شکن خود را روشن کرده بر روی لینک آبی موجود در بیو بزنید ، در صورتی که موفق نشدین به شماره تلگرام ما پیام بدین دوستان ما لینک رو خدمتتون ارسال میکنن ) .
❌دایرکت پاسخدهی نداریم❌
ارتباط با ما از طريق :
‏Whatsapp , telegram : 09366123282
‏Id : eclgroup

#آنلاین_شاپ #فروشگاهاینترنتی #فروشگاه #خریدآنلاین #خرید #استایلینگ #پالتو #outwear #toptablestyling #americanstyle #onlineshopping #ootd

بلوز 
سایز ۳۴.۳۶.۳۸.۴۰
۸۸ هزار تومان .
.
.
دامن / جنس مناسب فصل 
سایز ۳۴.۳۶.۳۸.۴۰
۷۷ هزار تومان .
.
.
کفش در پیج @eclipsshoes
.
.
.
.
📮سفارش آنلاین از طریق گزینه خرید زیر هر کالا در کانال تلگرام ما ( جهت عضویت فیلتر شکن خود را روشن کرده بر روی لینک آبی موجود در بیو بزنید ، در صورتی که موفق نشدین به شماره تلگرام ما پیام بدین دوستان ما لینک رو خدمتتون ارسال میکنن ) .
❌دایرکت پاسخدهی نداریم❌
ارتباط با ما از طريق :
‏Whatsapp , telegram : 09366123282
‏Id : eclgroup

#آنلاین_شاپ #فروشگاهاینترنتی #فروشگاه #خریدآنلاین #خرید #استایلینگ #پالتو #outwear #toptablestyling #americanstyle #onlineshopping #ootd
2,269 5 10 hours ago