#آیا_کده Instagram Photos & Videos

Hashtag Popularity

78.4
average comments
1.8k
average likes
@aya_kadeh_ Profile picture

@aya_kadeh_

ناف چیست؟ ناف نمره صفری است كه طبیعت به شكم بی‌هنر داده است😂
.
پیج ما رو به دوستاتون معرفی کنید😍😍
@aya_kadeh_
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #دختر #ناف #فرشته #آدم #گل #دست #طبیعت #دستبند #عشق #زیبایی

ناف چیست؟ ناف نمره صفری است كه طبیعت به شكم بی‌هنر داده است😂
.
پیج ما رو به دوستاتون معرفی کنید😍😍
@aya_kadeh_
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #دختر #ناف #فرشته #آدم #گل #دست #طبیعت #دستبند #عشق #زیبایی
207 11 6 October, 2019
ساخت و ساز انقدر زیاد شده کاش لااقل یجاهائیم برا نسل ما میزاشتن بمونه برا آیندگان تعریف کنیم😂
.
@aya_kadeh_
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #ایران #ایرانی #زمین #بنگاه #مسکن #اقتصاد #مفت #دستبند #معامله #خرید
224 7 2 October, 2019
|۱۸۱|❤️
ساخت و ساز انقدر زیاد شده کاش لااقل یجاهائیم برا نسل ما میزاشتن بمونه برا آیندگان تعریف کنیم😂
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #ایران #ایرانی #زمین #بنگاه #مسکن #اقتصاد #مفت #دستبند #معامله #خرید
1,403 43 1 October, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

|۱۸۰|❤️
مراقب امینواسید ها باشید. بهشون نیاز دارید😅
مطلبم علمیه، گوشت گرون شده هوای پروتئینای بدنتونو داشته باشید🙃
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #ساقدوش #ساقی #اسید #امین #پروتئین #آمینو_اسید #اسید_آمینه #گوشت #قیمت #بدن

|۱۸۰|❤️
مراقب امینواسید ها باشید. بهشون نیاز دارید😅
مطلبم علمیه، گوشت گرون شده هوای پروتئینای بدنتونو داشته باشید🙃
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #ساقدوش #ساقی #اسید #امین #پروتئین #آمینو_اسید #اسید_آمینه #گوشت #قیمت #بدن
1,417 50 30 September, 2019
@aya_kadeh_ Profile picture

@aya_kadeh_

یعنی انقد می ساییدن تا به زیرمخاط برسن😥
اصلا روایت داریم اون زمان مسئولای دو زنه به جای کلت کمری با خودشون لیف حمل میکردن😒
.
@aya_kadeh_
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #سلاح #سلاح_سرد #لیف #مسئولین #زن #هوو #دهه_شصت #دهه #حمام #دهه_هفتاد

یعنی انقد می ساییدن تا به زیرمخاط برسن😥
اصلا روایت داریم اون زمان مسئولای دو زنه به جای کلت کمری با خودشون لیف حمل میکردن😒
.
@aya_kadeh_
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #سلاح #سلاح_سرد #لیف #مسئولین #زن #هوو #دهه_شصت #دهه #حمام #دهه_هفتاد
169 3 29 September, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

|۱۷۹|❤️
یعنی انقد می ساییدن تا به زیرمخاط برسن😥
اصلا روایت داریم اون زمان مسئولای دو زنه به جای کلت کمری با خودشون لیف حمل میکردن😒
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #سلاح #سلاح_سرد #لیف #مسئولین #زن #هوو #دهه_شصت #دهه #حمام #دهه_هفتاد

|۱۷۹|❤️
یعنی انقد می ساییدن تا به زیرمخاط برسن😥
اصلا روایت داریم اون زمان مسئولای دو زنه به جای کلت کمری با خودشون لیف حمل میکردن😒
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #سلاح #سلاح_سرد #لیف #مسئولین #زن #هوو #دهه_شصت #دهه #حمام #دهه_هفتاد
4,383 74 28 September, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

|۱۷۴|❤️
روایتی زیبا از دانای کل که مو به تن آدم سیخ میکنه.به افتخارش همه باهم سه تا صلوات چینی:بیژووو بیژووو بیژووو😂
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #دین_اسلام #اسلام #دین #حدیث #بنزین #احترام #صلوات #والدین #روایت #چینی

|۱۷۴|❤️
روایتی زیبا از دانای کل که مو به تن آدم سیخ میکنه.به افتخارش همه باهم سه تا صلوات چینی:بیژووو بیژووو بیژووو😂
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #دین_اسلام #اسلام #دین #حدیث #بنزین #احترام#صلوات #والدین #روایت #چینی
1,972 104 22 September, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

|۱۵۹|❤️
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
برو یک راست در خانه‌ی مادر شوهر
.
فال باز کنین هرچی اومد اینجا بنویسید✒
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #شوخی #سوتی #ازدواج #خواستگاری #خواستگار #مرد #زن #دختر #پسر #حافظ

|۱۵۹|❤️
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
برو یک راست در خانه‌ی مادر شوهر
.
فال باز کنین هرچی اومد اینجا بنویسید✒
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #شوخی #سوتی #ازدواج #خواستگاری #خواستگار #مرد #زن #دختر #پسر #حافظ
2,231 89 21 August, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

| ۱۵۶|❤️
مخاطب مورد نظر مشغول می باشد
از این مش ها بلدید کامنت کنید
من یدونه بلدم اونم مش قمقمس🤣
ارسالی:
@ijparadox
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #شوخی #سوتی #زیارت #گل #مشهدی #غول #مش #مشهد

| ۱۵۶|❤️
مخاطب مورد نظر مشغول می باشد
از این مش ها بلدید کامنت کنید
من یدونه بلدم اونم مش قمقمس🤣
ارسالی:
@ijparadox
.
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #شوخی #سوتی #زیارت #گل #مشهدی #غول #مش #مشهد
3,120 98 15 August, 2019

Top #آیا_کده posts

|۱۶۵|❤️
هووم؟!
کیا امتحان کردن😂
هوم(home)نه ها هممم ی‌چیزی‌ شبیه به اهوم‌ که میگیم نشانه تایید .
@aya_kadeh
.
#Art #Fun #Funny #Jok 
#آیا #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #آیا_کده #متن_طنز #متن_خاص #متن_خوب #متن_زیبا #متن_کوتاه #متن‌_خنده_دار #متن_سنگین #عکس_نوشته #جوان #جاهل #طنز #جوک #شوخی #سوتی #ازدواج #هومن #هوم #بگیرید #وقتی #مماغ #نمیتونید  #دماغ
2,857 374 1 September, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

|۱۱۸|❤️
اینو خیلی دوس داشتم خودم😂😂
همه کامنت هارو میخونم و جواب میدم😉
@aya_kadeh
@aya_kadeh
#آیا #آیا‌میدانستید #بدیهیات #آیا‌میدانید #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #ایا‌میدانید #ایا‌میدانستید #ایا_میدانستید #ایا #ایا_میدانید #آیاکده #ایاکده #آیا_کده #ایا_کده #متن #متن‌خاص #متن_خاص #متن‌خنده #متن‌خنده‌دار #متن‌سنگین #متن_سنگین #عکس‌نوشته #عکس_نوشته #متن‌نوشته #متن_نوشته #متن‌طنز #متن_طنز #متن_نگار #متن‌نگار #متن‌ناب #متن_ناب #متنهای‌ناب #متن‌های‌ناب #متن‌های_ناب #متن‌خوب #متن_خوب #متن‌کوتاه #متن_کوتاه #متن‌زیبا #متن_زیبا #عکسنوشته #عکس_نوشته #عکس‌نوشته #عکس_متن #عکس‌متن #عکس_طنز #وحشی #وحشی_بافقی

|۱۱۸|❤️
اینو خیلی دوس داشتم خودم😂😂
همه کامنت هارو میخونم و جواب میدم😉
@aya_kadeh
@aya_kadeh
#آیا #آیا‌میدانستید #بدیهیات #آیا‌میدانید #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #ایا‌میدانید #ایا‌میدانستید #ایا_میدانستید #ایا #ایا_میدانید #آیاکده #ایاکده #آیا_کده #ایا_کده #متن #متن‌خاص #متن_خاص #متن‌خنده #متن‌خنده‌دار #متن‌سنگین #متن_سنگین #عکس‌نوشته #عکس_نوشته #متن‌نوشته #متن_نوشته #متن‌طنز #متن_طنز #متن_نگار #متن‌نگار #متن‌ناب #متن_ناب #متنهای‌ناب #متن‌های‌ناب #متن‌های_ناب #متن‌خوب #متن_خوب #متن‌کوتاه #متن_کوتاه #متن‌زیبا #متن_زیبا #عکسنوشته #عکس_نوشته #عکس‌نوشته #عکس_متن #عکس‌متن #عکس_طنز #وحشی #وحشی_بافقی
1,221 76 8 July, 2019
@aya_kadeh Profile picture

@aya_kadeh

|۱۱۶|❤️
ناگفته های زندگی مشاهیر و بزرگان را از ما بشنوید😂😂
فرستنده:
@zari_thq
.
@aya_kadeh
@aya_kadeh
#آیا #آیا‌میدانستید #بدیهیات #آیا‌میدانید #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #ایا‌میدانید #ایا‌میدانستید #ایا_میدانستید #ایا #ایا_میدانید #آیاکده #ایاکده #آیا_کده #ایا_کده #متن #متن‌خاص #متن_خاص #متن‌خنده #متن‌خنده‌دار #متن‌سنگین #متن_سنگین #عکس‌نوشته #عکس_نوشته #متن‌نوشته #متن_نوشته #متن‌طنز #متن_طنز #متن_نگار #متن‌نگار #متن‌ناب #متن_ناب #متنهای‌ناب #متن‌های‌ناب #متن‌های_ناب #متن‌خوب #متن_خوب #متن‌کوتاه #متن_کوتاه #متن‌زیبا #متن_زیبا #عکسنوشته #عکس_نوشته #عکس‌نوشته #عکس_متن #عکس‌متن #عکس_طنز #خیابانی #خیابانی_طوری #داوینچی

|۱۱۶|❤️
ناگفته های زندگی مشاهیر و بزرگان را از ما بشنوید😂😂
فرستنده:
@zari_thq
.
@aya_kadeh
@aya_kadeh
#آیا #آیا‌میدانستید #بدیهیات #آیا‌میدانید #آیا_میدانستید #آیا_میدانید #ایا‌میدانید #ایا‌میدانستید #ایا_میدانستید #ایا #ایا_میدانید #آیاکده #ایاکده #آیا_کده #ایا_کده #متن #متن‌خاص #متن_خاص #متن‌خنده #متن‌خنده‌دار #متن‌سنگین #متن_سنگین #عکس‌نوشته #عکس_نوشته #متن‌نوشته #متن_نوشته #متن‌طنز #متن_طنز #متن_نگار #متن‌نگار #متن‌ناب #متن_ناب #متنهای‌ناب #متن‌های‌ناب #متن‌های_ناب #متن‌خوب #متن_خوب #متن‌کوتاه #متن_کوتاه #متن‌زیبا #متن_زیبا #عکسنوشته #عکس_نوشته #عکس‌نوشته #عکس_متن #عکس‌متن #عکس_طنز #خیابانی #خیابانی_طوری #داوینچی
2,032 339 5 July, 2019