#توییل Instagram Photos & Videos

توییل - 9.5k posts

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Gucci
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Gucci
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

57 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Gucci
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Gucci
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

37 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Gucci
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Gucci
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

39 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

41 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

33 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

31 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

48 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

42 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

37 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

68 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

43 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری ژاکارد ۱۰۰٪ نخ⚜️
طرح Lv
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۶۸ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

42 0 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

254 2 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

186 1 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

238 2 8 hours ago
.
. 🆕 روسری 🆕
.
🤩کالکشن تابستانه دالبر🤩 لطفا لایک کنید 🤩
.
.
🤩سوپر نخ دور دست دوز
. .
🤩عرض ۱۴۰
.
🤩قیمت : ۷۹۰۰۰ تومان با ارسال رایگان به سراسرررر کشور 🤗🤗
. . . .
🤩 نحوه سفارش : از محصول مورد نظر عکس گرفته و به دایرکت بفرستید ... .
. .
#روسری #روسری_نخی #شال #شیک #شیکترین #دالبر #روسری_دالبر  #طهران_لاکچری #بهترین_قیمت_بهترین_کیفیت #مد #برند #روسری_ایرانی #روسری_دور_دست_دوز #مجلسی #خوشگل #روسری_ایرانی #روسری_جدید #توییل #نخی_توییل #روسری_نخی_توییل #عید #عیدانه #روسری_عید#زیبا #استایل #مزون #فاخر #جذاب #رایگان #حمایت_کنیم

.
. 🆕 روسری 🆕
.
🤩کالکشن تابستانه دالبر🤩 لطفا لایک کنید 🤩
.
.
🤩سوپر نخ دور دست دوز
. .
🤩عرض ۱۴۰
.
🤩قیمت : ۷۹۰۰۰ تومان با ارسال رایگان به سراسرررر کشور 🤗🤗
. . . .
🤩 نحوه سفارش : از محصول مورد نظر عکس گرفته و به دایرکت بفرستید ... .
. .
#روسری #روسری_نخی #شال #شیک #شیکترین #دالبر #روسری_دالبر #طهران_لاکچری #بهترین_قیمت_بهترین_کیفیت #مد #برند #روسری_ایرانی #روسری_دور_دست_دوز #مجلسی #خوشگل #روسری_ایرانی #روسری_جدید #توییل #نخی_توییل #روسری_نخی_توییل #عید #عیدانه #روسری_عید #زیبا #استایل #مزون #فاخر #جذاب #رایگان #حمایت_کنیم

27 0 8 hours ago
.
روسری نخی اعلا 
قواره ۱۴۰ 
۵ رنگ متنوع
برند paisley

قیمت:  ۸۰۰۰۰❌
قیمت با ۲۵ درصد تخفیف:  ۶۰۰۰۰✔

منصفانه ترین قیمت‌ها را از ما بخواهید

گالری شهرزاد
پروما، طبقه دوم، واحد ۲۲۱

سفارش اینترنتی⬅ دایرکت

#شال #روسری #اسکارف #ابریشم #توییل #دستدوز #شهرزاد #پروما #مشهد #بهاره #مزون #مجلسی #شیک #آبرنگی #ماچو #اسکای #حریر #اورجینال #مارک #ژاکارد #نخی #لمه #ساتن #پلیسه #شاین #تخفیف #گوچی #فندی #هرمس #لیلیان

.
روسری نخی اعلا
قواره ۱۴۰
۵ رنگ متنوع
برند paisley

قیمت: ۸۰۰۰۰❌
قیمت با ۲۵ درصد تخفیف: ۶۰۰۰۰✔

منصفانه ترین قیمت‌ها را از ما بخواهید

گالری شهرزاد
پروما، طبقه دوم، واحد ۲۲۱

سفارش اینترنتی⬅ دایرکت

#شال #روسری #اسکارف #ابریشم #توییل #دستدوز #شهرزاد #پروما #مشهد #بهاره #مزون #مجلسی #شیک #آبرنگی #ماچو #اسکای #حریر #اورجینال #مارک #ژاکارد #نخی #لمه #ساتن #پلیسه #شاین #تخفیف #گوچی #فندی #هرمس #لیلیان

77 1 12 hours ago
.
شال پلیسه  طیفی.
جنس: نخ ابریشم شاین و نخی لمه
👌 رنگبندی متنوع .
🎨 در ۱۰ رنگ خاص .
👌مجلسی و اسپرت
‏👈 قیمت دایرکت
ورق بزنید....———————————————————————— ‎🏵شال و روسري شالينو🏵
‏‎تالش-خ امام-روبروي بانك تجارت-پاساژ عابدي و نصرتي
 ٠٩١٩٠٦٣٩١٩٠
#خانه_روسری#شال#روسری#روسری ترک#انلاین#بهار#توییل#نخی#ابریشم#سیلک#فندی#گوچی#لوییس ویتون#هرمس#شنل#ابریشم#لاکچری#ابریشم_مامی #مد_روز #مدل_مانتو #بروزترین #شیکپوشان #مانتوشیک #زنانه #مد #فشن#شال_نخی #شال_روسری #شال_مجلسی #روسری#kif_kafsh #پوشاک

.
شال پلیسه طیفی.
جنس: نخ ابریشم شاین و نخی لمه
👌 رنگبندی متنوع .
🎨 در ۱۰ رنگ خاص .
👌مجلسی و اسپرت
‏👈 قیمت دایرکت
ورق بزنید....———————————————————————— ‎🏵شال و روسري شالينو🏵
‏‎تالش-خ امام-روبروي بانك تجارت-پاساژ عابدي و نصرتي
٠٩١٩٠٦٣٩١٩٠
#خانه_روسری #شال #روسری #روسری ترک #انلاین #بهار #توییل #نخی #ابریشم #سیلک #فندی #گوچی #لوییس ویتون #هرمس #شنل #ابریشم #لاکچری #ابریشم_مامی #مد_روز #مدل_مانتو #بروزترین #شیکپوشان #مانتوشیک #زنانه #مد #فشن #شال_نخی #شال_روسری #شال_مجلسی #روسری #kif_kafsh #پوشاک

30 0 14 hours ago
🌹شال پلیسه🌹
برند glamor
سایز 200×100
اصلا سر نیست 
رنگ بندی دارد
Summer 2019
قیمت 88000 تومان 
ارسال رایگان به سراسر کشور 
سفارش از طریق دایرکت

#scarf#lisa#luxury#glamor#design#روسری#شال#مانتو#هدیه#چادر#حجاب#دختر#زن#مادر_استایل#روسری_نخی_دستدوز#ابریشم#روسری_ن#استایل_خیابانی #استایل_دانشجویی #استایل_شیک #مدل #مدلمانتو خ#نخی#تابستانه#خنک#ابریشم#توییل

🌹شال پلیسه🌹
برند glamor
سایز 200×100
اصلا سر نیست
رنگ بندی دارد
Summer 2019
قیمت 88000 تومان
ارسال رایگان به سراسر کشور
سفارش از طریق دایرکت

#scarf #lisa #luxury #glamor #design #روسری #شال #مانتو #هدیه #چادر #حجاب #دختر #زن #مادر_استایل #روسری_نخی_دستدوز #ابریشم #روسری_ن #استایل_خیابانی #استایل_دانشجویی #استایل_شیک #مدل #مدلمانتو خ #نخی #تابستانه #خنک #ابریشم #توییل

11 0 16 hours ago
از اين هفته هر دوشنبه به دونفر از كساني كه زحمت ميكشن لايك ميكنن و كامنت ميزارن ٢٥ هزار تومن بن خريد داده خواهد شد 🥰🥰🥰🥰🥰بالاخره بايد يه فرقي باشه ديگه 🤔
✈️ارسال رایگان😍 🎀 #روسری #ابریشم_کجراه #توییل
#دستدوز
#Orkide
قواره ۱۳۰ واقعي
کیفیت عالی👌
💵 قیمت مصوب شركت: ٩٨ (ارسال رايگان)
تک رنگ
#مانتو_لباس_خاص_شیک #روسري_بازار #روسري_انلاين

از اين هفته هر دوشنبه به دونفر از كساني كه زحمت ميكشن لايك ميكنن و كامنت ميزارن ٢٥ هزار تومن بن خريد داده خواهد شد 🥰🥰🥰🥰🥰بالاخره بايد يه فرقي باشه ديگه 🤔
✈️ارسال رایگان😍 🎀 #روسری #ابریشم_کجراه #توییل
#دستدوز
#Orkide
قواره ۱۳۰ واقعي
کیفیت عالی👌
💵 قیمت مصوب شركت: ٩٨ (ارسال رايگان)
تک رنگ
#مانتو_لباس_خاص_شیک #روسري_بازار #روسري_انلاين

175 5 18 hours ago
.
🌺شال نخي مشکی پلیسه دار🌺
پلیسه عمودی
و پلیسه هفت هشتی
بسیااااار لطیف و خنک🌸🌸
اصلا بور نیست
اصلا لیز نیست⚘
🙋‍♀️😍😍قیمت طرح تخفیفی ۳۶ تومان😍😍🙋‍♀️
قیمت اصلی ۴۹ تومان بوده🤨😒
سفارش دایرکت و تلگرام
🌷🌸عکس ها توسط شال و روسری آوین گرفته شده و ژورنالی نیست🌸🌷
.
.
.
.
#روسری #شال #شومیز #حریر #پارچه_لمه #دامن #روسری_نخی #روسری #شال #شال_نخی #روسری_ترک #شال_مجلسی #شال_لمه #scarf #شال_حریر #روسری_مجلسی #روسری_خاص #shawl #روسری_شیک #ارسال #ابریشم #شال #روسری_ابریشم #ترک #شومیز #روسری_شیک #شال_پلیسه #روسری_ابریشم #لاکچری #تهران #ابریشم #روسری_شیک #روسری_مارک #شال_روسری #توییل

.
🌺شال نخي مشکی پلیسه دار🌺
پلیسه عمودی
و پلیسه هفت هشتی
بسیااااار لطیف و خنک🌸🌸
اصلا بور نیست
اصلا لیز نیست⚘
🙋‍♀️😍😍قیمت طرح تخفیفی ۳۶ تومان😍😍🙋‍♀️
قیمت اصلی ۴۹ تومان بوده🤨😒
سفارش دایرکت و تلگرام
🌷🌸عکس ها توسط شال و روسری آوین گرفته شده و ژورنالی نیست🌸🌷
.
.
.
.
#روسری #شال #شومیز #حریر #پارچه_لمه #دامن #روسری_نخی #روسری #شال #شال_نخی #روسری_ترک #شال_مجلسی #شال_لمه #scarf #شال_حریر #روسری_مجلسی #روسری_خاص #shawl #روسری_شیک #ارسال #ابریشم #شال #روسری_ابریشم #ترک #شومیز #روسری_شیک #شال_پلیسه #روسری_ابریشم #لاکچری #تهران #ابریشم #روسری_شیک #روسری_مارک #شال_روسری #توییل

288 4 18 hours ago
روسری توییل ۱۴۰
قیمت ۶۳هزارتومان ارسال رایگان

#توییل_ابریشم #توییل #روسری #روسری_ترک

روسری توییل ۱۴۰
قیمت ۶۳هزارتومان ارسال رایگان

#توییل_ابریشم #توییل #روسری #روسری_ترک

44 0 18 hours ago
روسری ابریشم توییل قیمت ۹۸۰۰۰ تومان#روسری# دور دست دوز#ابریشم#توییل

روسری ابریشم توییل قیمت ۹۸۰۰۰ تومان #روسری# دور دست دوز #ابریشم #توییل

11 0 20 hours ago
💥💥💥NEW COLLECTION💥💥💥شال ابریشم شاین طرح برند🎀🎀با طرحی زیبا و منحصر به فرد🎀🎀بسیار سبک و خنک🎀🎀در رنگهای زیبا و شیک🎀🎀اصلا سر نیست🌺🌺The Best Collection Summer 2019🎀🎀قیمت۱۱۸/۰۰۰🌺🌺فروش اینترنتی هم داریم😍😍برای سفارش دایرکت و تلگرام پاسخگو هستیم🎀🎀شماره تلگرام ۰۹۰۳۷۸۵۳۱۱۴🌺🌺. باماهمراه باشید🙏🙏🙏. #شال#روسری#نخی#ابریشم#ساتن#توییل#یونیک#حریر#شاین#دانتل#مجلسی#برند#ترک#روسری_کنت#چهارگوش#خاص#خاص_پوش#برندهای_برتر#مد#مدروز#لاکچری#مزون#شیکپوش#شیکپوشان#

💥💥💥NEW COLLECTION💥💥💥شال ابریشم شاین طرح برند🎀🎀با طرحی زیبا و منحصر به فرد🎀🎀بسیار سبک و خنک🎀🎀در رنگهای زیبا و شیک🎀🎀اصلا سر نیست🌺🌺The Best Collection Summer 2019🎀🎀قیمت۱۱۸/۰۰۰🌺🌺فروش اینترنتی هم داریم😍😍برای سفارش دایرکت و تلگرام پاسخگو هستیم🎀🎀شماره تلگرام ۰۹۰۳۷۸۵۳۱۱۴🌺🌺. باماهمراه باشید🙏🙏🙏. #شال #روسری #نخی #ابریشم #ساتن #توییل #یونیک #حریر #شاین #دانتل #مجلسی #برند #ترک #روسری_کنت #چهارگوش #خاص #خاص_پوش #برندهای_برتر #مد #مدروز #لاکچری #مزون #شیکپوش #شیکپوشان#

98 0 20 hours ago
🍀 SUMMER COLLECTION 2019/1398🍀 🌼Material: High Quality🌼
🍃شال سوپر نخ پلیسه هنرمندی🍃
📏 سایز: 260cm*90cm
🌈 تک رنگ مشکی
🌹با شال و روسری ابریشم بهتر دیده شوید.🌹
💌 ارسال به تمام نقاط ایران، در صورت سفارش به دایرکت پیغام بفرستید💌
📲 @Abrishamscar1 :تلگرام
Instagram: abrishamscarf1
#شال #روسری #ابریشم #حریر #مجلسی #پلیسه #نخی #توییل #بهاره #شهسوار #تنکابن #رامسر #متلقو #چالوس #نمک_آبرود #نوشهر

🍀 SUMMER COLLECTION 2019/1398🍀 🌼Material: High Quality🌼
🍃شال سوپر نخ پلیسه هنرمندی🍃
📏 سایز: 260cm*90cm
🌈 تک رنگ مشکی
🌹با شال و روسری ابریشم بهتر دیده شوید.🌹
💌 ارسال به تمام نقاط ایران، در صورت سفارش به دایرکت پیغام بفرستید💌
📲 @Abrishamscar1 :تلگرام
Instagram: abrishamscarf1
#شال #روسری #ابریشم #حریر #مجلسی #پلیسه #نخی #توییل #بهاره #شهسوار #تنکابن #رامسر #متلقو #چالوس #نمک_آبرود #نوشهر

30 0 21 hours ago
روسری توییل قواره ۱۴۰ طرح گوچی
قیمت ۶۳هزار تومان ارسال رایگان
قیمتهارو با پیجهای دیگر مقایسه کنید .

#گوچی #توییل_ابریشم #روسری_خاص #توییل #روسری

روسری توییل قواره ۱۴۰ طرح گوچی
قیمت ۶۳هزار تومان ارسال رایگان
قیمتهارو با پیجهای دیگر مقایسه کنید .

#گوچی #توییل_ابریشم #روسری_خاص #توییل #روسری

48 0 18 August, 2019
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری پلیسه حاشیه توپک ترند⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری پلیسه حاشیه توپک ترند⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

234 2 18 August, 2019
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری پلیسه حاشیه توپک ترند⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری پلیسه حاشیه توپک ترند⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

206 0 18 August, 2019
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری پلیسه حاشیه توپک ترند⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️روسری پلیسه حاشیه توپک ترند⚜️
سایز: ۱۴۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

241 6 18 August, 2019
روسری پلیسه سه گوش طرح دار 140*140 حاشیه دار تعداد محدود
کار خاص برای خانمهای خاص و شیک پوش *"شال و روسری بهرنگ"* سینماسعدی، پاساژ ابوذر، طبقه همکف،انتهای پاساژ
۳۲۳۵۲۵۸۴ ☎
 ۰۹۳۵۴۴۱۶۰۶۱ 📲
http://instagram.com/Behrang_scarf

https://t.me/behrang_scarf

#شال #روسری #نخی #حریر #ابریشم #ساتن #scarf #سینماسعدی #ابوذر #بهرنگ #behrang_scarf #مجلسی #ست #رنگ_بندی #تویل  #سنتی #شیک#ترک #دور_دوز #پلیسه #لمه #تابستانه #توییل #طیفی #قواره_کوچک #تابستان #3متری #دورنگ #سه_گوش

روسری پلیسه سه گوش طرح دار 140*140 حاشیه دار تعداد محدود
کار خاص برای خانمهای خاص و شیک پوش *"شال و روسری بهرنگ"* سینماسعدی، پاساژ ابوذر، طبقه همکف،انتهای پاساژ
۳۲۳۵۲۵۸۴ ☎
۰۹۳۵۴۴۱۶۰۶۱ 📲
http://instagram.com/Behrang_scarf

https://t.me/behrang_scarf

#شال #روسری #نخی #حریر #ابریشم #ساتن #scarf #سینماسعدی #ابوذر #بهرنگ #behrang_scarf #مجلسی #ست #رنگ_بندی #تویل #سنتی #شیک #ترک #دور_دوز #پلیسه #لمه #تابستانه #توییل #طیفی #قواره_کوچک #تابستان #3متری #دورنگ #سه_گوش

70 4 18 August, 2019
🍀 SUMMER COLLECTION 2019/1398🍀 🌼Material: High Quality🌼
🍃شال مشکی نخ مارک شاین در سه طرح 🍃
📏 سایز: 190cm*80cm
🌈 تک رنگ مشکی
🌹با شال و روسری ابریشم بهتر دیده شوید.🌹
💌 ارسال به تمام نقاط ایران، در صورت سفارش به دایرکت پیغام بفرستید💌
📲 @Abrishamscar1 :تلگرام
Instagram: abrishamscarf1
#شال #روسری #ابریشم #حریر #مجلسی #پلیسه #نخی #توییل #بهاره #شهسوار #تنکابن #رامسر #متلقو #چالوس #نمک_آبرود #نوشهر

🍀 SUMMER COLLECTION 2019/1398🍀 🌼Material: High Quality🌼
🍃شال مشکی نخ مارک شاین در سه طرح 🍃
📏 سایز: 190cm*80cm
🌈 تک رنگ مشکی
🌹با شال و روسری ابریشم بهتر دیده شوید.🌹
💌 ارسال به تمام نقاط ایران، در صورت سفارش به دایرکت پیغام بفرستید💌
📲 @Abrishamscar1 :تلگرام
Instagram: abrishamscarf1
#شال #روسری #ابریشم #حریر #مجلسی #پلیسه #نخی #توییل #بهاره #شهسوار #تنکابن #رامسر #متلقو #چالوس #نمک_آبرود #نوشهر

22 0 18 August, 2019
.
روسری توییل دست دوز قواره ۱۴۰ 
ارسال رایگان 
قیمت ۶۳تومان

#توییل #روسری_ترک  #روسری_خاص #دستدوز

.
روسری توییل دست دوز قواره ۱۴۰
ارسال رایگان
قیمت ۶۳تومان

#توییل #روسری_ترک #روسری_خاص #دستدوز

33 0 18 August, 2019
.
روسری توییل دست دوز قواره ۱۴۰ 
ارسال رایگان 
قیمت ۶۳تومان

#توییل #روسری #مجلسی#روسری شیک

.
روسری توییل دست دوز قواره ۱۴۰
ارسال رایگان
قیمت ۶۳تومان

#توییل #روسری #مجلسی #روسری شیک

29 0 18 August, 2019
با پارت جدید روسریامون در خدمتیم😍
ارسال رایگان تمامی کارهامون
روسری توییل دست روز ۱۴۰
قیمت ۶۳تومان 
#توییل#روسری #دستدوز#مجلسی#زرد

با پارت جدید روسریامون در خدمتیم😍
ارسال رایگان تمامی کارهامون
روسری توییل دست روز ۱۴۰
قیمت ۶۳تومان
#توییل #روسری #دستدوز #مجلسی #زرد

30 0 18 August, 2019
. شال 🆕 لطفا لایک کنید عزیزانم 🤗
.
🤩شال دالبر🤩
.
🤩 ابعاد ۸۰*۲۰۰
.
🤩 مجلسی پولکی
. .
🤩قیمت : ۱۱۵۰۰۰ تومان با ارسال رایگان به سراسر کشور 🤗🤗
.
🤩 لطفا ورق بزنید
.
.
🤩 نحوه سفارش : از محصول مورد نظر عکس گرفته و به دایرکت بفرستید ..
.
. .
#روسری #روسری_نخی #شال #شیک #شیکترین #دالبر #روسری_دالبر  #مد #برند #روسری_ایرانی #روسری_دور_دست_دوز #مجلسی #خوشگل #روسری_ایرانی #روسری_جدید #توییل #نخی_توییل #روسری_نخی_توییل #عید #عیدانه #روسری_عید#زیبا #استایل #مزون #فاخر #جذاب #حمایت_کنیم

. شال 🆕 لطفا لایک کنید عزیزانم 🤗
.
🤩شال دالبر🤩
.
🤩 ابعاد ۸۰*۲۰۰
.
🤩 مجلسی پولکی
. .
🤩قیمت : ۱۱۵۰۰۰ تومان با ارسال رایگان به سراسر کشور 🤗🤗
.
🤩 لطفا ورق بزنید
.
.
🤩 نحوه سفارش : از محصول مورد نظر عکس گرفته و به دایرکت بفرستید ..
.
. .
#روسری #روسری_نخی #شال #شیک #شیکترین #دالبر #روسری_دالبر #مد #برند #روسری_ایرانی #روسری_دور_دست_دوز #مجلسی #خوشگل #روسری_ایرانی #روسری_جدید #توییل #نخی_توییل #روسری_نخی_توییل #عید #عیدانه #روسری_عید #زیبا #استایل #مزون #فاخر #جذاب #حمایت_کنیم

33 0 18 August, 2019
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال حریر اسپرت مجلسی ترند⚜️
سایز: ۷۵*۲۲۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال حریر اسپرت مجلسی ترند⚜️
سایز: ۷۵*۲۲۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

121 0 18 August, 2019
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال حریر اسپرت مجلسی ترند⚜️
سایز: ۷۵*۲۲۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال حریر اسپرت مجلسی ترند⚜️
سایز: ۷۵*۲۲۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۱۱۰ تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

114 0 18 August, 2019

Top #توییل posts

از اين هفته هر دوشنبه به دونفر از كساني كه زحمت ميكشن لايك ميكنن و كامنت ميزارن ٢٥ هزار تومن بن خريد داده خواهد شد 🥰🥰🥰🥰🥰بالاخره بايد يه فرقي باشه ديگه 🤔
✈️ارسال رایگان😍 🎀 #روسری #ابریشم_کجراه #توییل
#دستدوز
#Orkide
قواره ۱۳۰ واقعي
کیفیت عالی👌
💵 قیمت مصوب شركت: ٩٨ (ارسال رايگان)
تک رنگ
#مانتو_لباس_خاص_شیک #روسري_بازار #روسري_انلاين

از اين هفته هر دوشنبه به دونفر از كساني كه زحمت ميكشن لايك ميكنن و كامنت ميزارن ٢٥ هزار تومن بن خريد داده خواهد شد 🥰🥰🥰🥰🥰بالاخره بايد يه فرقي باشه ديگه 🤔
✈️ارسال رایگان😍 🎀 #روسری #ابریشم_کجراه #توییل
#دستدوز
#Orkide
قواره ۱۳۰ واقعي
کیفیت عالی👌
💵 قیمت مصوب شركت: ٩٨ (ارسال رايگان)
تک رنگ
#مانتو_لباس_خاص_شیک #روسري_بازار #روسري_انلاين

175 5 18 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

238 2 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

254 2 8 hours ago
▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

▪️کالکشن مشکی محرم ۱۳۹۸▪️
⚜️شال پلیسه لمه دار⚜️
جنس: نخی
سایز: ۷۵*۱۹۰
رنگبندی: تک مشکی
قیمت: ۵۳ هزار تومان
🎈خرید حضوری و آنلاین
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

186 1 8 hours ago
⚜با گالانت مجلل بودن را احساس کنید⚜

Collection springe 2019
Material : silk tweel
Size 140*140
روسری ابریشم‌توییل

برای اطلاع از قیمت ،رنگ بندی و سفارش وارد کانال تلگرام ما بشید ========================
#gallantscarf#shawll#scarf#silk

#روسری #شال #زن #دختر#گالانت #شال_روسری_گالانت #زنانه #دخترونه #استایل #فشن #شال_پلیسه #زیبایی  #پلیسه #روسری_ترک #شال_نخی #مجلسی_جدید #خوشگل #شال_روسری_#ابریشم#توییل

⚜با گالانت مجلل بودن را احساس کنید⚜

Collection springe 2019
Material : silk tweel
Size 140*140
روسری ابریشم‌توییل

برای اطلاع از قیمت ،رنگ بندی و سفارش وارد کانال تلگرام ما بشید ========================
#gallantscarf #shawll #scarf #silk

#روسری #شال #زن #دختر #گالانت #شال_روسری_گالانت #زنانه #دخترونه #استایل #فشن #شال_پلیسه #زیبایی #پلیسه #روسری_ترک #شال_نخی #مجلسی_جدید #خوشگل #شال_روسری_ #ابریشم #توییل

1,024 17 8 May, 2019
🌟عیدانه ۱۰٪ تخفیف🌟 
روسری نخ پلیسه حاشیه توپی سفارشی
بسیار شیک و پر طرفدار
رنگبندی: تک رنگ
سایز: ۱۴۰*۱۴۰
۱۰۸ تومان👈🏻۹۸۰۰۰ تومان
کیفیت عالی 🎈خرید حضوری و آنلاین
سفارش 👈🏻دایرکت و تلگرام 
https://t.me/onlinescarf3
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور👈🏻 ۸ هزارتومان
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style#shawl#cotton #satin#silk#clothes#womansfashion#womanstyle#streetstyle#stylish#luxuryscarf#shop 
#روسری_ترک#روسری_نخی#روسری_مارک#ر#شال_نخی#شال_لمه#شال_مجلسی#شال_ترک#شال_حریر#ابریشم#توییل#لوییزویتون#گوچی#استایل#زنانه#شیک

🌟عیدانه ۱۰٪ تخفیف🌟
روسری نخ پلیسه حاشیه توپی سفارشی
بسیار شیک و پر طرفدار
رنگبندی: تک رنگ
سایز: ۱۴۰*۱۴۰
۱۰۸ تومان👈🏻۹۸۰۰۰ تومان
کیفیت عالی 🎈خرید حضوری و آنلاین
سفارش 👈🏻دایرکت و تلگرام
https://t.me/onlinescarf3
📍تهران، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه همکف،واحد B25
🔺ارسال به سراسر کشور👈🏻 ۸ هزارتومان
جهت ثبت سفارش به دایرکت و تلگرام مراجعه فرمایید.
#scarf #louisvuitton #style #shawl #cotton #satin #silk #clothes #womansfashion #womanstyle #streetstyle #stylish #luxuryscarf #shop
#روسری_ترک #روسری_نخی #روسری_مارک #شال_نخی #شال_لمه #شال_مجلسی #شال_ترک #شال_حریر #ابریشم #توییل #لوییزویتون #گوچی #استایل #زنانه #شیک

245 6 13 August, 2019