• પ્રેમ ની શોધ માં💕 ( @life_line_gujju ) Instagram Profile

  @life_line_gujju

  14 August, 2019
 • Ahmedabad, India
 • ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Follow For More :- @life_line_gujju Follow For More :- @life_line_gujju Follow For More :- @life_line_gujju ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ બની શકે કે પેજ ની બધી પોસ્ટ તમને ના દેખાય, તો ભૂલ્યા વિના પોસ્ટ અને સ્ટોરી નોટિફિકેશન ઓન કરી દેવુ. જેથી હું પોસ્ટ મુકુ એવી જ તમને દેખાય. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!! . ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #quotestagram #thegujjugyan #prem_ni_kalam #likepage #gujjuchu #pakkogujarati #gujjurocks #gujjugram #garvigujarat #instawriters #gujarat #gujju_quotes #gujju_amdavadi #ek_taro_sath #kathiyawadi #gujaratishayari #igquotes #instagram #gujaratiwriter #prembharivato #gujarativato #gujjudayro #gujjuiger #instagujju #dilthigujarati #thegujjuquotes #dilthiigujarati #lite_feelings #love #surat ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @prem_ni_kalam @morbi_na_mojila_manso @daglu_ @sorath_no_sinh @vrundavan_morli @gopudeewani.radhu @lafzo_ki_mehfil ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow For More :- @life_line_gujju
Follow For More :-
@life_line_gujju
Follow For More :- @life_line_gujju
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
બની શકે કે પેજ ની બધી પોસ્ટ તમને ના દેખાય,
તો ભૂલ્યા વિના પોસ્ટ અને સ્ટોરી નોટિફિકેશન ઓન કરી દેવુ. જેથી હું પોસ્ટ મુકુ એવી જ તમને દેખાય.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#quotestagram #thegujjugyan #prem_ni_kalam #likepage #gujjuchu #pakkogujarati #gujjurocks #gujjugram #garvigujarat #instawriters #gujarat #gujju_quotes #gujju_amdavadi #ek_taro_sath #kathiyawadi #gujaratishayari #igquotes #instagram #gujaratiwriter #prembharivato #gujarativato #gujjudayro #gujjuiger #instagujju #dilthigujarati #thegujjuquotes #dilthiigujarati #lite_feelings #love #surat
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@prem_ni_kalam
@morbi_na_mojila_manso
@daglu_
@sorath_no_sinh
@vrundavan_morli 
@gopudeewani.radhu
@lafzo_ki_mehfil
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  Follow For More :- @life_line_gujju
  Follow For More :-
  @life_line_gujju
  Follow For More :- @life_line_gujju
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  બની શકે કે પેજ ની બધી પોસ્ટ તમને ના દેખાય,
  તો ભૂલ્યા વિના પોસ્ટ અને સ્ટોરી નોટિફિકેશન ઓન કરી દેવુ. જેથી હું પોસ્ટ મુકુ એવી જ તમને દેખાય.
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾
  અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
  .
  ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  #quotestagram #thegujjugyan #prem_ni_kalam #likepage #gujjuchu #pakkogujarati #gujjurocks #gujjugram #garvigujarat #instawriters #gujarat #gujju_quotes #gujju_amdavadi #ek_taro_sath #kathiyawadi #gujaratishayari #igquotes #instagram #gujaratiwriter #prembharivato #gujarativato #gujjudayro #gujjuiger #instagujju #dilthigujarati #thegujjuquotes #dilthiigujarati #lite_feelings #love #surat
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  @prem_ni_kalam
  @morbi_na_mojila_manso
  @daglu_
  @sorath_no_sinh
  @vrundavan_morli
  @gopudeewani.radhu
  @lafzo_ki_mehfil
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 • 482 109
 • Save Image Other Pictures
@chiku_love_cartoon_ Instagram Profile 16 August, 2019

┏━━━━━━━━━━━━━┓ 💕💞💕_𝚗𝚒𝚌𝚎_💕💞💕
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓ 💐💐_𝚜𝚞𝚙𝚎𝚛𝚋_💐💐
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓ 👌👌_𝚊𝚠𝚎𝚜𝚘𝚖𝚎_👌👌
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓
✌️✌️_𝚏𝚊𝚗𝚝𝚊𝚜𝚝𝚒𝚌_✌️✌️
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓
💟💟_𝚊𝚍𝚘𝚛𝚊𝚋𝚕𝚎_💟💟
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓
↪️↗️_𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝚏𝚊𝚜𝚝_↗️↪️
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓
@𝚌𝚑𝚒𝚔𝚞_𝚕𝚘𝚟𝚎_𝚌𝚊𝚛𝚝𝚘𝚘𝚗
┗━━━━━━━━━━━━━┛